Πέμπτη 8 Φεβρουαρίου 2024

AGRAFA NEWS-Επιδοτήσεις 11.149.601,23€ για να υλοποιηθούν 217 επενδυτικά σχέδια αγροτών στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας.

ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Επιδοτήσεις ύψους 11.149.601,23€ για να υλοποιηθούν 217 επενδυτικά σχέδια αγροτών Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας αξιολόγησε το σύνολο των αιτήσεων ένταξης στη Δράση 4.1.5: «Υλοποίηση επενδύσεων με στόχο την ανθεκτικότητα, τη βιωσιμότητα και την ψηφιακή οικονομική ανάκαμψη των γεωργικών εκμεταλλεύσεων» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020, όπως αυτές υποβλήθηκαν από τους υποψήφιους στο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων. Σύμφωνα με τα πορίσματα των διοικητικών ελέγχων των αρμόδιων Γνωμοδοτικών Επιτροπών επί των αιτήσεων, 217 επενδυτικά σχέδια συνολικού επιλέξιμου προϋπολογισμού ύψους 20.320.297,53 ευρώ θα επιδοτηθούν με το σύνολο της δημόσιας δαπάνης να ανέρχεται σε 11.149.601,23 ευρώ. Κάθε υποψήφιος ή ο νόμιμος εκπρόσωπός του, οφείλει να εισέλθει στο Πληροφορικό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.ependyseis.gr και να ανατρέξει στο «Έντυπο Γνωμοδότησης Αίτησης Στήριξης», προκειμένου να ενημερωθεί για τα αναλυτικά αποτελέσματα του διοικητικού ελέγχου και για τυχόν ειδικούς όρους. Όσοι δεν κρίθηκαν δικαιούχοι, έχουν το δικαίωμα υποβολής ενδικοφανούς προσφυγής. Κατά την ενδικοφανή προσφυγή ο υποψήφιος πρέπει να προσβάλει το σύνολο των στοιχείων της αξιολόγησης με τα οποία διαφωνεί (επιλεξιμότητα, βαθμολογία κλπ.), όπως αυτά εμφανίζονται στο «Έντυπο Γνωμοδότησης Αίτησης Στήριξης». «Στηρίζουμε τους αγρότες μας ειδικά σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία, όπου το ιδιαίτερα αυξημένο ενεργειακό κόστους και η μείωση των πόρων της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής από την Ευρωπαϊκή Ένωση δημιουργούν τεράστια πίεση στην πρωτογενή παραγωγή», δήλωσε ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας Φάνης Σπανός και πρόσθεσε: «Ολοκληρώσαμε τις διαδικασίες και εντάσσουμε 217 επενδυτικά σχέδια αγροτών στη δράση: “Υλοποίηση επενδύσεων με στόχο την ανθεκτικότητα, τη βιωσιμότητα και την ψηφιακή οικονομική ανάκαμψη των γεωργικών εκμεταλλεύσεων” του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, που χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020. »Διεκδικούμε επιπλέον χρηματοδοτήσεις για την οικονομική ενίσχυση και άλλων επενδυτικών σχεδίων, ιδίως όσων κατατέθηκαν από αγρότες που δραστηριοποιούνται σε περιοχές, οι οποίες επλήγησαν από τα τελευταία πλημμυρικά φαινόμενα».