Τετάρτη 26 Απριλίου 2023

AGRAFA NEWS-ΜΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΦΑΝΗ ΣΠΑΝΟΥ Χρηματοδότηση για την ενεργειακή αναβάθμιση του Γ΄ΚΑΠΗ του Δήμου Λαμιέων.

 Ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας Φάνης Σπανός υπέγραψε την απόφαση ένταξης της πράξης: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ» του Δήμου Λαμιέων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Στερεά Ελλάδα 2014-2020» και στον Άξονα Προτεραιότητας «Υποστήριξη της μετάβασης προς μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα σε όλους τους τομείς».

 

Φυσικό αντικείμενο της πράξης είναι οι εργασίες ενεργειακής αναβάθμισης που πρόκειται να υλοποιηθούν στο δημοτικό κτίριο επί των οδών Τυμφρηστού & Κάλβου, όπου στεγάζεται το Γ’ ΚΑΠΗ του Δήμου Λαμιέων. Στο πλαίσιο του έργου αυτού θα γίνουν παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας, όπως:

§  Κατασκευή περιμετρικής εξωτερικής – εσωτερικής θερμομόνωσης και μόνωση δωμάτων κλπ.

§  Αντικατάσταση των υφιστάμενων κουφωμάτων με νέα από αλουμίνιο, υψηλής ενεργειακής απόδοσης και τοποθέτηση εξωτερικών σκιάστρων.

§  Εγκατάσταση κλιματιστικών μονάδων και συστημάτων εξαερισμού με ανάκτηση ενέργειας σε βαθμό μεγαλύτερο του 70%.

§  Αντικατάσταση του συνόλου των φωτιστικών σωμάτων του με νέα φωτιστικά τεχνολογίας LED και αντικατάσταση όλων των ηλεκτρικών πινάκων.

§  Αντικατάσταση των παλαιών λεβήτων πετρελαίου με νέους λέβητες πετρελαίου / φυσικού αερίου, χαμηλών θερμοκρασιών και ανακαίνιση των λεβητοστασίων.

§  Εγκατάσταση ηλιοθερμικού συστήματος για την κάλυψη μέρους των ετήσιων αναγκών σε θέρμανση και κατανάλωση νερού χρήσης για τον Ξενώνα.

Σκοπός είναι η αναβάθμιση της ενεργειακής κατηγορίας του κτιρίου από «Δ» σε «Β+». Πρακτικά, αυτό σημαίνει ότι με την ολοκλήρωση των εργασιών, θα υπάρξει μια εξοικονόμηση ενέργειας της τάξης του 72,3% της κατανάλωσης του υφιστάμενου κτιρίου.

 

Ο αρχικός προϋπολογισμός του έργου είναι 1.061.500 ευρώ. Συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και η επιλέξιμη δημόσια δαπάνη ανέρχεται σε 650.000 ευρώ. Το υπόλοιπο ποσό -μετά την έκπτωση που θα προκύψει από τη διαγωνιστική διαδικασία- θα καλυφθεί από τον δικαιούχο του έργου, που είναι ο Δήμος Λαμιέων.

 

Μετά την υπογραφή της απόφασης ένταξης, ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας Φάνης Σπανός δήλωσε: «Προστατεύουμε το περιβάλλον με μεγάλες οικολογικές παρεμβάσεις, αλλά και με πολλές επενδύσεις για την εξοικονόμηση ενέργειας. Σε αυτή την κατεύθυνση είναι η ενεργειακή αναβάθμιση του κτιρίου όπου στεγάζεται το Γ΄ΚΑΠΗ του Δήμου Λαμιέων. Εμείς, υπογράψαμε την απόφαση ένταξης του έργου στο ΕΣΠΑ της Περιφέρειάς μας και ο Δήμος Λαμιέων παίρνει πλέον τη σκυτάλη. Με την ολοκλήρωση των εργασιών, θα έχουμε ένα κτίριο το οποίο θα εξοικονομεί ενέργεια και χρήματα, ενώ ταυτόχρονα θα προσφέρει καλύτερη ποιότητα ζωής στους ηλικιωμένους συμπολίτες μας».