Τετάρτη 11 Μαΐου 2022

AGRAFA NEWS-Γιατί ακυρώθηκε ο Προϋπολογισμός του 2022 του Δήμου Αγραφων..

Γιατί ακυρώθηκε ο Προϋπολογισμός του 2022 του Δήμου μας.     Ο προϋπολογισμός ακυρώθηκε λόγω των πολλών και σοβαρών παραλείψεων και λαθών που έγιναν από τους συντάκτες του και όχι από ενστάσεις και προσφυγές, όπως ψευδως επικαλούνται οι άρχοντες του Δήμου μας. 
    Κανένας και ποτέ δεν υπέβαλε ένσταση και προσφυγή κατά της απόφασης του Προϋπολογισμού για το 2022.
    Σύμφωνα με την νομοθεσία θα πρέπει μέχρι τέλους του προηγούμενου έτους  (το αργότερο) να έχει ολοκληρωθεί όλη η διαδικασία που αφορά τον Προϋπολογισμό και όχι τον Μάρτιο, τον Απρίλιο και το Μάιο του νέου έτους που τον θυμήθηκαν ο Δήμαρχος Αγράφων και οι συνεργάτες του (αιρετοί,  γενικοί και ειδικοί).
   Η Αποκεντρωμενη Διοίκηση Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας με το υπ.αριθ. πρωτ:  74139. την 21.04.2022  έγγραφό της αναπεμπει για διόρθωση και εκ νέου ψήφιση τον Προϋπολογισμό του Δήμου μας για 10 σοβαρά λάθη, παραβάσεις και παραλήψεις!
    Ενδεικτικά θα αναφέρω μόνο το πρώτο από αυτά τα λάθη,  όπου ξέχασαν  να γράψουν στο σκέλος των εσόδων και στο σκέλος των εξόδων ποσό  ύψους  1.500.000 ευρώ που αφορούσε την χρηματοδότηση του δρόμου Άγραφα -- Σαικα!
    Επιστρέφουμε όπως φαίνεται στις......... "χρυσές και ένδοξες σελίδες  και εποχές"  της θητείας  2011 -- 2014  τότε που ψηφίζαμε Προϋπολογισμό τον Ιούλιο και τον Αύγουστο του έτους χρήσης!
   Ας ελπίσουμε τουλάχιστον να ήταν η τελευταία φορά που ψηφίσαμε  ( 6 Μαΐου)  για το έτος αυτό τον προϋπολογισμό του Δήμου και να μην χρειαστεί εκ νέου διορθώσεις και συνεδριάσεις!

Μπαμπαλής Θεόδωρος.