Πέμπτη 10 Φεβρουαρίου 2022

AGRAFA NEWS-«Ψυχική Υγεία και Διαδίκτυο: Δυσλειτουργικές συμπεριφορές στο Διαδίκτυο – Τρόποι παρέμβασης και πρόληψης»

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

 

Αντιπεριφερειάρχης

Κοινωνικής Μέριμνας

                                                                         Λαμία, 10 Φεβρουαρίου 2022

 

ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ


Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας σε συνεργασία με το Τμήμα Ψυχολογίας – Εργαστήριο Πειραματικής Ψυχολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ), στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Δομή υποστήριξης δράσεων κοινωνικής ένταξης – ΓΕΦΥΡΑ», υλοποιεί δωρεάν εξ’ αποστάσεως επιμορφωτικό πρόγραμμα με θέμα «Ψυχική Υγεία και Διαδίκτυο: Δυσλειτουργικές συμπεριφορές στο Διαδίκτυο – Τρόπο παρέμβασης και πρόληψης».

Στόχος του Προγράμματος είναι η επιμόρφωση εκατόν είκοσι (120) στελεχών των συγχρηματοδοτούμενων Κοινωνικών Δομών της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και των Κοινωνικών Υπηρεσιών των Δήμων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας για την απόκτηση δεξιοτήτων στη διαδικτυακή συμπεριφορά και τη ψυχική υγεία.

Το Πρόγραμμα θα υλοποιηθεί σε δύο (2) κύκλους επιμόρφωσης συνολικής διάρκειας ανά κύκλο εβδομήντα (70) ωρών οι οποίες θα κατανεμηθούν σε είκοσι (20) εξ’ αποστάσεως συναντήσεις σύγχρονης επιμόρφωσης μέσω πλατφόρμας τηλεκπαίδευσης.

Για τους εργαζομένους στο δημόσιο τομέα η ανωτέρω Πιστοποίηση προσμετρά με δέκα (10) μόρια στο κριτήριο «πιστοποιημένη επιμόρφωση» κατά τις διαδικασίες αξιολόγησης προσωπικού καθώς το Πρόγραμμα είναι Πιστοποιημένο Μοριοδοτούμενο Πρόγραμμα από την Κεντρική Επιτροπή Πιστοποίησης (ΚΕΠ) του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ).

 «Το διαδίκτυο αποτελεί πλέον στην εποχή μας αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητας και επηρεάζει άμεσα αλλά και έμμεσα το σύνολο της κοινωνίας. Ωστόσο πέρα από τα πολλαπλά οφέλη και πλεονεκτήματα, ελλοχεύει και σημαντικούς κινδύνους. Εθισμός, εκφοβισμός, παρενόχληση και γενικότερα επικίνδυνες διαδικτυακές συμπεριφορές είναι μερικά παραδείγματα για να συνειδητοποιήσουμε την επιτακτική ανάγκη για ασφαλή περιήγηση στο διαδίκτυο.

Μέσω του προγράμματος «Ψυχική Υγεία και Διαδίκτυο: Δυσλειτουργικές

συμπεριφορές στο Διαδίκτυο - Τρόποι παρέμβασης και πρόληψης», δίνουμε τη δυνατότητα στα στελέχη των Κοινωνικών Δομών και Κοινωνικών Υπηρεσιών των Δήμων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας να αποκτήσουν δεξιότητες επάνω στη διαδικτυακή συμπεριφορά και τη ψυχική υγεία που θα μπορέσουν να συμπεριλάβουν στην εργασία τους προς όφελος των πολιτών», δήλωσε ο Αντιπεριφερειάρχης Κοινωνικής Μέριμνας και Πρόεδρος της Επιτροπής Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ιωάννης Περγαντάς.

Οι αιτήσεις γίνονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά και για αυτό τον σκοπό οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν ηλεκτρονικά την φόρμα «Αίτηση Συμμετοχής Ωφελούμενου» για το δωρεάν εξ αποστάσεως επιμορφωτικό πρόγραμμα με θέμα «Ψυχική Υγεία και Διαδίκτυο: Δυσλειτουργικές συμπεριφορές στο Διαδίκτυο - Τρόποι παρέμβασης και πρόληψης»,  η οποία είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα της Δομής «ΓΕΦΥΡΑ», www.gefyra.com.gr.

Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή της αιτήσεως συμμετοχής και των λοιπών δικαιολογητικών ορίζεται η Παρασκευή 18/2/2022 και ώρα 14:00.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν από την ιστοσελίδα της Δομής «Γέφυρα» www.gefyra.com.gr και της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας www.pste.gov.gr, αλλά και να απευθύνονται στα παρακάτω γραφεία:

 

 

 

Α/Α

ΓΡΑΦΕΙΑ / ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

1.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ

Πλατεία Ελευθερίας 3, 35131, Λαμία
Δομή ΓΕΦΥΡΑ, Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης – ΠΣΤΕ,

2ος όροφος,

Τηλ.: 22310 28725

e-mail: info@gefyra.com.gr

2.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΜΦΙΣΣΑΣ

Διοικητήριο Π.Ε. Φωκίδας
Ι. Γιδογιάννου 31, 33100, Άμφισσα
Ισόγειο

Τηλ.: 22653 50671

3.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ

Διοικητήριο Π.Ε. Ευρυτανίας

(Κεντρικό Δημαρχείο)
Εθνικής Αντιστάσεως 1 ,36100, Καρπενήσι

Τηλ.: 22373 52306, 52304

4.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ

Διοικητήριο Π.Ε. Βοιωτίας
Φίλωνος 35-39 , 32131, Λιβαδειά
Τηλ.: 22613 50106, 50107

5.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ

Διοικητήριο Π.Ε. Εύβοιας
Λ. Χαϊνά 93, 34132, Χαλκίδα
1ος όροφος, Γραφείο 120 Β

Τηλ.: 22213 53932, 53933