Πέμπτη 10 Φεβρουαρίου 2022

AGRAFA NEWS-Συνάντηση Προέδρου του Συνδέσμου Βιομηχανιών Στερεάς Ελλάδας με τον Υπουργό Οικονομικών κ. Χρήστο Σταϊκούρα.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ


Συνάντηση με τον Υπουργό Οικονομικών κ. Χρήστο
Σταϊκούρα, πραγματοποίησε ο Πρόεδρος του
Συνδέσμου Βιομηχανιών Στ
ερεάς Ελλάδας κ. Πάνος Λώλος την Τετάρτη 9/2/22.

Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκε η πορεία της ελληνικής βιομηχανίας και οι συνέπειες της
ενεργειακής κρίσης, με τον κ. Υπουργό να επαναλαμβάνει την στήριξη σε αυτόν τον πολύ σημαντικό
πυλώνα ανάπτυξης της Ελληνικής οικονομίας. Ο κ. Υπουργός έγινε αποδέκτης των προτάσεων βάσει
των οποίων η ελληνική βιομηχανία μπορεί να αναπτυχθεί περαιτέρω και συζητήθηκαν
συγκεκριμένα ζητήματα που άπτονται της ευθύνης του Υπουργείου Οικονομικών.


Ο κ. Σταϊκούρας εξέφρασε ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την πορεία και τις προοπτικές των
βιομηχανικών επιχειρήσεων της Στερεάς Ελλάδας. Επιπρόσθετα, υπήρξε ενημέρωση για την πορεία
του Επιχειρηματικού Πάρκου Εξυγίανσης Οινοφύτων καθώς και των έργων που σχεδιάζονται για την
μετασχηματισμό της Άτυπης Βιομηχανικής Συγκέντρωσης Οινοφύτων σε Οργανωμένο Υποδοχέα
Μεταποιητικών και Επιχειρηματικών Δραστηριοτήτων, ενώ υπήρξε αναλυτική ενημέρωση για τις
υπό εκπόνηση μελέτες, τις απαιτήσεις της κείμενης νομοθεσίας και το προβλεπόμενο
χρονοδιάγραμμα μέχρι και την υλοποίηση των έργων.