Πέμπτη 3 Φεβρουαρίου 2022

AGRAFA NEWS-ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ


Η συμμετοχή της Αγροδιατροφικής Σύμπραξης Στερεάς Ελλάδας σε χρηματοδοτούμενα προγράμματα αποδεικνύει την αποτελεσματικότητα της δουλειάς που γίνεται αλλά και το όραμα και τους στόχους για μια υγιή και βιώσιμη ανάπτυξη της Σύμπραξης , καθώς και των φορέων που συμμετέχουν σε αυτή.  

Την Τρίτη 01.02.22 πραγματοποιήθηκε συνάντηση εργασίας, για την υποβολή της Β φάσης του σχεδίου μας στο Μέτρο 16 με τίτλο  «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΠΙΚΩΝ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΟΙΝΟΠΟΙΗΣΙΜΩΝ ΠΟΙΚΙΛΙΩΝ ΣΤΗ ΣΤΕΡΕΑ». Η εν λόγω συνάντηση, έγινε στο πλαίσιο των στόχων που έχει θέσει η Περιφερειακή Αρχή, μέσω της Αγροδιατροφικής Σύμπραξης, για την ανάδειξη των τοπικών προϊόντων της Περιφέρειας, αλλά και τη σύνδεση της επιχειρηματικότητας και του αγροδιατροφικού τομέα μας. 

Στην συνάντηση συμμετείχαν : 

-ο Πρόεδρος του Δ. Σ. της Αγροδιατροφικής Σύμπραξης Στερεάς Ελλάδας, κ. Αναστάσιος Βελισσαρίου 

- ο καθηγητής του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών κ. Κωτσερίδης 

- Το μέλος του Δ.Σ. της Αγροδιατροφικής Σύμπραξης Στερεάς Ελλάδας, κ. Ζαχαρίας Νικόλαος (Κτήμα Μουσών)

- o οινοποιός και μέλος της ΕΝΟΑΚΕ, κ. Απόστολος Μούντριχας (Κτήμα Αβαντίς)

- ο κ. Νίκος Διαμαντίδης εκ μέρους της μελετητικής εταιρείας «Simbiosis»,  

- ο κ. Παπαϊωάννου εκ μέρους της μελετητικής εταιρείας «Συμβίωσις»