Παρασκευή 9 Ιουλίου 2021

AGRAFA NEWS-ΑΓΡΑΦΑ -Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΌΓΡΑΜΜΑ "ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ" ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ"Θεόδωρος Μπαμπαλής


Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΌΓΡΑΜΜΑ "ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ" ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ"
Υπάρχει μεγάλη διαφορά μεταξύ της υποβολής πρότασης τώρα (2021) στο "ΑΝΤΏΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ" και της έγκρισης χρηματοδότησης και απόφασης ένταξης τότε (2019) στο "ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ"
Το έργο με τίτλο: "Σύστημα ελέγχου διαρροών και εξοικονόμησης ενέργειας δικτύων ύδρευσης Δήμου Αγράφων " προϋπολογισμού 3.711.820,96 ευρώ, δεν υποβλήθηκε τώρα ως πρόταση ένταξης και χρηματοδότησης από το Δήμο μας αλλά το 2019 και εγκρίθηκε τότε από το πρόγραμμα "ΦΙΛΌΔΗΜΟΣ"
Συγκεκριμένα και με την ακόλουθη διαδικασία ακριβώς:
1. Η απόφαση υποβολής της πρότασης από το Δημοτικό Συμβούλιο Αγράφων πάρθηκε στην συνεδρίαση του σώματος την 25--2--2019.
2. Η κατάθεση της αίτησης χρηματοδότησης στο Υπουργείο Εσωτερικών έγινε την 27--2-2019 και αριθμό πρωτοκόλλου 1809.
3. Η πρόταση αυτή αξιολογήθηκε από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου και εγκρίθηκε με την υπ.αρ. πρωτοκόλλου 41486 της 30--5--2019 απόφαση ένταξης, (ΑΔΑ: ΩΙ4Λ465ΧΘ7--8ΘΥ).
4. Το Υπουργείο Εσωτερικών με την υπ.αρ. πρωτοκόλλου 829 της 18--6--2020 απόφαση (ΑΔΑ: ΩΕΩΤ46ΜΤΛ6--ΕΥΤ), μετέφερε το έργο από το πρόγραμμα "ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ" στο πρόγραμμα "ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ" όπου μεταφέρθηκαν αυτομάτως 459 έργα συνολικού προϋπολογισμού: 1.090.382.473,29 ευρώ.
Αυτά για την αποκατάσταση της πραγματικότητας με την σειρά και την ακρίβεια εγγράφων και αποφάσεων ως προς την ένταξη του έργου και το πότε πραγματοποιήθηκε.
Είναι αυτονόητο και αυταπόδεικτο πλέον:
---Ποιοί εργάστηκαν στην προετοιμασία του φακέλου του έργου (μελέτες κ.τ.λ).
---Ποιοί υπέβαλαν το αίτημα χρηματοδότησης στο πρόγραμμα.
---Ποιοί πέτυχαν την έγκριση της χρηματοδότησης του έργου.
Ξεκάθαρα πλέον ο Δήμος μας είναι ο "ΦΤΩΧΟΣ ΣΥΓΓΕΝΗΣ " ως προς τις προτάσεις που υπέβαλε και τα χρήματα που διεκδικεί από το πρόγραμμα "ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ"
Την στιγμή που οι περισσότεροι Δήμοι κατέθεσαν προτάσεις και διεκδικούν χρηματοδοτήσεις δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ ο καθένας και για έργα υποδομών (Υδρεύσεως, Αποχετευτικα Δίκτυα, Βιολογικούς καθαρισμούς, Ανακύκλωση κ.τ.λ), ο Δήμος μας ζητά ελάχιστα χρήματα σε ένα τεράστιο πρόγραμμα 2.500.000.000 ευρώ.
Ο Δήμος Αγράφων κατέθεσε 4 προτάσεις συνολικού προϋπολογισμού: 2.119.747 ευρώ, χωρίς να υποβάλει καμία μελέτη---πρόταση στις προσκλήσεις ΑΤ.01 και ΑΤ.02 που αφορούν χρηματοδοτήσεις έργων Ύδρευσης και Αποχέτευσης που τόσο έχει ανάγκη ο τόπος μας και σας έχω ενημερώσει με την προηγούμενη ανάρτησή μου.
Καλό είναι να διεκδικούμε 37.200 ευρώ για τα μονοπάτια των Ηρώων στην πρόσκληση ΑΤ.14 αλλά θα ήταν ακόμα καλύτερα αν είχαμε καταθέσει και τις 5 μελέτες για την "Αντικατάσταση παλαιών δικτύων ύδρευσης" σε 19 Κοινότητες του Δήμου (όπως τις είχαμε ετοιμάσει το 2019), διεκδικώντας 12.485.000 ευρώ στην πρόσκληση ΑΤ.01
Καθώς και κάποιες ακόμα στην πρόσκληση ΑΤ.02 για τις αποχετεύσεις και τους βιολογικούς καθαρισμούς στις μεγάλες Κοινότητες του Δήμου μας.
Υπάρχει μια.......... μικρή διαφορά μεταξύ αυτών που διεκδικούμε και αυτών που θα έπρεπε και μπορούσαμε!
Πάντως εγκαίρως ενημερώσαμε την Δημοτική Αρχή, τόσο κατά την διαδικασία παράδοσης--- παραλαβής, όσο και κατά την διάρκεια του Δημοτικού Συμβουλίου στα τέλη του 2019 και πριν την εφαρμογή των περιοριστικών μέτρων στις συνεδριάσεις λόγω της πανδημίας.
ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΠΟΛΥ!