Δευτέρα 28 Ιουνίου 2021

AGRAFA NEWS-Ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΔΕΔΑ, Μάριος Τσάκας εκλέχθηκε μέλος του Δ.Σ. του GEODE
 

 

 

 

 

 

 


Αθήνα, 28 Ιουνίου 2021

 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΔΕΔΑ, Μάριος Τσάκας εκλέχθηκε μέλος του Δ.Σ. του GEODE

 

Σημαντική τιμητική διάκριση για τη ΔΕΔΑ, αλλά και για τη χώρα μας, καθώς είναι η πρώτη φορά που Έλληνας εκλέγεται σε αυτή τη θέση

 

 

Τακτικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του GEODE, του μεγαλύτερου Συνδέσμου Εταιρειών Διανομής Φυσικού Αερίου και Ηλεκτρικού Ρεύματος στην Ευρώπη, εκλέχθηκε ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΔΕΔΑ, Μάριος Τσάκας, μετά από ομόφωνη απόφαση που έλαβε η Γενική Συνέλευση του GEODE, την Πέμπτη 17 Ιουνίου 2021.

 

Η Γενική Συνέλευση του GEODE προχώρησε στη λήψη αυτής της απόφασης, συνεκτιμώντας τα χαρακτηριστικά και το έργο που η ΔΕΔΑ επιτελεί το τελευταίο χρονικό διάστημα, τις άκρως αποτελεσματικές πρωτοβουλίες της για την ανάπτυξη της διανομής βιομεθανίου και υδρογόνου στην Ελλάδα, καθώς και τη συνεχή και ενεργή συμμετοχή της στις εργασίες και στις επιτροπές του GEODE, για περισσότερο από έναν χρόνο.

 

Πρόκειται για μια σημαντική τιμητική διάκριση για τη ΔΕΔΑ, αλλά και για τη χώρα μας, καθώς είναι η πρώτη φορά που Έλληνας εκλέγεται στη Διοίκηση του GEODE, εκπροσωπώντας την Ελλάδα στην ευρωπαϊκή κοινότητα των κορυφαίων Διαχειριστών Δικτύων Διανομής Φυσικού Αερίου.

 

Με αφορμή την εκλογή του στη Διοίκηση του GEODE, ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΔΕΔΑ, Μάριος Τσάκας δήλωσε:

«Ο GEODE επιτελεί έναν ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο στο πλαίσιο της ενεργειακής μετάβασης της Ευρώπης σε μια κλιματικά ουδέτερη οικονομία. Είναι μεγάλη μου τιμή να εκλεγώ ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του και να συνεργαστώ με εξαιρετικούς συναδέλφους από άλλες ευρωπαϊκές χώρες με στόχο την εδραίωση της ΔΕΔΑ ανάμεσα στις κορυφαίες ενεργειακές εταιρείες της Ευρώπης. Ταυτόχρονα, αποτελεί καθήκον μου να εκπροσωπήσω την Ελλάδα, που για πρώτη φορά συμμετέχει στο Διοικητικό Συμβούλιο του GEODE, συμβάλλοντας στη διαμόρφωση πολιτικών για τη δίκαιη μετάβαση της χώρας μας στη μεταλιγνιτική εποχή». 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Ποιος είναι ο GEODE

 

Ο GEODE (www.geode-eu.org) αποτελεί τον μεγαλύτερο Ευρωπαϊκό Σύνδεσμο Εταιρειών Διανομής Φυσικού Αερίου και Ηλεκτρικού Ρεύματος στον οποίο συμμετέχουν περισσότερες από 1.200 εταιρείες που εξυπηρετούν πλέον των 100.000.000 καταναλωτών σε 15 χώρες της Ευρώπης.

 

Σε μία χρονική περίοδο που χαρακτηρίζεται ως πιθανόν η κρισιμότερη από συστάσεως του ενεργειακού τομέα στην Ευρώπη και στη χώρα μας,  το ΔΣ του GEODE και οι κλαδικές/θεματικές επιτροπές του διαμορφώνουν και προωθούν προτάσεις προκειμένου να διασφαλίσουν με τον καλύτερο τρόπο την αποστολή των εταιρειών διανομής ενέργειας προς όφελος των καταναλωτών-πελατών τους.

 

Είναι καθοριστικής σημασίας η συμμετοχή του ΔΣ του GEODE στη διαμόρφωση των πολιτικών που αφορούν διαδικασία της ενεργειακής μετάβασης της Ευρώπης προς μία οικονομία μηδενικών εκπομπών ρύπων, καθώς επεξεργάζεται πολιτικές και καταθέτει σχετικές προτάσεις προς τα όργανα της Ε.Ε.

Επίσης, ο GEODE ως φορέας μεριμνά ώστε η διανομή ενέργειας να γίνεται σε ένα πλήρως ψηφιοποιημένο περιβάλλον προς όφελος της κοινωνίας, της οικονομίας και του περιβάλλοντος.

 

Η ΔΕΔΑ αποτελεί τη μοναδική ελληνική εταιρεία διανομής ενέργειας, τόσο ηλεκτρικής όσο και φυσικού αερίου, που από το 2020 είναι τακτικό μέλος του GEODE. Πλέον, και με την εκλογή του Διευθύνοντος Συμβούλου της εταιρείας στη Διοίκηση του GEODE, ο ρόλος της ΔΕΔΑ στον τομέα της διανομής φυσικού αερίου ενδυναμώνεται και αναβαθμίζεται τόσο σε εγχώριο όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, με πολλαπλασιαστικά οφέλη για τους καταναλωτές.