Τετάρτη 19 Μαΐου 2021

AGRAFA NEWS-Πως θα βγαίνει ο Πρόεδρος στις Κοινότητες έως 300 κατοίκους.

 


19/5/2021

Με ριζικές μεταβολές ως προς την εκλογή του Προέδρου στις Κοινότητες έως 300 κατοίκους, κατατέθηκε στη Βουλή το εκλογικό σύστημα  με το οποίο θα διεξαχθούν οι αυτοδιοικητικές εκλογές του 2023.

 

Η Κυβέρνηση “μάζεψε” όσα απερίγραπτα περιείχε το Νομοσχέδιο που είχε θέσει σε δημόσια διαβούλευση.

Υπενθυμίζεται ότι, όπως είχε αναδείξει ο AIRETOS.GR  , βάσει του Ν/Σ της διαβούλευσης, ο Πρόεδρος θα ήταν “φυτευτός”, χωρίς σταυρό, καθώς κάθε Συνδυασμός Δημάρχου θα περιείχε έναν και μοναδικό υποψήφιο Πρόεδρο για κάθε Κοινότητα. Επίσης, Πρόεδρος θα εκλεγόταν ο υποψήφιος του Συνδυασμού που πήρε τα περισσότερα έγκυρα ψηφοδέλτια στη Δημοτική Ενότητα και όχι στη Δημοτική Κοινότητα.

Σε όλα αυτά η Κυβέρνηση υπαναχώρησε.

 

Κατωτέρω ακολουθεί μια συνοπτική παράθεση του πως τελικά κατατέθηκαν οι σχετικές διατάξεις:

- Σύμφωνα λοιπόν, με την παρ.1 του αρ.4, οι Δημοτικές Κοινότητες με πληθυσμό μικρότερο ή ίσο των 300 κατοίκων διοικούνται από τον Πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας.

- Η παρ.5 του αρ.20 «μορφή και περιεχόμενο των ψηφοδελτίων» ορίζει ότι:

«Στο ψηφοδέλτιο μετά από το όνομα και το έμβλημα του Συνδυασμού, εφόσον αυτό υπάρχει, αναγράφονται ... : α) Το επώνυμο, το όνομα και το πατρώνυμο ή το μητρώνυμο του υποψήφιου Δημάρχου. ... β) Το επώνυμο, το όνομα και το πατρώνυμο ή το μητρώνυμο των υποψηφίων Δημοτικών Συμβούλων ... δ) Ο τίτλοςΥποψήφιος Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας” ακολουθούμενος από το όνομα της Δημοτικής Κοινότητας και στη συνέχεια το επώνυμο, το όνομα και το πατρώνυμο ή το μητρώνυμο των υποψηφίων Προέδρων της Δημοτικής Κοινότητας του Συνδυασμού». 

- Το αρ.22 «σταυροί προτίμησης» ορίζει:

«4. Για την εκλογή Προέδρου της Δημοτικής Κοινότητας, ο εκλογέας μπορεί να εκφράσει την προτίμησή του υπέρ ενός (1) υποψηφίου. »

- Σύμφωνα με το αρ.30:

«Στις Δημοτικές Κοινότητες με πληθυσμό έως και 300 κατοίκους, Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας εκλέγεται ο υποψήφιος, ανεξαρτήτως Συνδυασμού, ο οποίος έλαβε τους περισσότερους σταυρούς προτίμησης κατά την αρχική ψηφοφορία (Α’ γύρος) στη Δημοτική Κοινότητα. Οι λοιποί υποψήφιοι, ανεξαρτήτως Συνδυασμού, κατά τη σειρά των σταυρών που έλαβαν, λογίζονται ως αναπληρωματικοί. Σε περίπτωση ισοψηφίας, το αρμόδιο Δικαστήριο διενεργεί κλήρωση.»https://www.airetos.gr