Τετάρτη 28 Απριλίου 2021

AGRAFA NEWS-Η Εγκύκλιος για τα υποχρεωτικά tests σε Δημόσιο και Αυτοδιοίκηση.


27/4/2021
Το απόγευμα της Μ. Δευτέρας 26 Απριλίου εκδόθηκε τελικά η εφαρμοστική Εγκύκλιος για την Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ)  που είχε εκδοθεί το Σάββατο 24 Απριλίου και αφορά την υποχρεωτική διενέργεια διαγνωστικού ελέγχου στους Υπαλλήλους του Δημόσιου Τομέα και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
Η Εγκύκλιος, αφού εισαγωγικά επαναλαμβάνει τις διατάξεις της ΚΥΑ για το ποιοι είναι υπόχρεοι και ποιοι εξαιρούνται, παρέχει ορισμένες διευκρινίσεις.  
Υπογραμμίζουμε ότι (όπως θα δείτε κατωτέρω) αυτή η 42η Εγκύκλιος παραπέμπει και σε δύο προηγούμενες (την 41η και την 40η), συνεπώς για να είναι σίγουρος κάθε Υπάλληλος ότι γνωρίζει τι ισχύει, είναι αναγκαίο να διαβάσει όχι μόνο την 42, αλλά μαζί και την 40 και την 41.
 
Ακολουθούν οι διευκρινίσεις της Εγκυκλίου:
- Η υποχρέωση διενέργειας διαγνωστικού ελέγχου ΔΕΝ αφορά Υπαλλήλους που τελούν καθ’ όλη τη διάρκεια της εβδομάδας, που αφορά η σχετική υποχρέωση διαγνωστικού ελέγχου, σε καθεστώς τηλεργασίας ή απουσιάζουν με οποιαδήποτε είδους άδεια, οπότε και δεν παρέχουν εργασία με φυσική παρουσία για όλη την εβδομάδα βάσει του σχετικού πλάνου εργασιών κάθε Υπηρεσίας. 
- Υπόχρεοι είναι αποκλειστικά οι Υπάλληλοι, οι οποίοι παρέχουν εργασία με φυσική παρουσία εντός ή εκτός των εγκαταστάσεων της Υπηρεσίας έστω και μία φορά κατά τη διάρκεια της εβδομάδας, και θα πρέπει να υποβάλλονται σε διαγνωστικό έλεγχο σύμφωνα με τη διαδικασία που αναφέρεται στην ΚΥΑ και έχει περιγραφεί στην 40η Εγκύκλιο  . 
- Σύμφωνα με την παρ.1 του αρ.7 της ΚΥΑ, κατά την 1η εφαρμογή της, ήτοι από 26 Απριλίου έως 9 Μαΐου 2021, οι υπόχρεοι εργαζόμενοι δύνανται να υποβάλλονται και να δηλώνουν το αποτέλεσμα του διαγνωστικού ελέγχου οποτεδήποτε εντός του χρονικού διαστήματος από 26 Απριλίου έως και 9 Μαΐου, χωρίς συνέπειες, όπως αυτές ορίζονται στο αρ.5 της ίδιας ΚΥΑ, υπό την προϋπόθεση ωστόσο ότι εντός του ως άνω διαστήματος θα έχουν γίνει οι απαραίτητες ενέργειες. 
- Η προμήθεια του self test για τους υπόχρεους γίνεται δωρεάν από το φαρμακείο με την επίδειξη του ΑΜΚΑ ή του Προσωρινού Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (Π.Α.Μ.Κ.Α.) ή του Προσωρινού Αριθμού Ασφάλισης και Υγειονομικής Περίθαλψης Αλλοδαπού (Π.Α.Α.Υ.Π.Α.) και της αστυνομικής ταυτότητας ή οποιουδήποτε άλλου επίσημου εγγράφου ταυτοποίησης. 
- Αποκλειστικά κατά την τρέχουσα εβδομάδα και λαμβάνοντας υπόψη τις επίσημες αργίες, είναι δυνατή κατ΄ εξαίρεση η προμήθεια προκαταβολικώς δύο self tests, εκ των οποίων το ένα αφορά στην υποχρέωση διενέργειας διαγνωστικού ελέγχου για την τρέχουσα εβδομάδα και το δεύτερο για την επόμενη εβδομάδα. 
- Για τη διαδικασία προμήθειας του self test, τη διαδικασία υποβολής των δηλώσεων αποτελέσματος και τις συνέπειες μη διενέργειας του διαγνωστικού ελέγχου ισχύουν τα αναφερόμενα στην ως άνω ΚΥΑ και στην 40η Εγκύκλιο  . 
- Αντίστοιχα, για τον έλεγχο των δηλώσεων αποτελέσματος των υπόχρεων Υπαλλήλων από τις αρμόδιες Δ/νσεις Προσωπικού ισχύουν τα αναφερόμενα στην 41η Εγκύκλιο  . 
- Παρακαλούνται όλοι οι Φορείς να ενημερώσουν αμελλητί το Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου ( = τη γνωστή “Απογραφή”) με τον Φορέα απασχόλησης του Υπαλλήλου, σε περίπτωση που οι Υπάλληλοί τους υπηρετούν με απόσπαση σε άλλες Υπηρεσίες, καθώς μόνο έτσι είναι δυνατή κατ΄ αρχάς η εύρεση της οικείας Διεύθυνσης Προσωπικού από τον υπόχρεο Υπάλληλο, προκειμένου να δοθεί η συγκατάθεσή του για την υποβολή της δήλωσης του αποτελέσματος, και ακολούθως η δήλωση αυτή να είναι ορατή, άρα και ελέγξιμη από τον Φορέα, στον οποίο απασχολείται.  https://www.airetos.gr
 
Αναλυτικότερα, η 42η με αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/158/οικ.7423/26.4.2021 Εγκύκλιος