Δευτέρα 26 Απριλίου 2021

AGRAFA NEWS-Κινητικότητα 2021: Από σήμερα έως 7 Μαΐου το 2ο στάδιο (Εγκύκλιος)

 


26/4/2021

Κατεπείγουσα Εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών για το 2ο στάδιο υλοποίησης του Α΄ Kύκλου Κινητικότητας 2021, εκδόθηκε την 23η Απριλίου.

Σύμφωνα με αυτήν, το 2ο στάδιο ξεκινά σήμερα Δευτέρα, 26 Απριλίου, και θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί έως και την Παρασκευή 7 Μαΐου.

 

Κατά το 2ο στάδιο που αφορά στον έλεγχο και έγκριση προς τελική υποβολή στην Κεντρική Επιτροπή Κινητικότητας των αιτημάτων πλήρωσης θέσεων:

- Τα Υπουργεία θα ελέγξουν και θα υποβάλλουν τόσο τα δικά τους αιτήματα πλήρωσης θέσεων, όσο και των εποπτευόμενων από αυτά Νομικών Προσώπων Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου. Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων θα ελέγξει και θα υποβάλει τα δικά του αιτήματα καθώς και αυτά που έχουν υποβληθεί από τις Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης.

- Οι Αποκεντρωμένες Διοικήσεις θα ελέγξουν και θα υποβάλουν, τόσο τα δικά τους αιτήματα πλήρωσης θέσεων, όσο και των ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού και των Νομικών τους Προσώπων που έχουν υποβληθεί σε αυτές.

- Οι Ανεξάρτητες Αρχές θα ελέγξουν και θα υποβάλουν μόνο τα δικά τους αιτήματα δεδομένου ότι δεν έχουν εποπτευόμενους Φορείς. Ωστόσο, χρειάζεται να ενεργήσουν και εκείνες για να ολοκληρώσουν αυτό το στάδιο της διαδικασίας και πιθανότατα να αξιοποιήσουν αυτό το στάδιο για συμπλήρωση ή τροποποίηση του αιτήματός τους (πχ με μία θέση που στο μεταξύ κενώθηκε και επιθυμούν να την προσθέσουν).

Επισημαίνεται ότι τα Υπουργεία και οι Αποκεντρωμένες Διοικήσεις μπορούν να επεξεργαστούν τα ήδη υποβληθέντα αιτήματα, αλλά δεν μπορούν να υποβάλουν αίτημα για νέο Φορέα, εφόσον από τον Φορέα αυτό δεν είχε υποβληθεί αρχικώς αίτημα κατά το 1ο στάδιο.

 

Το Υπουργείο υπενθυμίζει πως προϋπόθεση για τη συμμετοχή των Φορέων που ανήκουν στη Γενική Κυβέρνηση ως υπηρεσιών υποδοχής στο Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας είναι η κατάρτιση περιγραμμάτων θέσεων εργασίας, καθώς και η καταχώριση των ως άνω στοιχείων μαζί με την κατανομή θέσεων ανά οργανική μονάδα εκ μέρους των Φορέων στο Ψηφιακό Οργανόγραμμα του.  Δεν θα εγκρίνεται κανένα αίτημα για μετάταξη ή απόσπαση, εάν προηγουμένως δεν έχει αναρτηθεί η κενή οργανική θέση προκειμένου για μετάταξη ή το Ψηφιακό Οργανόγραμμα του Φορέα, εφόσον πρόκειται για απόσπαση.https://www.airetos.gr