Τρίτη 23 Μαρτίου 2021

AGRAFA NEWS -Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας και το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο συμμετείχαν στο ευρωπαϊκό project REMIX

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

 

Γραφείο Περιφερειάρχη                                                                         Λαμία, 23 Μαρτίου 2021

 


Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας συμμετείχε στο ευρωπαϊκό project REMIX, το οποίο ενθαρρύνει τη συνεργασία ερευνητικών ιδρυμάτων και Περιφερειών με στόχο την αποδοτικότητα των πόρων και την περιβαλλοντικά και κοινωνικά αποδεκτή παραγωγή πρώτων υλών, συμπεριλαμβανομένων των κρίσιμων πρώτων υλών.

Το εν λόγω project, που ολοκληρώθηκε πρόσφατα, διήρκησε τρία χρόνια και χρηματοδοτήθηκε από τα Ευρωπαϊκά Προγράμματα Εδαφικής Συνεργασίας (Interreg). Συμμετείχαν 10 εταίροι - ερευνητικά ιδρύματα και 8 εταίροι – Υπουργεία/Περιφέρειες από 9 χώρες, ενώ από την Ελλάδα συμμετείχαν το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και η Περιφέρεια Στ. Ελλάδας (ΠΣτΕ).

Η συμμετοχή της ΠΣτΕ στο REMIX ήταν πολύ σημαντική καθώς οι επιχειρήσεις της Περιφέρειας που δραστηριοποιούνται στην αλυσίδα μετάλλου (εξόρυξη μεταλλευμάτων & παραγωγή βασικών μετάλλων & μεταλλικών προϊόντων) αποτελούν το 2,4% των επιχειρήσεων της Στερεάς Ελλάδας συνολικά και το 9,2% των επιχειρήσεων του δευτερογενούς τομέα της Περιφέρειας, ενώ απασχολούν το 6,11% του εργατικού δυναμικού της και το 41,4% των εργαζομένων στη μεταποίηση.

Στη Στερεά Ελλάδα ο κλάδος του μετάλλου περιλαμβάνει κατά κύριο λόγο βιομηχανίες αλουμινίου, χαλκού και χάλυβα, με την πλειοψηφία των κυριότερων βιομηχανιών μετάλλου της Περιφέρειας να δραστηριοποιείται στο κλάδο του αλουμινίου, ο οποίος αποτελεί και τον μοναδικό κλάδο που είναι πλήρως καθετοποιημένος, ενώ ακολουθούν ο κλάδος του χάλυβα και του χαλκού. Τέλος, δραστηριότητα παρουσιάζεται και στον κλάδο

του σιδηρονικέλιου, κυρίως μέσω της λειτουργίας της Γενικής Μεταλλευτικής και Μεταλλουργικής Α.Ε. ΛΑΡΚΟ.

 

Στη διαδικτυακή διεθνή συνάντηση λήξης του προγράμματος, οι εταίροι του REMIX ανέδειξαν τη δυνατότητα των Περιφερειών να αξιοποιήσουν την εμπειρία που απεκόμισαν μέσω του συγκεκριμένου προγράμματος σε ζητήματα όπως η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία, οι “πράσινες” τεχνολογίες και τα ορυχεία, η εκπαίδευση σε κρίσιμα κατασκευαστικά ορυκτά προϊόντα, η διαχείριση των ορυχείων και των πρώτων υλών στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής πολιτικής, η εξόρυξη σε συνδυασμό με την κυκλική οικονομία και τέλος πώς η εξόρυξη μπορεί να γίνει πιο “έξυπνη” και βιώσιμη προς όφελος του περιβάλλοντος, των εργαζομένων και των επιχειρήσεων. Όπως διατυπώθηκε και στα συμπεράσματα της συνάντησης “...η επιτυχία της ΕΕ στον μετασχηματισμό και τον εκσυγχρονισμό της οικονομίας της εξαρτάται από τη βιώσιμη ασφάλεια των πρωτογενών και δευτερογενών πρώτων υλών που απαιτούνται για την ανάπτυξη καθαρών, ψηφιακών και τεχνολογιών HITEC σε όλα τα βιομηχανικά οικοσυστήματα της ΕΕ...

Εισηγήτριες εκ μέρους των Ελλήνων εταίρων ήταν η Δρ. Ασημίνα Κατσιάπη, Μηχανικός Μεταλλείων – Μεταλλουργός & Project Manager του Περιφερειακού Κέντρου Ελλάδας για τις Πρώτες Ύλες και η κ. Ρούλα Κεχρή, Ειδική Συνεργάτης του Περιφερειάρχη Στ. Ελλάδας για τα Ευρωπαϊκά Προγράμματα και τις Διεθνείς Σχέσεις, οι οποίες συμμετείχαν και στη συζήτηση στρογγυλής τραπέζης που ακολούθησε.

Αξίζει να αναφερθεί ότι την επόμενη ημέρα, η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας συμμετείχε σε νέα διεθνή διερευνητική συνάντηση των εταίρων για συμμετοχή της σε σχήμα υλοποίησης ψηφιακής πλατφόρμας one-stop-shop για την αλυσίδα μετάλλου και εξόρυξης πρώτων υλών με απευθείας χρηματοδότηση από  την  Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ενώ εκδήλωσαν και άλλες Περιφέρειες από την Ελλάδα και την υπόλοιπη Ευρώπη την επιθυμία τους να συμμετάσχουν στο νέο σχήμα.