Τετάρτη 2 Δεκεμβρίου 2020

AGRAFA NEWS -ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ (ΠΟΔΕ) ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΗΣ ΠΣτΕ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη

Παιδείας και Αθλητισμού

                                                                 Χαλκίδα, 2 Δεκεμβρίου 2020

 

Συγκρότηση Περιφερειακής Ομάδας Διοίκησης Έργου (ΠΟΔΕ)

για το συντονισμό και υποστήριξη της διαδικασίας μεταφοράς

μαθητών των σχολικών μονάδων της ΠΣΤΕ

 

Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, λαμβάνοντας υπόψη τα ως τώρα δεδομένα του έργου της μεταφοράς μαθητών που της έχει ανατεθεί, συγκρότησε, δυνάμει της νομοθεσίας, σε Περιφερειακό επίπεδο, Ομάδα Διοίκησης Έργου (ΠΟΔΕ) με ρόλο συντονιστικό και επιτελικό.

 

Πρόκειται για μια μεταρρυθμιστική προσπάθεια και πρωτοβουλία που στόχο έχει το συντονισμό των εμπλεκόμενων φορέων, την επίλυση προβλημάτων που τυχόν προκύπτουν σε περιφερειακό επίπεδο, την ανάληψη πρωτοβουλιών για τη βελτίωση των διαδικασιών και κατ΄ επέκταση, το συντονισμό με τον καλύτερο δυνατό τρόπο των δράσεων των πέντε Περιφερειακών Ενοτήτων στον τομέα της μεταφοράς μαθητών. 

 

Η Ομάδα συγκροτήθηκε με απόφαση του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας, κ. Φάνη Σπανού, και αποτελείται από εκπροσώπους των εμπλεκόμενων με τη μεταφορά μαθητών υπηρεσιών των Περιφερειακών Ενοτήτων Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας και της Περιφερειακής Ένωσης  Δήμων (ΠΕΔ) Στερεάς Ελλάδας.

 

Συντονιστής της Περιφερειακής Ομάδας Διοίκησης Έργου είναι ο Αντιπεριφερειάρχης Παιδείας και Αθλητισμού, κ. Κώστας Γαλάνης, ο οποίος δήλωσε :«Στόχος μας είναι η επίλυση με τρόπο ενιαίο των προβλημάτων και η βελτίωση των διαδικασιών μεταφοράς των μαθητών στα σχολεία τους. Στο πλαίσιο αυτό συγκροτούμε την Περιφερειακή Ομάδα Διοίκησης Έργου, ικανή να συμβάλει στην μεταρρυθμιστική προσπάθεια μας για βελτίωση του δύσκολου και απαιτητικού έργου της μεταφοράς, μέσω της εισήγησης προτάσεων προς το αρμόδιο Όργανο του Υπουργείου Εσωτερικών.»