Σάββατο 12 Δεκεμβρίου 2020

AGRAFA NEWS-Εγκρίθηκε με ευρεία πλειοψηφία το Πρόγραμμα Τουριστικής Προβολής 2021.

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη
Τουρισμού & Πολιτισμού
Λαμία, 10/12/2020
Εγκρίθηκε με ευρεία πλειοψηφία το Πρόγραμμα Τουριστικής Προβολής 2021.
Με ευρεία πλειοψηφία εγκρίθηκε, στην πρόσφατη 11η συνεδρίαση του
Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας, το Πρόγραμμα Τουριστικής
Προβολής για το έτος 2021.
Το εν λόγω πρόγραμμα είναι εναρμονισμένο με την Εθνική Στρατηγική για την
Τουριστική Προβολή και αποτελεί προϊόν μεθοδικής εργασίας, εμπλουτισμένης με
προτάσεις όλων των παρατάξεων. Κυρίως, όμως, έχει προκύψει από τη διαχρονικά
άριστη συνεργασία με τους επαγγελματίες του τουρισμού και τους λοιπούς
αρμόδιους φορείς, που γνωρίζουν τις τάσεις και τις ανάγκες της εποχής.
Δομημένο σε επαγγελματικό, επιστημονικό, δημοκρατικό και υγειονομικό
υπόβαθρο, βασικό του στόχο έχει τη μεγιστοποίηση της προβολής, την ανάδειξη
του θεματικού τουριστικού προϊόντος μας, σε σύνδεση με την τοπική παραγωγή,
τόσο στη Διεθνή όσο και στην Εγχώρια αγορά. Επιπλέον, στοχεύει στη μείωση της
εποχικότητας, την ενδυνάμωση των ήδη συνεργαζόμενων αγορών και το άνοιγμα
νέων, καθώς και τη συνεχή προσαρμογή στους εκάστοτε όρους της παγκόσμιας
τάσης προσφοράς και ζήτησης.
Ο Αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού & Πολιτισμού Στερεάς Ελλάδας κ. Ηλίας
Μπουρμάς με αφορμή την ψήφιση του Προγράμματος Τουριστικής Προβολής 2021
δήλωσε:
“Αξιοποιώντας όλα τα διαθέσιμα εργαλεία αλλά και τα διδάγματα της περιόδου,
συνεχίζουμε προσηλωμένοι στο στόχο της ανάκαμψης, αισιόδοξοι μα πάνω απ’ όλα
έτοιμοι ανά πάσα στιγμή, για προσαρμογή στις δεδομένες αλλά κυρίως στις νέες
συνθήκες της επόμενης ημέρας.”