Τετάρτη 11 Νοεμβρίου 2020

AGRAFA NEWS Επιστολή Π.Ο.Σ.Σ. προς Συλλόγους ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΣΑΡΑΚΑΤΣΑΝΑΙΩΝ

Επιστολή Π.Ο.Σ.Σ.  προς Συλλόγους
Προς: Συλλόγους Μέλη Π.Ο.Σ.Σ.
Υπόψιν:  του Προέδρου και το Δ.Σ. του  Συλλόγου

Θέμα:  Διορισμός  νέας προσωρινής διοίκησης

 Αξιότιμοι κύριοι,

Με την από 6.11.2020 και αριθμό 10762 Προσωρινή Διαταγή του Προέδρου Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης η οποία εκδόθηκε μετά την από 5.11.2020 αυτοτελή  αίτηση έκδοσης προσωρινής διαταγής που υπέβαλαν 16 Σύλλογοι-Μέλη της Π.Ο.Σ.Σ., 

Α) ανακλήθηκε η από 15.10.2020 χορηγηθείσα προσωρινή διαταγή και η προσωρινή διοίκηση που είχε οριστεί με αυτή,

Β) χορηγήθηκε προσωρινή διαταγή μέχρι τη συζήτηση της αίτησης ( η συζήτηση της οποίας στις 3.11.2020 δεν έγινε λόγω των μέτρων για τον κορονοιό και δεν έχει οριστεί ακόμη νέα ) και

Γ) διορίστηκε νέα  προσωρινή Διοίκηση της Ομοσπονδίας (ΠΟΣΣ) με εξουσία να προβεί στις προπαρασκευαστικές ενέργειες για τη σύγκληση Γενικής Συνέλευσης με σκοπό τη διενέργεια εκλογών για την ανάδειξη νέου ΔΣ, καθώς και να προβεί στις αναγκαίες και επείγουσες πράξεις του συλλόγου.

Μετά την ως άνω απόφαση, την 7.11.2020, ημέρα Σάββατο συνήλθε στη Θεσσαλονίκη, στα γραφεία της Ομοσπονδίας , σε συνεδρίαση το νέο προσωρινό ΔΣ, με μοναδικό θέμα : «Συγκρότηση σε σώμα του προσωρινού Δ.Σ».

Το ορισθέν προσωρινό Δ.Σ. συνεδρίασε σε πλήρη απαρτία και των 9 μελών του, τα οποία αποδέχθηκαν τον διορισμό τους και ομόφωνα το προσωρινό Δ.Σ συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

Πρόεδρος: Μουτσιάνας Γεώργιος του Νικολάου

Αντιπρόεδρος: Μπίκος Ιωάννης του Χριστοφόρου

Γενικός Γραμματέας: Φαρμάκης Ιωάννης του Δημητρίου

Ειδική Γραμματέας: Σοφία Κωστούλα  του Κωνσταντίνου

Ταμίας: Μπάρμπας Παναγιώτης του Γεωργίου

Έφορος: Κατσιούλας Απόστολος του Αθανασίου

Μέλος: Γαλής Δημήτριος του Αργυρίου

Μέλος: Τσακνάκης Βασίλειος του Γεωργίου

Μέλος: Αλεξάκης Κωνσταντίνος του Σταύρου

 

Με εκτίμηση για το Δ.Σ. της Π.Ο.Σ.Σ.

 poss ds signatures

 

poss poster