Πέμπτη 10 Σεπτεμβρίου 2020

AGRAFA NEWS Nεότερη ανακοίνωση του Εντεταλμένου Περιφερειακού Συμβούλου για τη διαχείριση του Covid 19 κ. Ανδρέα Τοουλιά, σύμφωνα με την οποία το σύνολο των τεστ Covid19 που διενεργήθηκαν τόσο στην υπάλληλο που είναι συγγενικό πρόσωπο κρούσματος, όσο και στις στενές επαφές αυτής, βρέθηκαν αρνητικά.


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ


Εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος

 για τη διαχείριση του Covid-19          

                                                                            Λαμία, 9 Σεπτεμβρίου 2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, το σύνολο των τεστ Covid19 που διενεργήθηκαν τόσο στην υπάλληλο που είναι συγγενικό πρόσωπο κρούσματος, όσο και στις στενές επαφές αυτής, βρέθηκαν αρνητικά.


Ως εκ τούτου, βάσει και των σχετικών υγειονομικών πρωτοκόλλων, η υπάλληλος θα παραμείνει σε απομόνωση, ενώ οι υπόλοιποι υπάλληλοι θα προσέλθουν κανονικά στην εργασία.

Αυτονόητο θεωρείται ότι θα εξακολουθήσουν να τηρούνται απαρεγκλίτως τα προβλεπόμενα υγειονομικά μέτρα.


Ο Εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος
για τη διαχείριση του Covid-19