Δευτέρα 22 Ιουνίου 2020

AGRAFA NEWS Ξεκκόλισαν… τα αγροτικά φωτοβολταϊκά δήλωσε η κα Μπατζελή
                                                               Δελτίο Τύπου                                                                                 
                                                                                                       


«Ανοίγουν πλέον και για τους αγρότες της περιφέρεια μας η έγκριση αγροτικών φωτοβολταϊκών μετά από παρέμβαση μας στην περιφέρεια και στην Οικονομική Επιτροπή και της αποδοχής των προτάσεων μας» .
Η στήριξη των αγροτών και του αγροδιατροφικού τομέα πρέπει να είναι προτεραιότητας μας. Και μάλιστα μετά από μία περίοδο όπου από την μία πλευρά η ασφάλεια, η δημόσια υγεία των πολιτών μας ,η καταναλωτική επάρκεια και από την άλλη η αναμόρφωση του παραγωγικού συστήματος που θα οδηγεί σε συνέργειες παραγωγικών κλάδων και φορέων, περιβαλλοντικής και  ενεργειακής ασφάλειας, μείωσης του κόστους παραγωγής, είναι μόνο μερικά από τις παρεμβάσεις μας-κεντρικές και περιφερειακές.
Ρωτήσαμε ώστε να ξεδιαλυθούν ορισμένα θέματα που κωλυσιεργούσαν τις εγκρίσεις.

1.      Όπως ΜΕΧΡΙ και την έκδοση της ΚΥΑ οι αρμόδιες Υπηρεσίες της Περιφέρειας να προχωρήσουν τις διαδικασίες της έκδοσης βεβαίωσης για την διασφάλιση του ορίου 1%,να προχωρήσουν σε λίστα προτεραιότητας βάση πρωτοκόλλου για έργα έως 1 MW σε ΓΓΥΠ στην βάση της ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/31378/1207 και να προωθηθούν στον ΔΕΔΔΗΕ.
2.      Σε συνεργασία με τον ΔΕΔΔΗΕ να προχωρήσουν οι επενδύσεις ΑΠΕ και δη των παλαιών αιτήσεων φωτοβολταϊκών ώστε να μην  χαθεί η χωρητικότητα και δυνατότητα συνδέσεων με το βασικό δίκτυο.
3.      Να υπάρχουν παρεμβάσεις και συνεννοήσεις με άλλες περιφέρειες  και την Αποκεντρωμένη ώστε να υπάρχουν ίδιες διαδικασίες για να αποφευχθούν διακρίσεις και ανισότητες σε ένα τομέα που παλεύει με την αγωνία της καθημερινότητας.