Δευτέρα 22 Ιουνίου 2020

AGRAFA NEWS Βαρέα-Ανθυγιεινά: Παράταση στην Επιτροπή που ετοιμάζει το νέο καθεστώς .Με το άρθρο 10 Τροπολογίας του Υπουργείου Οικονομικών, που κατετέθη στη Βουλή την Παρασκευή 19 Ιουνίου, παρατείνεται εκ νέου μέχρι 31 Οκτωβρίου 2020 (από 30 Ιουνίου που ισχύει) η προθεσμία για την ολοκλήρωση του έργου της Επιτροπής αξιολόγησης επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας και την υποβολή τελικής γνωμοδότησης στους συναρμόδιους Υπουργούς, ώστε να εκδοθεί η απαιτούμενη Υπουργική Απόφαση με την οποία θα προσδιοριστούν οι δικαιούχοι, το ύψος, οι όροι και οι προϋποθέσεις καταβολήςτου εν λόγω επιδόματος.


Υπογραμμίζεται ότι δύο ημέρες πριν την κατάθεση της Τροπολογίας, συγκεκριμένα στις 17 Ιουνίου,Βουλευτές του Κινήματος Αλλαγής (οι κ.κ. Β.Κεγκέρογλου, Ε.Λιακούλη, Γ.Μουλκιώτης, Κ.Σκανδαλίδης και Ανδρ.Πουλάς) είχαν καταθέσει Ερώτηση στη Βουλή αναδεικνύοντας το συγκεκριμένο ζήτημα(βλ. “Κινδυνεύει η καταβολή του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας λόγω μη εμπρόθεσμης υποβολής της γνωμοδότησης της αρμόδιας Επιτροπής; )

Σύμφωνα λοιπόν με την Αιτιολογική Έκθεση της Τροπολογίας, “οι διατάξεις κρίνονται απαραίτητες, δεδομένου ότι στο πλαίσιο των μέτρων αντιμετώπισης που έλαβε η Χώρα μας έναντι των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊούCOVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του σύμφωνα με την από 11.3.2020 ΠΝΠ, δεν κατέστη εφικτή η σύγκλησηκαι κατ’ επέκταση η λειτουργία της διυπουργικής επιτροπής, που έχει συσταθεί για την επεξεργασία και την υποβολή πρότασης μεταρρύθμισης του καθεστώτος χορήγησης επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας, κατά τους μήνες Μάρτιο, Απρίλιο και Μάιο του τρέχοντος έτους”.
Ειδικότεραεπέρχονται οι εξής τροποποιήσεις του θεσμικού πλαισίου:
I]Το τελευταίο εδάφιο της παρ.9 του αρ.18 του ν.4354/2015 αντικαθίσταται από τότε που ίσχυσε ως εξής:“Επί τη βάσει των ανωτέρω οδηγιών η Επιτροπή οφείλει να ολοκληρώσει το έργο που περιγράφεται στην περ.γ΄ της παρ.2 και να υποβάλει τελική γνωμοδότηση στους συναρμόδιους Υπουργούς έως τις 31.10.2020.Η διάρκεια λειτουργίας της συσταθείσας, με την αρ.2/14511/004/12.3.2018 ΚΥΑ, Επιτροπής, όπως έχει τροποποιηθεί με τις υπ’ αρ.2/56353/004/22.11.2018 και 35114 ΕΞ 2020/1.4.2020 Αποφάσεις,παρατείνεται ως την ως άνω ημερομηνία.”
ΙΙ] Στο τέλος της παρ.15 του αρ.18 του ίδιου νόμου προστίθεται εδάφιο ως εξής:“Η απόφαση αυτή ισχύει έως 31.10.2020” (η διάταξη αναφέρεται στην Απόφαση του Υπ.Οικονομικών με την οποία καθορίζεται κατά παρέκκλιση αποζημίωση για τα μέλη και τους γραμματείς της Επιτροπής).

Η Τροπολογία, στην οποία περιλαμβάνεται το εν λόγω άρθρο της παράτασης, βρίσκεται ΕΔΩ   https://www.airetos.gr