Δευτέρα 22 Ιουνίου 2020

AGRAFA NEWS ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ«Ο Εθνικός Αναπτυξιακός Σχεδιασμός και ενόψει της νέας προγραμματικής περιόδου 2021-25 ,δεν μπορεί να προετοιμάζεται κεκλεισμένων των θυρών»


                                                                 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ                                              Λαμία, 


Κατερίνα  Μπατζελή ,επικεφαλής της παράταξης «πατρίδα μας η Στερεά»   
Έλλειψη Σχεδίου, Ανεπαρκείς Απαντήσεις και Επιλεκτική Απομόνωση.
«Ο Εθνικός Αναπτυξιακός Σχεδιασμός και ενόψει της νέας  προγραμματικής  περιόδου 2021-25 ,δεν μπορεί να προετοιμάζεται  κεκλεισμένων των θυρών» τόνισα ως επικεφαλής της παράταξης «πατρίδα μας η Στερεά».
Η σημερινή ΠΑ αρνείται ή και αποφεύγει εντέχνως τόσο την συζήτηση  για την μέχρι σήμερα υλοποίηση του ΕΣΠΑ αλλά και του νέου  όσο και τη συζήτηση για το Αναπτυξιακό Πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από το ΠΔΕ, θεωρώντας ότι δεν είναι αρμοδιότητα του Περιφερειακού Συμβουλίου. Και μάλιστα-άκουσον ,άκουσον-ότι το ΕΣΠΑ είναι θέμα Υπουργείων και δεν μπορούμε να το συζητάμε και να ενημερωνόμαστε!
Αυτό το επιχείρημα επαναλαμβάνεται κάθε φορά που οι παρατάξεις της αντιπολίτευσης  ζητάμε ενημέρωση, συζήτηση και συναπόφαση στον σχεδιασμό, όταν μάλιστα η Περιφερειακή Παράταξη(ΠΑ)  δεν διασφαλίζει και την πλειοψηφία για να αποφασίζει μόνη της εκτός ΠΣ !
Θέσαμε το θέμα της προετοιμασίας της νέας  προγραμματικής περιόδου στην Οικονομική  Επιτροπή ώστε να συζητηθεί στο Περιφερειακό Συμβούλιο(ΠΣ) και ζητάμε επίσημη πληροφόρηση από το/τα Υπουργείο/α και την Κεντρική Διαχειριστική Επιτροπή, όταν μάλιστα η λήξη των διαβουλεύσεων είναι 16 Ιουλίου ,δηλ σε ένα μήνα και δεν γνωρίζουμε πότε θα γίνει νέο ΠΣ.
Η  επόμενη περίοδος είναι ουσιαστική για να αποφασίσουμε συλλογικά για το που και με ποια μέσα θα προωθηθούν αναπτυξιακές και κοινωνικές πολιτικές ,μιας και η Περιφέρειας μας ,υποχώρησε σε βαθμό ανάπτυξης στην νέα προγραμματική περίοδο. Δεν είναι μόνο θέμα διαφάνειας αλλά και συλλογικής ευθύνης ενός θεσμού που φέρει  και το βάρος των οικονομικών, κοινωνικών  πολιτικών απέναντι στους συμπολίτες μας.

Απαντώντας δε σε εμμονές του τύπου ότι το ΠΣ δεν έχει αρμοδιότητα για την Ανάπτυξη του τόπο μας, της πατρίδας μας της Στερεάς, πέρα και έξω από πού αυτή χρηματοδοτείται, λέμε όχι σε κάθε τακτική και πρακτική που το θέλει να εγκρίνει μόνο «φτιάξιμο κρασπέδων..».
Ζητάμε :
Ø  Η παρουσίαση του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης περιόδου 2021-2025 στο επόμενο Περιφερειακό Συμβούλιο από τον Γραμματέα από του αρμόδιου Υπουργείου Ανάπτυξης.
Ø  Η παρουσίαση της πορείας του προγράμματος σε εθνικό και περιφερειακό  επίπεδο, εκείνου της Στερεάς, μέχρι σήμερα από την κεντρική Διαχειριστή Αρχή του Υπουργείου Ανάπτυξης.
Ø   Να μας ενημερώσετε για το χρονοδιάγραμμα και την πορεία διαβουλεύσεων όπως αυτές προβλέπονται με τους φορείς και κοινωνικούς εταίρους καθώς και των θέσεων τους  οι οποίοι φορείς  πρέπει τουλάχιστον να κληθούν σε επίπεδο Οικονομικής Επιτροπής.
Ø  Να μας ενημερώσετε για την σύγκλιση των επιτροπών παρακολούθησης της τελευταίας περιόδου και των συμπερασμάτων αυτών.
Ø  Επισημαίνουμε για μια ακόμη φορά ότι μέχρι σήμερα δεν έχουμε καμία ενημέρωση και δεν έχει συγκληθεί το ΠΣ με θέμα τον αναπτυξιακό προγραμματισμό αλλά και ενημέρωση του.