Τετάρτη 29 Απριλίου 2020

AGRAFA NEWS ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ- ΚΟΡΟΝΟΙΟΣ Ο συνδυασμός «πατρίδα μας η Στερεά» Κατερίνα Μπατζελή


                                                                   ΔΕΛΤΙΟ  ΤΥΠΟΥ

                                                                                                                     Λαμία29/04/2020
Μέτρα και δράσεις της Περιφέρειας για την αντιμετώπιση της κρίσης στην Επιχειρηματικότητα και στον Τουρισμό λόγω κορονοϊού.  
·         Το μήνυμα «μένουμε σπίτι» να  περάσει στην επόμενη φάση του με το «μένουμε Στερεά»
·         Πρόγραμμα διαχείρισης κρίσης της επιχειρηματικότητας και του τουρισμού στην ΠΣΤΕ λόγω κορονοϊού.
·         Πρωτοκόλλα Υγιεινής για την ασφάλεια όλων.
Βρισκόμαστε στην 2η φάση της «κορονοϊού εποχής». Η επόμενη  ημέρα της κρίσης του κορονοϊού θα είναι εξίσου δύσκολη. Και πρέπει να γίνουν  παρεμβάσεις που θα είναι ουσιαστικές και αποτελεσματικές .
Η ατολμία και οι καθυστερήσεις δεν θα βοηθήσουν τους συμπολίτες μας.
Το θέμα της στήριξης της Επιχειρηματικότητας και δη του Τουριστικού κλάδου ο οποίος λόγω της χρονικής περιόδου θα είναι ο πρώτος που θα αντιμετωπίσει τις επιπτώσεις της πανδημίας, πρέπει άμεσα να απασχολήσει και την Περιφέρεια μας όταν είναι εμφανή τα μεγάλα προβλήματα που δημιουργούνται στις επιχειρήσεις και στην τοπική οικονομία .
Η Περιφέρεια πρέπει να σταθεί αρωγός  στα αιτήματα εκπροσώπων των επιχειρήσεων και των τουριστικών καταλυμάτων και ξενοδοχείων ,στην επανεκκίνηση της επιχειρηματικής και   τουριστικής   περιόδου για να μην μείνει καμία επιχείρηση κλειστή, βάση «ενός προγράμματος διαχείρισης κρίσης της επιχειρηματικότητας και του τουρισμού στην ΠΣΤΕ».
Η Περιφέρεια μας πρέπει να στοχεύσει στην ενίσχυση:
της τοπικής επιχειρηματικότητας ,
της καταναλωτικής εντοπιότητας, 
του εσωτερικού τουρισμού,
του εναλλακτικού,θρησκευτικού και ιατρικού τουρισμού.
Προτείνουμε κατευθυντήριους άξονες που πρέπει να κινηθούμε ως Περιφέρεια που είναι πέρα των γενικών εθνικών μέτρων και πολιτικών που θα πρέπει  να αφορούν την χρηματοδοτική στήριξη των επιχειρήσεων για επανεκκίνηση τους ,την διασφάλιση της απασχόλησης, των φορολογικών και ασφαλιστικών ελαφρύνσεων και κινήτρων.
Η παράταξη μας κατέθεσε τις προτάσεις στην Οικονομική Επιτροπή(28-04-20), διότι κρίνει απαραίτητο άμεσα να παρουσιαστεί από την Περιφέρεια ενός μεταβατικού σχεδίου εξόδου των επιχειρήσεων με :
ü  την αναμόρφωση των αναπτυξιακών πολιτικών και των προγραμμάτων επιχειρηματικότητας στηριζόμενα και από νέες εθνικές και ευρωπαϊκές χρηματοδοτήσεις
ü  την  αναμόρφωση του προγράμματος επιχειρηματικής και τουριστικής προβολής.
Ειδικότερα :
1.       Την δημιουργία επιμορφωτικών δράσεων και σεμιναρίων συγχρηματοδοτούμενων από την Περιφέρεια σχετικά  με ένα εγχειρίδιο κανόνων υγιεινής και ασφάλειας (manual) όλων των τουριστικών επιχειρήσεων στην εποχή του κορονοϊού. Έτσι εργαζόμενοι και πελάτες να αισθάνονται ασφαλείς, όταν παρευρίσκονται εντός αυτών καθώς θα λειτουργούν υπό της ομπρέλας ενός «Πρωτοκόλλου Υγιεινής».
2.       Να υπάρξει άμεση διεκδίκηση χρηματοδότησης μέσω ΕΣΠΑ ή και του ΠΕΠ, με ταχύτατες διαδικασίες, και σε ποσοστό επιχορήγησης 100% όλου του εξοπλισμού άμεσης και συχνής απολύμανσης όλων των χώρων του ξενοδοχείου,επιχειρήσεων εστίασης, προφανώς μέσω πρωτοκόλλων υγείας και έκδοσης σχετικών πιστοποιητικών ISO, με τη μέθοδο της νεφελοποίησης, απολύμανση είναι ιδιαίτερα κρίσιμη για τη διατήρηση υψηλών επιπέδων υγιεινής και τη διασφάλιση της Δημόσιας Υγείας.
3.       Συνεργασία Περιφέρειας, ΠΕΔ και  Δήμων για την υγειονομική προστασία κοινοχρήστων χώρων και των νοσοκομειακών υποδομών, των Δημόσιων Νοσοκομείων, των Κέντρων Υγείας τα οποία πρέπει  να οργανωθούν και να στελεχωθούν ώστε να παρέχεται ασφάλεια στον επισκέπτη και τον τουρίστα. Άλλωστε είναι μια ευκαιρία για την εκκίνηση όλων εκείνων των πολιτικών ώστε να αναπτυχθεί και ο Ιατρικός Τουρισμός.
4.       Την ενίσχυση της προβολής και διαφήμισης της Στερεάς Ελλάδας, στο διαδίκτυο  για την προσέλκυση εσωτερικού τουρισμού, εναλλακτικού,θρησκευτικού και ιατρικού τουρισμού.
5.       Την δημιουργία και ανάπτυξη της διαδικτυακής πλατφόρμας της Περιφέρειας για την προώθηση και ανάδειξη της τουριστικής ύλης-της οποίας η προετοιμασία και λειτουργία έχει καθυστερήσει-καθώς επίσης  την άμεση συμμετοχή μας στην στοχευμένη καμπάνια προβολής του Υπουργείου Τουρισμού-ΕΟΤ-MarketingGreece  και στην πλατφόρμα «Greece from Home», η οποία δείχνει να έχει μεγάλη επισκεψιμότητα και σημαντικά αποτελέσματα στο τουριστικό κοινό.
6.       Την δυνατότητα στους επαγγελματίες του χώρου να πραγματοποιήσουν Β2Β συναντήσεις στο διαδίκτυο σε διαδικτυακές εκθέσεις, που θα μπορούσε να συμμετάσχει η Περιφέρεια μας.
7.       Την αύξηση κονδυλίων των Fam Trips (περιηγήσεις ταξιδιωτικών πρακτόρων, δημοσιογράφων, bloggers, opinion makers) με στόχο το 2021.
8.       Επανεκκίνηση και επικαιροποίηση του προγράμματος κοινωνικού τουρισμού.
9.       Την δημιουργία πλατφόρμας ηλεκτρονικού εμπορίου σε νομαρχιακό και περιφερειακό επίπεδο ώστε να ενισχυθεί η αγορά της Περιφέρειας αλλά και  των τοπικών αγορών σε συνδυασμό με μια καμπάνια για την στήριξη των καταστημάτων και των τοπικών επιχειρήσεων. Φυσικά αυτή η πολιτική ήδη έπρεπε να είχε προχωρήσει και να βρίσκεται σε εφαρμογή .
10.   Την συνεννόηση με την ΠΕΔ για την μείωση σε δημοτικά τέλη,  τέλη 0,5% επί του τζίρου, ενοικίασης παραλιών πλατειών, πεζοδρομίων κλπ. έτσι ώστε να μην υπάρχει διαφορετική αντιμετώπιση των επιχειρήσεων από τους δήμους.
11.   Την παράταση σε επενδυτικά προγράμματα που υλοποιούνται ήδη και δημιουργία νέων προγραμμάτων με ευνοϊκότερους όρους και προϋποθέσεις καθώς και τροποποίηση του ύψους και των προϋποθέσεων των κρατικών ενισχύσεων .
12.   Εργαλεία ρευστότητας για την επανεκκίνηση των επιχειρήσεων με την ενεργοποίηση των νέων χρηματοδοτικών εργαλείων και ειδικών προγραμμάτων.
13.   Στήριξη των εργαζομένων στις επιχειρήσεις από το κοινοτικό πρόγραμμα SURE και από τα αδιάθετα κονδύλια του Κοινωνικού Ταμείου ,προγράμματα για τα οποία η Περιφέρεια πρέπει να προετοιμαστεί ΑΜΕΣΑ, με τον επανασχεδιασμό των προγραμμάτων της και των αδιάθετων κονδυλίων και να μην υπάρχουν καθυστερήσεις όπως σε προηγούμενη φάση.
Οι πολίτες μας ανέθεσαν την ευθύνη των επιλογών αυτών για τις οποίες χρειάζονται κόπος, σύνθεση, τόλμη. Με γνώμονα το καλύτερο αύριο των πολιτών της Περιφέρειας μας σας καταθέτουμε τις προτάσεις μας και είμαστε στην διάθεση σας για γόνιμο και εποικοδομητικό διάλογο στην επιλογή ενός καλυτέρου αύριο.
                                                                 
Ο συνδυασμός «πατρίδα μας η Στερεά»
Κατερίνα Μπατζελή, επικεφαλής
Μάνος Γέμελος
Νίκος Μπέτσιος
Κώστας Σωτηρόπουλος
Τάσος Βελισσαρίου
Μπάμπης Φάκος