Πέμπτη 13 Φεβρουαρίου 2020

AGRAFA NEWS Ενέργειες για αλλαγή παρόχου για τηλεοπτική κάλυψη στο Ενέργειες για αλλαγή παρόχου για τηλεοπτική κάλυψη στο Δήμο Αγράφων


Αποτέλεσμα εικόνας για τηλεοπτικούς σταθμούς
Δ Ε Λ Τ Ι Ο   Τ Υ Π Ο ΥΕνημερώνουμε τους κατοίκους του Δήμου μας οι οποίοι κατέθεσαν αίτηση στα Κ.Ε.Π. του Δήμου μας  για την δράση « Πρόσβαση των μονίμων κατοίκων των περιοχών εκτός τηλεοπτικής κάλυψης στους ελληνικούς τηλεοπτικούς σταθμούς ελεύθερης λήψης εθνικής εμβέλειας » ότι μπορούν να καταθέσουν εκ νέου αίτηση – υπεύθυνη δήλωση αν και εφόσον επιθυμούν να μην εξυπηρετηθούν από τον πάροχο της πρώτης επιλογής τους αλλά από τον εναλλακτικό πάροχο που έχουν επιλέξει .
Για περαιτέρω πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στα κατά τόπους Κ.Ε.Π. της περιοχής και συγκεκριμένα :

Κ.Ε.Π. Δ.Ε. ΑΓΡΑΦΩΝ τηλέφωνο επικ. : 2237350900
Κ.Ε.Π. Δ.Ε. ΑΠΕΡΑΝΤΙΩΝ τηλέφωνο επικ. : 2237350814
Κ.Ε.Π. Δ.Ε. ΑΣΠΡΟΠΟΤΑΜΟΥ τηλέφωνο επικ. : 2237351200
Κ.Ε.Π. Δ.Ε. ΒΙΝΙΑΝΗΣ τηλέφωνο επικ. : 2237351317
Κ.Ε.Π. Δ.Ε. ΦΡΑΓΚΙΣΤΑΣ τηλέφωνο επικ. : 2237351125