Κυριακή 11 Σεπτεμβρίου 2016

Η ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑ ΓΡΑΝΙΤΣΙΩΤΩΝ είναι σε προχωρημένη συζήτηση για την παροχή δωρεά διαδικτυακού κοινωνικού φροντιστηρίου στους μαθητές όλων των τάξεων των σχολείων της Δυτικής Ευρυτανίας.

Η ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑ ΓΡΑΝΙΤΣΙΩΤΩΝ είναι σε προχωρημένη συζήτηση για την παροχή δωρεά διαδικτυακού κοινωνικού φροντιστηρίου στους μαθητές όλων των τάξεων των σχολείων της Δυτικής Ευρυτανίας.
Παρακαλούνται οι γονείς που ενδιαφέρονται να συνεννοηθούν με τους κατά τόπου προέδρους συλλόγων γονέων και κηδεμόνων ή να στείλουν τα πιο κάτω στοιχεία στο mail alexis1kardabikis@gmail.com
Ονοματεπώνυμο παιδιού
Ονοματεπώνυμο Γονέα
Τάξη που πηγαίνει το παιδί
Τηλέφωνο γονέα
Και mail για επικοινωνία του φροντιστηρίου