Τετάρτη 15 Ιουνίου 2016

Στη Συνεδρίαση της Επιτροπής Ορεινών Περιοχών της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος (ΚΕΔΕ) παρέστη ο Δήμαρχος Αγράφων κ. Θεόδωρος Μπαμπαλής ως μέλος της.
Δελτίο Τύπου
Στη Συνεδρίαση της Επιτροπής Ορεινών Περιοχών της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος (ΚΕΔΕ) παρέστη ο Δήμαρχος Αγράφων κ. Θεόδωρος Μπαμπαλής ως μέλος της.

Την περασμένη Πέμπτη στην Αθήνα βρέθηκε ο Δήμαρχος Αγράφων κ. Θεόδωρος Μπαμπαλής, προκειμένου να συμμετάσχει στη Συνεδρίαση της Επιτροπής Ορεινών Περιοχών της οποίας είναι μέλος.
Κατά τη Συνεδρίαση, η οποία έγινε παρουσία του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης κ. Π.Κουρουμπλή και του Προέδρου της ΚΕΔΕ Γ. Πατούλη, ο κ. Μπαμπαλής είχε την ευκαιρία να συμμετέχει στη διαμόρφωση των Προτάσεων επί Ζητημάτων – Προβλημάτων των ορεινών Δήμων της Χώρας.
Στο πλαίσιο των προτάσεων αυτών ενόψει της κατάθεσης Σχεδίου Νόμου του Υπουργείου Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκροτησης «Ρυθμίσεις θεμάτων ΟΤΑ και άλλες διατάξεις», η Επιτροπή Ορεινών Περιοχών πρότεινε τα εξής:
 1. Θεσμική κατοχύρωση του χαρακτηρισμού ενός Δήμου ως Ορεινού
 2. Μείωση αρμοδιοτήτων στις οποίες αδυνατούν να ανταπεξέλθουν
 3. Άρση του μέτρου της αναστολής προσλήψεων για τους ορεινούς δήμους
 4. α)Υποστήριξη ορεινών δήμων με άμεση εφαρμογή ειδικού προγράμματος τεχνικής βοήθειας για την ωρίμανση μελετών – έργων – δράσεων
β) Αύξηση αριθμού ειδικών συνεργατών – συμβούλων – επιστημονικών     συνεργατών
 1. Εφαρμογή ειδικού Προγράμματος Έργων ΕΣΠΑ για την Τοπική Αυτοδιοίκηση
 2. Δημιουργία Προγράμματος στα πρότυπα του ΘΗΣΕΑΣ για επίλυση ζητημάτων προμήθειας εξοπλισμού και συντηρήσεων έργων υποδομών
 3. Επαναπροσδιορισμός κριτηρίων κατανομής των ΚΑΠ και ΣΑΤΑ
 4. Θεσμοθέτηση ειδικού λογαριασμού ενίσχυσης ορεινών Δήμων για την ενίσχυση των ανταποδοτικών τους υπηρεσιών
 5. Αύξηση στο διπλάσιο το όριο κατανάλωσης καυσίμων των δημοτικών οχημάτων
 6. Επανακαθορισμός των αρμοδιοτήτων των υπαλλήλων των ΚΕΠ
 7. Κάλυψη δαπάνης μετακίνησης δημοτικών συμβούλων
 8. Αντιμισθία αντιδημάρχων και αύξηση του Αριθμού Αντιδημάρχων
 9. Πρόγραμμα επιδότησης συγκοινωνιών στους ορεινούς δήμους
 10. Μείωση του ισχύοντος ορίου απόστασης μεταξύ οικίας μαθητή και της σχολικής του μονάδας για τη χρηματοδότηση της μεταφοράς του, στις ορεινές περιοχές και αύξηση δαπανών θέρμανσης σχολικών κτιρίων
 11. Αύξηση επιχορήγησης δαπανών για δράσεις πυροπροστασίας στους ορεινούς δήμους
 12. Διάθεση αυτοκινήτου στους Δημάρχους ανεξαρήτως πληθυσμού του Δήμου
 13. Αλλαγή στο σχέδιο Νόμου «Σύσταση και οργάνωση ΝΠΔΔ ή ΝΠΙΔ για τη διαχείριση των στερεών αποβλήτων της χώρας» όπου προτείνεται να λαμβάνονται υπόψη ως κριτήρια ιδιαιτέρων χαρακτηριστικών, η έκταση  και η ορεινότητα.