Τετάρτη 15 Ιουνίου 2016

Ευχαριστίες Δήμου Αγράφων στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος και την Πολυκλινική Ολυμπιακού Χωριού

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Νομός Ευρυτανίας
Δήμος Αγράφων
Γραφείο Δημάρχου
Τηλ: 2237351318
Email: info@agrafa.gr
Κερασοχώρι, 14 Ιουνίου 2016
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Ευχαριστίες Δήμου Αγράφων στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος
και την Πολυκλινική Ολυμπιακού Χωριού, για την
επιχορηγούμενη τριήμερη επίσκεψη των Ιατρικών Κλιμακίων
στο Δήμο μας.
Κινητές Ιατρικές Μονάδες βρέθηκαν στο Δήμο μας από τις 9 έως
τις 11 Ιουνίου 2016, και συγκεκριμένα στην Τοπική Κοινότητα (ΤΚ)
Γρανίτσας, παρέχοντας δωρεάν ιατρικές εξετάσεις στους
κατοίκους των Δημοτικών Ενοτήτων Απεραντίων και
Ασπροποτάμου.
Στο πλαίσιο της αποστολής τους, διενεργήθηκαν είκοσι τεσσάρων
(24) ειδών δωρεάν ιατρικές εξετάσεις και ενημερωτικές ομιλίες,
ενώ τα ιατρικά κλιμάκια ήταν στελεχωμένα από δέκα έξι (16)
διαφορετικές ειδικότητες ιατρών.
Ο Δήμος Αγράφων ευχαριστεί θερμά τόσο το ιατρικό, παραϊατρικό
προσωπικό και τους συντελεστές της αποστολής των Κινητών
Ιατρικών Μονάδων της Πολυκλινικής Ολυμπιακού Χωριού, όσο και
το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος για την ευγενική χορηγία της
αποστολής του καθώς και για την επιλογή της περιοχής του Δήμου
μας που τόσο ανάγκη χρίζει ενίσχυσης στην Πρωτοβάθμια
Φροντίδα Υγείας.