Τρίτη 22 Μαρτίου 2016

Κατσιφός Ευάγγελος Συνεργαζόμαστε κανονικά, όμως διαφωνούμε σε κάποιες "πολιτικές του δήμου", άλλα κριτήρια εσείς, άλλα εγώ.

Κατσιφός Ευάγγελος Αθ. Άγραφα 22 Μαρτ 2016
Οικονομολόγος, Αυτοδιοικητικός
πρώην Επιθεωρητής
ΠΡΟΣ «Χρόνια πολλά για την εθνική γιορτή
25
η
Μαρτίου»
ΔΗΜΟ ΑΓΡΑΦΩΝ
Δήμαρχο κ. Μπαμπαλή Θ
Αντιδ/ρχο κ. Τάκη Κ
Πρόεδρο ΔΣ κ. Τόλη Γ
Κοινοποίηση
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας – Στερεάς
(για το φάκελο της ένστασης κατά των αποφάσεων του Δήμου 207 & 208/2015)
Χορήγηση λογιστικών & διοικητικών στοιχείων (αντιγράφων ΧΕΠ & εντολές
μετακίνησης προσωπικού) για τα ΝΠΔΔ μουσεία Βίνιανης & Αν.Φραγκίστας
για τις χρήσεις 2013, 2014, 2015
Συνάδελφοι (σε συνέχεια εγγράφου μου 8/2 για διόρθωση του ιστορικού λάθους μας),
Για να διευκολυνθεί η «διόρθωση του λάθους», αλλά και για σεβασμό στα μουσεία,
θα παρακαλέσω να μου χορηγήσετε σύντομα (αρκετά εύκολο) τα παρακάτω στοιχεία
για τις τρείς χρήσεις 2013, 2014, 2015:
1. Φωτ/γραφα των Χ/Ε για πληρωμή λειτουργικών δαπανών στα Μουσεία ΝΠΔΔ.
2. Φωτ/γραφα των Χ/Ε για πληρωμή παγίων ή επενδύσεων στα Μουσεία ΝΠΔΔ.
3. Εντολές μετακίνησης δημοτικών υπαλλήλων για υπηρεσία τους στα Μουσεία.
4. Φωτ/φα των προϋπολογισμών & απολογισμών που έδιναν στο Δήμο τα ΝΠΔΔ.
Γνωρίζουν ήδη οι διαχειριστές-υπάλληλοι των ΧΕΠ & του Γραφείου προσωπικού ότι
δεν υπάρχουν στοιχεία για τα παραπάνω και θα παρακαλέσω να το δώσετε
γραπτώς «ότι δεν υπάρχουν».
Η μη απάντηση στην αίτησή μου, συνεπάγεται την σιωπηρή συμφωνία σας «ότι
δεν υπάρχουν Χ/Ε για έξοδα & επενδύσεις στα Μουσεία, ότι δεν προσφέρθηκε ούτε
μία εργατοώρα υπαλλήλου, ότι συντάσσονταν προϋπολογισμοί-απολογισμοί και ο
Δήμος δεν τους έφερνε για έγκριση, ούτε τους υπέβαλλε στην Αποκεντρωμένη
Διοίκηση».
Εισήγηση & πρόταση για τα μουσεία Βίνιανης & Αν.Φραγκίστας ως ΝΠΔΔ
Να γνωρίζεται ότι στην ορεινή μας περιοχή τα θέματα πολιτισμού & ιστορίας, π.χ. τα
μουσεία, είναι τα μόνα που έχουν αξία & προοπτική ανάπτυξης, γι αυτό οι λάθος
αποφάσεις μας για κατάργηση της αυτονομίας των Μουσείων από ΝΠΔΔ (με λάθος
εισήγηση & χωρίς στοιχεία, χωρίς διάλογο & χωρίς δεσμεύσεις προοπτικής), δημιουργούν
ηθικό πρόβλημα στη συνοχή των μικρών μας πατρίδων-κοινωνιών που καλώς
αντιδρούν, στους δραστήριους ετεροδημότες μας, στο Πανελλήνιο, ακόμη και στο
δημοτικό συμβούλιο. (Από το 35ετές επάγγελμα μου Αγροτική Τράπεζα ταυτισμένο
με τις επαρχιακές τοπικές κοινωνίες & την ενεργή μου 25ετή αυτοδιοίκηση
«γνωρίζω» ότι έχουν μεγαλύτερη αξία στην επαρχία παρά σε αστικές περιοχές).
Δυστυχώς τα συμφέροντα της κοινωνικής αλληλέγγυας διαφθοράς, που είναι
απέναντι στο λαϊκό πολιτισμό και στους αγώνες πολλών για κατακτήσεις αξιών
διαφάνειας, επηρεάζουν πανελλαδικά την αυτοδιοίκηση με κριτήριο τα λίγα να
παίρνει αποφάσεις εξοικονόμησης (από τη μια, σπαταλών από την άλλη, …… όπως και                               
εμείς πράττουμε στο Δήμο Αγράφων). Το αποτυχημένο μικροαστικό πολιτικό σύστημα &
η διεφθαρμένη Αυτοδιοίκηση, που ρήμαξαν δις στη διαπλοκή, τη μίζα, τη διαφθορά,
έρχονται τώρα να επιβάλλουν αντιπολιτισμικές & αντικοινωνικές πολιτικές, αλλά και
με τη συνέχεια της διαφθοράς στους ΟΤΑ. (ο δήμαρχος γνωρίζει πολύ καλά, αλλά και ο
αντιδ/ρχος γνωρίζει πολύ καλά από πρώην Κοινότητα).
Σήμερα η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου υστερεί, όχι λόγω πολιτικής βούλησης,
αλλά λόγω των πολλών παθογενειών (με 1
η
τη διαφθορά) & της φτώχειας που
κατάφεραν διαχρονικά μέχρι το 2009 τα συντροφάκια μας πολιτικοί, Ν.Δ & ΠΑΣΟΚ.
Ρήμαξαν τις πηγές πλούτου & κρατικών εσόδων, έρχεται λαίλαπα φτώχειας.
Ρήμαξαν τις πνευματικές αξίες, ήρθε από 10ετίες η διαφθορά στους ΟΤΑ. Ζούμε σε
3πλή κρίση, πνευματική, πολιτική, οικονομική. Τι μας μένει! μόνο ο πολιτισμός.
κκ Συνάδελφοι, στο όνομα του δήθεν μεγάλου «εξορθολογισμού» του δήμου μας
(στα μουσεία μας τα έξοδα είναι μηδέν €), κάποιοι μας παραπλανούν, κι ανάλογα με
τα πνευματικά μας αντισώματα τσιμπάμε. Οι Δήμαρχοι δεν είναι αλάνθαστοι ΠΑΠΕΣ,
ειδικά όταν κριτήρια της τακτικής τους είναι η αρνητική στάση σε αξίες, αξίες
πολιτισμού, διαδικασίες διαφάνειας, τιμιότητας, μη καταλογισμό σοβαρών ευθυνών.
Τελικά πρέπει να επιμένω, γιατί η δική σας εμμονή σε «καταργημένα ΝΠΔΔ Βίνιανης
& Αν.Φραγκίστας», εκτός την απώλεια των μέγιστων ηθικών τους αξιών, θα φέρει
ρήγμα στη «σχέση δημότη & θεσμού Δήμου, δημότη & θεσμού δημάρχου, διχασμό
δημοτών, διχασμό δημοτικών συμβούλων», επομένως προς ηθικό όφελος όλων
είναι η επαναφορά του θέματος στο δημοτικό συμβούλιο, σχεδόν ειδική συνεδρίαση
με λίγα θέματα, γιατί δεν είναι θέμα καθημερινότητας, είναι θέμα εθνικό, απαιτεί
χρόνο και περισσότερο διάλογο, με αληθινά λογιστικά ποσά, με απόψεις ειδικών των
γραμμάτων & της ιστορίας, ειδικών αγροτουριστικής ανάπτυξης, και με νέα ειλικρινή
εισήγηση, και αν-αν …. χρειασθεί καταλήγουμε πάλι στην κατάργηση, αλλά με
γραπτούς όρους & προϋποθέσεις & δεσμεύσεις αναβάθμισης και όχι υπονόμευσης
αυτών (όπως μέχρι σήμερα). Αιτιολογία για επαναφορά στο ΔΣ η ψευδής εισήγηση.
Αυτονομία & αναβάθμιση των Μουσείων: Εξ αντικειμένου είναι δομές
πολιτισμού & αξιών και δομές ανάπτυξης πολλαπλών δραστηριοτήτων.
Κατασκευή μικρουποδομών στο χώρο, γύρωθεν, ευρύτερα. Προτάσεις ειδικών &
μελέτη για τουριστική αξιοποίηση των μουσείων & της περιοχής τους. Με 9μελή
συμβούλια επιπέδου, κυρίως πτυχιούχων, πρόθυμων εθελοντών ανάλογης παιδείας
από όποιο τόπο (Αθήνα, Λειβαδιά,…, Θεσσ/νίκη, Λάρισα,….), όχι με ημέτερους
μόνιμους κατοίκους «αγγαρείας», πατριώτες εθελοντές με χρήματα & ιδέες, θα
κινητοποιήσουν κοινωνικό κεφάλαιο των πόλεων ως, Δίκτυα Μουσείων Ελλάδας,
εκκλησία, σύλλογοι εξορισθέντων, αντιστασιακών, οικολόγων, ορειβατών, γυναικών,
γραφείων τουρισμού, Λύκειο Ελληνίδων, Ελληνοαμερικάνων, Εβραίων,
Πανεπιστήμια σχολές Ιστορίας & τουρισμού, κέντρα επαγγ. Κατάρτισης,
Πανευρυτανική, Ευρυτάνων επιστημόνων, Ομοσπονδία Συλλόγων, ανταλλαγή
εμπειριών με μουσεία, μινι συνέδρια, πολλά σεμινάρια, κλπ…, δηλαδή «το τοπικό
&...εθνικό κοινωνικό κεφάλαιο εν δράσει» για κοινωνική & ατομική εργασία, με
επίκεντρο Βίνιανη & Αν. Φραγκίστα, θα προκύψει τοπική αγροτουριστική ανάπτυξη
με ανάγκες εστίασης, διαμονής, τοπικών προϊόντων, που τόσο ανάγκη έχουν οι
ελάχιστοι μόνιμοι.
[Σημερινά αυθόρμητα παραδείγματα: τα τωρινά σεμινάρια στο «Βίνιανης» από
γυναίκα ιδιώτη εθελοντή, τα σχολεία-επισκέπτες στο «Καφαντάρης» από εθελοντές].
Το σχέδιο, το όραμα του Δήμου ποιό είναι! Που πάμε, πως, με ποιούς!
Ευχαριστώ