Τρίτη 22 Μαρτίου 2016

Επιτυχής και αποτελεσματική η δράση των Δωρεάν Μαστογραφιών στο Δήμο Αγράφων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Νομός Ευρυτανίας
Δήμος Αγράφων
Γραφείο Δημάρχου
τηλ: 2237351318
email: info@agrafa.gr
Κερασοχώρι, 22 Μαρτίου 2016
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

20 και 21 Μαρτίου 2016 πραγματοποιήθηκαν Δωρεάν Μαστογραφίες υπό την
αιγίδα του Δήμου Αγράφων, της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος (ΚΕΔΕ), στο
Κέντρο Υγείας Δυτ. Φραγκίστας, με τη χρήση του Κινητού Μαστογράφου της
Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρίας.
76 στον αριθμό οι γυναίκες που κατόπιν προγραμματισμένου ραντεβού
εξετάσθηκαν. Τις ψηφιοποιημένες μαστογραφίες θα κληθούν να παραλάβουν από
τα Δημοτικά καταστήματα του Δήμου Αγράφων.
Για την ομαλή διεξαγωγή της δράσης αυτής πλην των δύο ακτινολόγων της
Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρίας, συμμετείχαν από πλευράς Δήμου Αγράφων,
η Αντιδήμαρχος σε θέματα Υγείας κα Βασιλική Φεγγούλη η οποία έδωσε το παρόν
σε όλη τη διαδικασία, η Ειδικός Συνεργάτης Δημάρχου κα Έλλη Γατή και η
νοσηλεύτρια του Προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» κα Ειρήνη Γεωργίου.
Ο Δήμαρχος Αγράφων κ. Θεόδωρος Μπαμπαλής ευχαριστεί θερμά την ΚΕΔΕ και
την Ελληνική Αντικαρκινική Εταιρία για τέτοιες δράσεις και συνεργασίες στο
πλαίσιο ένταξης του Δήμου Αγράφων στο Δίκτυο Υγιών Πόλεων. Ο κ.
Μπαμπαλής, θέλοντας να υπενθυμίσει για ακόμα μια φορά το σημαντικό ρόλο της
Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας και κατ’ επέκταση της Ενημέρωσης για
Πρόληψη σε κατοίκους απομονωμένων και ορεινών περιοχών, όπως ο Δήμος
Αγράφων, τονίζει την σπουδαιότητα μιας τέτοιας κίνησης που ως σκοπό έχει την
αναβάθμιση του επιπέδου υγείας των γυναικών στη Δυτική Ευρυτανία, ενώ
αναμένονται και άλλες παρόμοιες δράσεις στο πλαίσιο της Κοινωνικής Πολιτικής
που ο Δήμος Αγράφων ακολουθεί, προκειμένου να υποβοηθηθούν και άλλες
κοινωνικές ομάδες που κατοικούν σε αυτόν