Πέμπτη 17 Μαρτίου 2016

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται το σχέδιο μετεγκατάστασης των υπηρεσιών της Π.Ε. Ευρυτανίας


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Την περασμένη εβδομάδα, με την μετεγκατάσταση των υπηρεσιών της
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο κτηριακό συγκρότημα του ΟΑΕΔ
ολοκληρώθηκε η πρώτη φάση του σχεδίου μετεγκατάστασης των υπηρεσιών της Π.Ε.
Ευρυτανίας ώστε να εξαλειφθούν πλήρως τα κόστη μίσθωσης κτηρίων, αλλά και να
εξοικονομηθούν σημαντικά λειτουργικά κόστη. Στην επόμενη φάση προβλέπεται η
μετεγκατάσταση και των υπολοίπων υπηρεσιών που αυτή την στιγμή βρίσκονται σε
μισθωμένα κτήρια με τελικό στόχο μέχρι 30/06 η Π.Ε. Ευρυτανίας να εξασφαλίσει
εξοικονομήσεις που θα ξεπερνούν ετήσια τις 50.000 €