Τετάρτη 9 Μαρτίου 2016

Νά φέρουμε τούς παλιούς Σαρακατσαναίους νά διδάξουν τά παιδιά μας

vliagoftis
Τοῦ Μοναχοῦ Ἀρσενίου Βλιαγκόφτη
Δρ Θ. - Πτ. Φιλοσ.
Μοῦ δόθηκε ἡ εὐκαιρία νά παρακολουθήσω τό Σαββατοκύριακο 5 καί 6 Μαρτίου στή Λαμία τό «3ο Διεθνές Ἐπιστημονικό Συνέδριο» τῶν Σαρα-κατσαναίων, ἕνα Συνέδριο, χωρίς πολλά φῶτα τῆς δημοσιότητoς.
Παρ᾽ ὅλα αὐτά, ἤ καί ἀκριβῶς γι᾽αὐτό, ἦρθαν ταπεινά στό φῶς —ἔτσι συνήθως γίνεται μέ τά σημαντικά πράγματα˙ ἔρχονται ταπεινά καί ἀθόρυβα—ὅλες ἐκεῖνες οἱ ἀρχές καί ἀξίες αὐτῶν τῶν Ἑλλήνων, πού τόσα προσέφεραν στήν Πατρίδα.
Ἀρχές καί ἀξίες, ὅπως ἡ λεβεντιά, τό φιλότιμο, τό ἡρωϊκό καί ἀγωνιστικό πνεῦμα, ἡ ἀγάπη γιά τόν τόπο, τήν Ἐκκλησία, τήν οἰκογένεια, τήν ἐλευθερία. Καί ἀκόμη ἡ ἁπλότητα τῆς ζωῆς, ἡ τιμιότητα (ὁ λόγος ἦταν συμβόλαιο), τό πνεῦμα τό κοινοτικό (τό «ἐμεῖς» τοῦ Μακρυγιάννη), τό συνανήκειν καί ἡ συνακόλουθη ἀλληλεγγύη, ἡ προσήλωση στήν παράδοση. Πράγματα, πού εἶναι τά μεγάλα ζητούμενα στήν ἐποχή τῆς βαθειᾶς σημερινῆς κρίσης.
Τό ἐρώτημα, πού ἐπανερχόταν στίς συζητήσεις στό πλαίσιο τοῦ Συνεδρίου, ἀλλά καί ἔξω ἀπό αὐτό, ἦταν: Ποιό εἶναι τό «κλειδί», γιά νά ἑρμηνεύσουμε τό πῶς καί τό γιατί, αὐτοί οἱ ἄνθρωποι τῆς σκληρῆς ποιμενικῆς ζωῆς τῶν βουνῶν, διακρίθηκαν σέ ὅλους τούς ἐθνικοαπελευθερωτικούς ἀγῶνες (μέ κορυφαία μορφή τόν προεπαναστατικό ἥρωα Κατσαντώνη);
Ἀλλά καί μετά τή σταδιακή ἀλλαγή τῶν συνθηκῶν ζωῆς, ἀπό τή δεκαετία τοῦ ᾽60, καί πάλι κατάφεραν νά διακριθοῦν στήν κοινωνία, στίς ἔνοπλες δυνάμεις, στίς ἐπιστῆμες καί τά γράμματα, στήν οἰκονομία.
Ἡ ἀπάντηση —σχεδόν ὁμόφωνη— ἦταν: Ἀκριβῶς αὐτές οἰ ἀρχές καί ἀξίες τούς ἔκαναν νά τά καταφέρουν.
Δέν εἶναι τυχαῖο, πού ὀ ἐθναπόστολος καί ἱερομάρτυς ἅγιος Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός ἀγαποῦσε ἰδιαίτερα τούς Σαρακατσαναίους, λόγῳ τῆς λεβεντιᾶς καί τῆς προσήλωσής τους στίς ἀξίες, πού προαναφέραμε. Τίς συνοψίζει καί ὁ ἄλλος ἀγαπημένος ἅγιος, ὁ ὅσιος Παΐσιος ὁ Ἁγιορείτης: Φιλότιμο, λεβεντιά, ἀγωνιστικό πνεῦμα. Αὐτά μαζί μέ τήν αἰσιοδοξία, καί φυσικά πάντοτε μέ τή θεία βοήθεια, εἶναι τά «κλειδιά» γιά νά ξαναβροῦμε τό νόημα ζωῆς, πού χάσαμε.
Μήπως πρέπει νά φέρουμε τούς παλιούς Σαρακατσαναίους νά κάνουν βιωματικό μάθημα στά παιδιά μας;
π. Ἀρσένιος Βλιαγκόφτhttp://www.hxwsarakatsanwn.gr