Τρίτη 9 Φεβρουαρίου 2016

Επιστολή Ψηφίσματος Διαμαρτυρίας του Δήμου Αγράφων στους αρμόδιους φορείς Υγείας για την προκλητική αδιαφορία τους απέναντι στη λειτουργία του Κέντρου Υγείας Δυτ. Φραγκίστας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Νομός Ευρυτανίας
Δήμος Αγράφων
Γραφείο Δημάρχου
Τηλ: 2237351318
Email: info@agrafa.gr
Κερασοχώρι, 9 Φεβρουαρίου 2016
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Επιστολή Ψηφίσματος Διαμαρτυρίας του Δήμου Αγράφων
στους αρμόδιους φορείς Υγείας για την προκλητική
αδιαφορία τους απέναντι στη λειτουργία του Κέντρου Υγείας
Δυτ. Φραγκίστας
Σύμφωνα με Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ο Δήμαρχος
Αγράφων κ. Θεόδωρος Μπαμπαλής απέστειλε σήμερα 09-02-2016,
Ψήφισμα Διαμαρτυρίας προς τους αρμόδιους φορείς Υγείας για την
προκλητικά αδιάφορη στάση τους απέναντι στα προβλήματα της
Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (ΠΦΥ)που αντιμετωπίζουν τόσο οι
πολίτες όσο και οι εργαζόμενοι του Κέντρου Υγείας Δυτ.
Φραγκίστας.
Αφορμή της διαμαρτυρίας αποτέλεσε το υπ΄αριθμ. 87/25-01-2016
έγγραφο του Κ.Υ. Δυτ. Φραγκίστας προς την 5
η
Υ.ΠΕ. Θεσσαλίας &
Στ. Ελλάδας, δια του οποίου ο Δήμος Αγράφων ενημερώνεται μια
ακόμη φορά για την εξάντληση πετρελαίου θέρμανσης του Κ.Υ. και
του κινδύνου διακοπής λειτουργίας της Μονάδας λόγω ψύχους.
Στην Επιστολή Διαμαρτυρίας εκθέτονται για πολλοστή φορά τόσο
οι ανάγκες των Υπηρεσιών ΠΦΥ στα γεωγραφικά όρια του Δήμου
Αγράφων, όσο και τα δικαιώματα των πολιτών των Αγράφων καθώς
και οι τεράστιες δυσκολίες που αντιμετωπίζουν καθημερινά
προκειμένου να τους παρέχονται τα αυτονόητα.
Αίτημα της Επιστολής αποτελεί η δίκαιη και άμεση αντιμετώπιση
των προβλημάτων των κατοίκων του Δήμου Αγράφων σε θέματα
ΠΦΥ αλλά και η ομαλή λειτουργία του ΚΥ Δυτ. Φραγκίστας ως
αυτονόητη παροχή σε φορολογούμενους πολίτες.