Τρίτη 9 Φεβρουαρίου 2016

«Επιστολή Ψηφίσματος Διαμαρτυρίας για την κατάσταση του Κέντρου Υγείας Δυτ. Φραγκίστας»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Νομός Ευρυτανίας
Δήμος Αγράφων
Γραφείο Δημάρχου
Τηλ: 2237351318 Κερασοχώρι, 09/02/2016
Email: info@agrafa.gr Αριθμ. Πρωτ.: 909
Προς:
Υπουργό Υγείας κ. Ξάνθο Ανδρέα
5η Υ.ΠΕ. Θεσσαλίας & Στερεάς
Ελλάδας
Περιφέρεια Στ. Ελλάδας
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας
& Στερεάς Ελλάδας
Βουλευτή Ευρυτανίας κ. Κοντογιώργο
Κ.
Κοινοποίηση:
ΜΜΕ
Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο
Κέντρο Υγείας Δυτ. Φραγκίστας
Θέμα: «Επιστολή Ψηφίσματος Διαμαρτυρίας για την κατάσταση του Κέντρου
Υγείας Δυτ. Φραγκίστας»
Αξιότιμοι Κύριοι,
Στην αδυναμία των αρμόδιων υπευθύνων να δώσουν λύση στις ελλείψεις
των παρεχόμενων υπηρεσιών της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (ΠΦΥ) στο
Δήμο Αγράφων, προστέθηκε και παραμένει πλέον του ενός έτους, η προκλητική
αδιαφορία για τις στοιχειώδεις συνθήκες παροχής υπηρεσιών του Κέντρου
Υγείας (Κ.Υ.) Δυτ. Φραγκίστας. Στις 25-01-2016 κοινοποιήθηκε στο Δήμο μας το
υπ΄αρίθμ. 87/25-01-2016 έγγραφο του Κ.Υ. Δυτ. Φραγκίστας προς την 5
η
Υ.ΠΕ.
Θεσσαλίας & Στ. Ελλάδας, δια του οποίου ενημερωθήκαμε για μιαν ακόμη φορά
για την εξάντληση πετρελαίου θέρμανσης του Κ.Υ. και του κινδύνου διακοπής
λειτουργίας της Μονάδας λόγω ψύχους, ενώ παράλληλα μας ζητήθηκε η
συνδρομή μας ως Δήμου στην αντιμετώπιση του προβλήματος. Ως Δήμος,
έχοντας γνώση του μεγέθους και των συνεπειών του προβλήματος, ερχόμαστε
σε δύσκολη θέση, δεδομένης της μη επιλεξιμότητας της συγκεκριμένης
δαπάνης για διάθεση πετρελαίου θέρμανσης στο Κ.Υ. Δυτ. Φραγκίστας.
Κατόπιν των ανωτέρω και σύμφωνα με την αρίθμ. 1/2016 (ΑΔΑ:ΩΙ3ΠΩ6Α-
ΑΤ9) ομόφωνη Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγράφων, σας
γνωστοποιούμε την αντίθεση, την έντονη απογοήτευση και δυσαρέσκειά μας
όσον αφορά στις ενέργειες που έχουν δεν έχουν) αναληφθεί, προκειμένου για
την έγκαιρη και αποτελεσματική κάλυψη βασικών αναγκών για στοιχειώδη
λειτουργία του Κ.Υ. Δυτ. Φραγκίστας,από την εποπτεύουσα Αρχή του την 5
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Νομός Ευρυτανίας
Δήμος Αγράφων
Γραφείο Δημάρχου
Τηλ: 2237351318 Κερασοχώρι, 09/02/2016
Email: info@agrafa.gr Αριθμ. Πρωτ.: 909
Υ.ΠΕ. Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας και τις συναρμόδιες Υπηρεσίες.
Επισημαίνοντας σας τις επανειλημμένες γραπτές παρεμβάσεις του Δήμου μας
προς το Υπουργείο Υγείας και την 5
η
Υ.ΠΕ. σχετικά με τις κατεπείγουσες
ανάγκες της Π.Φ.Υ. στην περιοχή μας, σας υπενθυμίζουμε για μια ακόμη φορά:
την ιδιαιτερότητα της γεωγραφικής θέσης του χαρακτηρισμένου ως
ορεινού Δήμου Αγράφων ο οποίος εκτός των πολυάριθμων Τοπικών
Κοινοτήτων του (32 σε αριθμό) και των οικισμών του που ανέρχονται
στους εκατόν εξήντα (160) διαθέτει εκατοντάδες μεμονωμένες οικίες,
αγροικίες, αγροκτηνοτροφικές μονάδες και επιχειρήσεις ενώ οι
τεράστιες χιλιομετρικές αποστάσεις μεταξύ των οικισμών, συμβάλλουν
στον αποκλεισμό των κατοίκων του Δήμου Αγράφων από την παροχή
υγειονομικής περίθαλψης
την ιδιαιτερότητα της ηλικιακής σύνθεσης του πληθυσμού του Δήμου
Αγράφων (είναι ο 2
ος
στην Ευρώπη Δήμος με υπέργηρο πληθυσμό) και της
πολυνοσηρότητας χρονίων νοσημάτων που χαρακτηρίζει έναν κατεξοχήν
γηριατρικό πληθυσμό
την ιδιαιτερότητα του Κ.Υ. Δυτ. Φραγκίστας σε ανθρώπινο δυναμικό (οι
ελάχιστοι υπηρετούντες υπάλληλοι είναι πολύ λιγότεροι των
αποσπασμένων), με πλήρη έλλειψη νοσηλευτικού προσωπικού, με πλήρη
έλλειψη Αγροτικών Ιατρών στα 8 Περιφερειακά Ιατρεία της περιοχής, με
αδυναμία πλήρους μηνιαίας εφημεριακής κάλυψης από ειδικευμένους
ιατρούς αλλά και οδηγούς ασθενοφόρου
την ιδιαιτερότητα του Κ.Υ. Δυτ. Φραγκίστας σε υποδομές που θα έπρεπε
να διαθέτει ως Κέντρο Υγείας μιας απομακρυσμένης περιοχής με πλήρη
απουσία δυνατότητας διενέργειας απλών εξετάσεων (Μικροβιολογικών,
Ακτινολογικών) που υποχρεώνει στη μετακίνηση των ασθενών σε πολύ
μακρινές αποστάσεις προς Καρπενήσι ή Αγρίνιο, αν και όταν μπορούν να
ανταποκριθούν οικονομικά στα συνεπαγόμενα έξοδα.
Αξιότιμοι Κύριοι,
Εφόσον σύμφωνα με το Ν. 4238/2014 «Το κράτος μεριμνά και εγγυάται
την παροχή υπηρεσιών υγείας, μέσω της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας
(Π.Φ.Υ.) στο σύνολο των πολιτών, οι οποίες είναι αναγκαίες και ικανές να
διασφαλίσουν την υγεία τους και να προωθήσουν την κοινωνική
ευημερία…….Οι υπηρεσίες Π.Φ.Υ. παρέχονται ισότιμα σε κάθε πολίτη,
ανεξάρτητα από την οικονομική, κοινωνική, επαγγελματική,
ασφαλιστική του κατάσταση και τον τόπο κατοικίας του, μέσα από ένα
καθολικό, ενιαίο και αποκεντρωμένο Πρωτοβάθμιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας
(Π.Ε.Δ.Υ.)…» αναμένουμε για μιαν ακόμη φορά την ευαισθητοποίησή σας για
ανάληψη συγκεκριμένων ενεργειών των αρμοδίων υπηρεσιών που
καταδεικνύουν την αληθινή σας βούληση για την αντιμετώπιση των
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Νομός Ευρυτανίας
Δήμος Αγράφων
Γραφείο Δημάρχου
Τηλ: 2237351318 Κερασοχώρι, 09/02/2016
Email: info@agrafa.gr Αριθμ. Πρωτ.: 909
προβλημάτων λειτουργίας του Κ.Υ. Δυτ. Φραγκίστας του Δήμου Αγράφων και
κατ’ επέκταση την ισότιμη αντιμετώπιση των αναγκών υγείας των δημοτών
μας.
Οφείλουμε ως δημοτική αρχή να ανταποκριθούμε στην οργή, αγανάκτηση
και απογοήτευση των δημοτών μας με την εφαρμογή άλλων μεθόδων, σε
περίπτωση μη ανταπόκρισής σας στο αίτημά μας για πολλοστή φορά περί
δίκαιης μεταχείρισης των κατοίκων της Δυτικής Ευρυτανίας. Η υπομονή μας
εξαντλήθηκε και ευελπιστούμε για τους ανωτέρω λόγους να δώσετε
προτεραιότητα στην ποιοτική παροχή υπηρεσιών ΠΦΥ στο Δήμο Αγράφων
επιλύνοντας άμεσα τα προβλήματα που τόσο ταλαιπωρούν πολίτες και
εργαζομένους.
Με εκτίμηση,
Ο Δήμαρχος Αγράφων
Μπαμπαλής Θεόδωρος
Συνημμένο: Το υπ’αριθμ. 9595/25-11-2015 έγγραφό μας