Σάββατο 7 Φεβρουαρίου 2015

Απαγόρευση κυκλοφορίας οχημάτων άνω των 3,5 Τ από τη γέφυρα της Τέμπλας

Τη διακοπή της κυκλοφορίας στο 32ο χλμ της Επ. Οδού Εμπεσού Ραυτόπουλου ( Γέφυρα Τέμπλας) , για τις κατηγορίες οχημάτων άνω των 3,5 Τ ( Φορτηγά – Λεωφορεία – Λοιπά οχήματα) και την εκτροπή κυκλοφορίας αυτών μέσω της Επ. Οδού Αγρινίου – Αλευράδας – Καρπενησίου στο 55ο χλμ αυτής ( Γέφυρα Τατάρνας) λόγω φθορών που έχουν προκληθεί στην Γέφυρα Τέμπλας , εξαιτίας έντονων καιρικών φαινομένων ( πλημμύρες – κατολισθήσεις), αποφάσισε ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ακαρνανίας. Η απόφαση: Άρθρο 1ο Διακοπή της κυκλοφορίας για τις κατηγορίες οχημάτων άνω των 3,5 Τ ( Φορτηγά – Λεωφορεία – Λοιπά οχήματα), στο 32ο χλμ της Επ. Οδού Εμπεσού Ραυτόπουλου ( Γέφυρα Τέμπλας) και εκτροπή κυκλοφορίας αυτών μέσω της Επ. Οδού Αγρινίου – Αλευράδας – Καρπενησίου στο 55ο χλμ αυτής ( Γέφυρα Τατάρνας) λόγω φθορών που έχουν προκληθεί στην Γέφυρα Τέμπλας , εξαιτίας έντονων καιρικών φαινομένων ( πλημμύρες – κατολισθήσεις). Άρθρο 2ο Η ανωτέρω ρύθμιση θα ισχύσει μέχρι την λήξη των φαινομένων και την αποκατάσταση της κυκλοφορίας. Το Α.Τ. Εμπεσού για το χρονικό διάστημα των φαινομένων αυτών και μέχρι την αποκατάσταση της κυκλοφορίας , να επιτηρεί συνεχώς ανωτέρω οδικό τμήμα αρμοδιότητάς του με σκοπό την αποφυγή κυκλοφοριακών προβλημάτων και την εξασφάλιση ομαλών συνθηκών οδικής κυκλοφορίας οχημάτων. Άρθρο 3ο Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από την δημοσίευσή της, σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν. 2696/1999 Κ.Ο.Κ. και την ανάρτησή της στο διαδίκτυο σύμφωνα με το άρθρο 4 Ν3861/2010. Με μέριμνα της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας να τοποθετηθεί η προβλεπόμενη από το άρθρο 10 του Κ.Ο.Κ. οδική σήμανση. Άρθρο 4ο Οι παραβάτες της παρούσας τιμωρούνται σύμφωνα με τις ποινές που ορίζονται από τον Ν.2696/99 ( Κ.Ο.Κ.) , όπως τροποποιήθηκε και ισχύει , καθώς και τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις. Η εφαρμογή ( εκτέλεση) της παρούσας ανατίθεται στο Α.Τ. Εμπεσού.