Τρίτη 10 Φεβρουαρίου 2015

Aνάγκη άμεσης εκτέλεσης του προγράμματος της δακοκτονίας στην Περιφέρεια Στερεάς ΕλλάδαςΛαμία, 10 Φεβρουαρίου 2015
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Επιστολή Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας, Κώστα Μπακογιάννη προς τον Αναπληρωτή Υπουργό Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Ευάγγελο Αποστόλου για την ανάγκη άμεσης εκτέλεσης του προγράμματος της δακοκτονίας στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας

Ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας Κώστας Μπακογιάννης, αναγνωρίζοντας την ανησυχία και τον προβληματισμό που επικρατεί στους ελαιοπαραγωγούς της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας για τον τρόπο εκτέλεσης του προγράμματος της δακοκτονίας, έστειλε στον Αναπληρωτή Υπουργό Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Ευάγγελο Αποστόλου, επιστολή με την οποία καταδεικνύει τη μεγάλη σημασία που έχει η επίλυση του εν λόγω ζητήματος.

Παρατίθεται αυτούσια η επιστολή:


ΠΡΟΣ

κ. Ευάγγελο Αποστόλου
Αναπληρωτή Υπουργό
Παραγωγικής Ανασυγκρότησης,
Περιβάλλοντος και Ενέργειας

Αχαρνών 2,
10176 ΑθήναΠΡΟΣ


Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,

Με την ανάληψη των νέων καθηκόντων σας, αφού σας ευχηθούμε κάθε επιτυχία στο έργο που αναλαμβάνετε, θα θέλαμε να σας μεταφέρουμε την ανησυχία και τον προβληματισμό που επικρατεί στους ελαιοπαραγωγούς της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας για τον τρόπο εκτέλεσης του προγράμματος της δακοκτονίας, και ειδικότερα τα εξής:
          Το πρόγραμμα για την καταπολέμηση του δάκου της ελιάς αποτελεί μια συλλογική προσπάθεια όλων των εμπλεκόμενων φορέων ΥΠΑΑ&Τ, Παραγωγών, Γεωργικών Ενώσεων, Συνεταιρισμών, Διευθύνσεων Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής, Γεωπόνων, Προσωπικού δακοκτονίας, κλπ.
          Είναι η μόνη οργανωμένη δραστηριότητα φυτοπροστασίας της ελαιοκομίας που διενεργείται από τις Δ.Α.Ο.Κ. των Περιφερειών υπό την εποπτεία του Υπουργείου Αγρ/κής Αν/ξης και Τροφίμων.
          Η σπουδαιότητα της εφαρμογής του προγράμματος της δακοκτονίας αποδεικνύεται από το γεγονός ότι προστατεύει πάνω από 13 εκατομμύρια ελαιόδεντρα και το εισόδημα χιλιάδων παραγωγών της Περιφέρειας.
          Η αποτελεσματικότητά του προγράμματος βασίζεται στην έγκαιρη και επίκαιρη εκτέλεση όλων εκείνων των απαραίτητων εργασιών που είναι η ανάθεση των εργολαβιών ψεκασμού, η παγιδοθεσία και η πρόσληψη του εργατοτεχνικού προσωπικού (γεωπόνων - τομεαρχών, εργατών κ.α.).
          Επειδή οι διαδικασίες για την διεκπεραίωση των εργασιών αυτών είναι πολύπλοκες, χρονοβόρες και επαναλαμβανόμενες, οι ίδιες κάθε χρόνο, με διαφορετική ένταση, πρέπει να δημιουργηθεί ένα πλαίσιο ώστε η διαδικασία των διαγωνισμών για την εργολαβία των ψεκασμών που είναι διεθνής να έχει ολοκληρωθεί μέχρι τις 31 Μαΐου. Μέχρι σήμερα δυστυχώς οι διαδικασίες  ολοκληρώνονται πολύ αργότερα από την ημερομηνία έναρξης των ψεκασμών, με αποτέλεσμα  οι ψεκασμοί να πραγματοποιούνται  χωρίς να έχει ολοκληρωθεί η νόμιμη διαδικασία (υπογραφή των σχετικών συμβάσεων).
          
Κύριε Υπουργέ
          Σας παρακαλώ να μεριμνήσετε ώστε το Υπουργείο Εσωτερικών να προβεί άμεσα στην έγκριση και την κατανομή των πιστώσεων προς τις Περιφέρειες της Χώρας από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους  για την κάλυψη των δαπανών της δακοκτονίας, προκειμένου οι αρμόδιες Υπηρεσίες των Περιφερειών να ξεκινήσουν αμέσως τις διαδικασίες των διαγωνισμών για την ανάδειξη αναδόχων που θα αναλάβουν το έργο των ψεκασμών και  παγιδοθεσίας. 
          Πρέπει δε να λάβετε υπόψη σας ότι το μεγαλύτερο μέρος των πιστώσεων που προορίζονται για τη δακοκτονία είναι χρήματα που έχουν ήδη καταβάλλει οι ελαιοπαραγωγοί με τις κρατήσεις που τους γίνονται κατά την παραγωγή ελαιολάδου ή από την πώληση των επιτραπέζιων ελιών.
          Οποιαδήποτε καθυστέρηση στην έναρξη υλοποίησης του προγράμματος της δακοκτονίας έχει ως συνέπεια να προκαλούνται ζημιές τόσο ποσοτικές όσο και ποιοτικές, στις επιτραπέζιες δε ελιές η υποβάθμιση να είναι σχεδόν πλήρης.

Με εκτίμηση,
        
Κώστας Μπακογιάννης
Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας