Πέμπτη 23 Οκτωβρίου 2014

"Bάζουμε τάξη στα οικονομικά του δήμου μας. στο δήμο Αγράφων" .


Ορίζουμε σήμερα την εταιρεία ορκωτών λογιστών που θα κάνει τον διαχειριστικό έλεγχο στον δήμο Αγράφων" .
Πρόσκληση
Σας προσκαλούμε στην 16η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ που θα γίνει στην αίθουσα
Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στο Κερασοχώρι στις είκοσι δύο (22) του μηνός
Οκτωβρίου 2014 ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:30 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα
παρακάτω θέματα:


1. Ορισμός Ορκωτών Λογιστών(εισηγητής: κ.Θεόδωρος Μπαμπαλής-Δήμαρχος).
Μετά το τέλος της συνεδρίασης θα ακολουθήσει παρουσίαση των μελετών Σχέδια
Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοιχτών Πόλεων(ΣΧΟΟΑΠ) Βίνιανης και Φραγκίστας.