Παρασκευή 17 Οκτωβρίου 2014

Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου Καρπενησίου και τον Προϋπολογισμό έτους 2015 Γιάννης Σταμάτης

Από Γιάννης Σταμάτης
Την προηγούμενη Τετάρτη 8/10/2014 το απόγευμα και ώρα 17:00, στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Καρπενησίου συνεδρίασε η Επιτροπή Διαβούλευσης του Δήμου με θέματα το Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου Καρπενησίου και τον Προϋπολογισμό έτους 2015. Τα μέλη της Επιτροπής που προσήλθαν ήταν λιγότερα από τα αναμενόμενα.
Από τα παρευρισκόμενα μέλη έγιναν παρεμβάσεις και προτάσεις για διάφορα θέματα του Δήμου που δεν έχουν δρομολογηθεί λύσεις. Επίσης τονίστηκε ο αποσπασματικός χαρακτήρας του Τεχνικού Προγράμματος 2015 καθώς και το ότι δεν αναφέρονται ονομαστικά τα έργα στα χωριά, αλλά γενικοί τίτλοι.
Αναλυτικότερα από κάποια μέλη ακούστηκαν προτάσεις όπως:
- Η συνεργασία του Δήμου με το τμήμα διαχείρισης και ανάπτυξης αθλητικών εγκαταστάσεων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου για την αξιοποίηση του Αθλητικού Κέντρου
- Η τοποθέτηση οργάνων άθλησης στο χώρο της Δυτικής Ανάπλασης της πόλης, όπως γίνεται σε πολλούς δήμους της χώρας.
- Η επισκευή των σπασμένων αγωγών και η σωστή λειτουργία του βιολογικού καθαρισμού
- Η επικινδυνότητα από τα γυμνά καλώδια σε δίκτυα δημοτικού φωτισμού (πίλερ)
- Η επικινδυνότητα από τον τρόπο που κατασκευάσθηκε το πεζοδρόμιο έμπροσθεν του 3ου Δημοτικού Σχολείου.
- Η μη διάνοιξη οδών που προβλέπονται στο σχέδιο πόλης (π.χ. οδός Γορδίου & Ηρακλέους, στον Προφήτη Ηλία η ολοκλήρωση της οδού Πάρου, της οδού Ζακύνθου κ.α.) και θα διευκόλυναν την κυκλοφορία στο Καρπενήσι.
- Η συντήρηση όλων των Παιδικών Χαρών του Δήμου και η εναρμόνιση με τους κανόνες ασφαλείας που θέτει η ισχύουσα νομοθεσία για την αποφυγή ατυχημάτων.
Πιστεύουμε ότι η Δημοτική Αρχή θα λάβει υπ΄ όψιν τις παρατηρήσεις στην διαμόρφωση του Τεχνικού Προγράμματος που στη συνέχεια θα συζητηθεί και στο Δημοτικό Συμβούλιο για έγκριση και εκτέλεση.