Παρασκευή 17 Οκτωβρίου 2014

Επιστολή Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας, Κώστα Μπακογιάννη προς τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, Ανδρέα ΛοβέρδοΛαμία, 16 Οκτωβρίου 2014
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Επιστολή Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας, Κώστα Μπακογιάννη προς τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, Ανδρέα Λοβέρδο για το τμήμα «Διοίκησης Οικονομίας & Επικοινωνίας Πολιτιστικών και Τουριστικών Μονάδων» του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας στην Άμφισσα

Ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας Κώστας Μπακογιάννης, αναγνωρίζοντας τη σπουδαιότητα της διατήρησης του τμήματος «Διοίκησης Οικονομίας & Επικοινωνίας Πολιτιστικών και Τουριστικών Μονάδων» του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας στην Άμφισσα, έστειλε στον Υπουργό Παιδείας & Θρησκευμάτων, Ανδρέα Λοβέρδο, επιστολή με την οποία καταδεικνύει τη μεγάλη σημασία που έχει η επίλυση του εν λόγω ζητήματος.

Παρατίθεται αυτούσια η επιστολή:

ΠΡΟΣ

κ. Ανδρέα Λοβέρδο
Υπουργό Παιδείας & Θρησκευμάτων

Α. Παπανδρέου 37
Μαρούσι, 15180

Αγαπητέ κύριε Υπουργέ,

Με την επιστολή μου αυτή, θα ήθελα να σας ενημερώσω για ένα μείζον ζήτημα που απασχολεί την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, και ειδικότερα την Περιφερειακή Ενότητα Φωκίδας.


Με αφορμή τα τελευταία δημοσιεύματα σχετικά με τον χαρακτηρισμό περί «μη βιωσιμότητας» του ΤΕΙ Άμφισσας που απέδωσε η Κοσμητεία της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας, λόγω έλλειψης καθηγητών, θα ήθελα να σας παραθέσω τους λόγους για τους οποίους το ΤΕΙ Άμφισσας οφείλει να συνεχίσει την απρόσκοπτη λειτουργία του.

Αρχικά, το 2012 καταργήθηκε το Τμήμα Εμπορίας και Διαφήμισης του εν λόγω ιδρύματος, ενώ τον Μάρτιο του 2013, με το σχέδιο «Αθηνά» του Υπουργείου Παιδείας ιδρύθηκαν δύο νέα τμήματα «Διοίκησης Οικονομίας & Επικοινωνίας Πολιτιστικών και Τουριστικών Μονάδων», ένα στην Άμφισσα κι ένα στον Πύργο, με το σκεπτικό ότι τόσο ο χώρος των Δελφών, όσο και της Ολυμπίας είναι οι πλέον κατάλληλοι για να φιλοξενήσουν σχολές που ενώνουν τα αντικείμενα της διοίκησης τουριστικών και πολιτιστικών μονάδων. Στο χρόνο που πέρασε ωστόσο, προφανώς δεν  έγιναν οι απαραίτητες ενέργειες από πλευράς Υπουργείου Παιδείας, ώστε να ενισχυθεί το νεοϊδρυθέν τμήμα με εκπαιδευτικό προσωπικό, με αποτέλεσμα να οδηγούμαστε στο εξής παράδοξο: η Κοσμητεία  της Σχολής Διοίκησης & Επικοινωνίας να χαρακτηρίσει το Τ.Ε.Ι. Άμφισσας μη βιώσιμο και έμμεσα να  καταργεί ένα τμήμα
που μόλις πριν ένα χρόνο  ιδρύθηκε. Και εύλογα γεννιούνται τα παρακάτω ερωτήματα: Τί προσπάθειες έγιναν για τη στελέχωση του εν λόγω Τ.Ε.Ι.; Πόσες προκηρύξεις  προσλήψεων δρομολογήθηκαν; Ποια τα αποτελέσματά τους; Υπάρχει ισομερής στελέχωση καθηγητών στις αντίστοιχες σχολές; Δεν οφείλει το Τ.Ε.Ι. μέχρι την οριστική πρόσληψη καθηγητών να καλύψει τις ανάγκες του Τμήματος με δικά του μέλη; Το να μη θέλει ένας αριθμός καθηγητών να ενταχθεί στο προσωπικό του τμήματος αποτελεί άραγε λόγο για μεταφορά ή κατάργηση του παραρτήματος του Τ.Ε.Ι. στην Άμφισσα; Ποια είναι τα αποτελέσματα της τελικής έκθεσης, η οποία δε μας έχει ακόμη γνωστοποιηθεί; Και εν τέλει, πώς μπορούμε να αξιολογήσουμε το συγκεκριμένο Τμήμα του Τ.Ε.Ι. της Άμφισσας στον ένα χρόνο ζωής του;

Το συγκεκριμένο δε τμήμα έχει τύχει μεγάλου ενδιαφέροντος από τους φοιτητές, καθώς το γνωστικό του αντικείμενο σε συνδυασμό με  το πρόγραμμα σπουδών, το καθιστούν πλήρως ενδιαφέρον και ανταγωνιστικό. Αξίζει να σημειωθεί ότι για το ακαδημαϊκό έτος 2014-15 η κάλυψη των θέσεων ήταν της τάξεως του 99% και με υψηλή βάση εισαγωγής.

Ακόμη, σήμερα η αποπεράτωση των κτιριακών εγκαταστάσεων του Παραρτήματος του Τ.Ε.Ι. Λαμίας στην Άμφισσα βρίσκεται στο τελικό στάδιο. Είναι ένα έργο του άξονα προτεραιότητας 5 «Αειφόρος Ανάπτυξη και ποιότητα ζωής Στερεάς Ελλάδας» του Ε.Π. «Θεσσαλίας – Στ. Ελλάδας – Ηπείρου 2007-2013» με τίτλο «Αποπεράτωση κτιριακών εγκαταστάσεων Παραρτήματος Τ.Ε.Ι. Λαμίας στην Άμφισσα ΣΑΕ 0438» . Αναθέτουσα αρχή του έργου είναι ο Οργανισμός Σχολικών Κτιρίων (Ο.Σ.Κ.), ο οποίος στις 04.08.2011 προχώρησε σε Διεθνή Διαγωνισμό ύψους 7.116.000 €. Στις 29.08.2012 υπογράφηκε μεταξύ του Τ.Ε.Ι. Λαμίας και της κατασκευαστικής εταιρείας ΣΜΙΛΗ Α.Τ.Ε. σύμβαση για την εκτέλεση του έργου, το ύψος της οποίας ανήλθε στο ποσό των 3.960.000 €. Το έργο περιελάμβανε την αποπεράτωση  τεσσάρων κτιρίων (συνολικού εμβαδού 3.492,63 τ.μ.) και τη διαμόρφωση του αύλειου χώρου σε οικοπεδική επιφάνεια 12.412,23 τ.μ. Τις προσεχείς εβδομάδες το έργο αυτό παραδίδεται και αξίζει να σημειωθεί ότι πρόκειται για ένα από τα πιο σύγχρονα κτιριακά συγκροτήματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στη χώρα. Η μεταφορά επομένως του τμήματος σε άλλη πόλη, ή η κατάργησή του, θα έχει σαν αποτέλεσμα οι υπερσύγχρονες κτιριακές εγκαταστάσεις που έγιναν να μην αξιοποιηθούν από το
Τ.Ε.Ι. και να χρησιμοποιηθούν για άλλο σκοπό από αυτόν που χρηματοδοτήθηκαν, γεγονός που υπερβαίνει τις επιταγές της Ευρωπαϊκής Ένωσης η οποία και το ελέγχει με συνέπεια να δημιουργηθεί υποχρέωση καταλογισμού των δαπανών, ύψους περίπου 4.000.000 €, στο ελληνικό δημόσιο. 

Τέλος, πρέπει να επισημανθεί ότι ο Νομός Φωκίδας είναι μια περιοχή που υφίσταται πολλούς αναπτυξιακούς περιορισμούς από διάφορα νομοθετικά πλαίσια. Με την Υ.Α. του Δελφικού Τοπίου, η πλέον παραγωγική περιοχή του Παραδοσιακού Ελαιώνα της Άμφισσας και της ευρύτερης περιοχής χαρακτηρίζεται απολύτου προστασίας και απαγορεύεται  κάθε μορφής επένδυση. Η κατάσταση αυτή επιβαρύνεται ακόμη περισσότερο από τους περιορισμούς των ζωνών Natura, του Εθνικού Δρυμού Παρνασσού, του Εθνικού Δρυμού Οίτης και της παραλίμνιας περιοχής  Μόρνου, χωρίς ένα ελάχιστο αντισταθμιστικό όφελος .
Για τους ανωτέρω λόγους, θεωρούμε επιτακτική ανάγκη τη διατήρηση αλλά και την  αναβάθμιση του Τ.Ε.Ι. Άμφισσας, χωρίς ιδιαίτερο επιπλέον κόστος, λαμβάνοντας υπόψη τις σύγχρονες υφιστάμενες εγκαταστάσεις αλλά και την σύνδεση του γνωστικού αντικειμένου του τμήματός με την περιοχή.

Είμαι βέβαιος ότι θα αποδώσετε στο ζήτημα την ανάλογη προσοχή.
Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων.
Με εκτίμηση,
Κώστας Μπακογιάννης
Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας