Παρασκευή 17 Οκτωβρίου 2014

Συνάντηση με τους Διευθυντές των σχολείων του Δήμου Αγράφων


Στις 10 Οκτωβρίου 2014, ημέρα Παρασκευή, πραγματοποιήθηκε συνάντηση μεταξύ του Δημάρχου Αγράφων κ. Θεόδωρου Μπαμπαλή και των Διευθυντών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης των σχολικών μονάδων του Δήμου Αγράφων. Στην συνάντηση παραβρέθηκαν οι :
* Η Αντιδήμαρχος σε θέματα Παιδείας- Αθλητισμού – Πολιτισμού του Δήμου Αγράφων κα Φεγγούλη Βασιλική
* Ο Δ/ντης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κ. Δημητρίου Λουκάς
* Ο Πρόεδρος Α/θμιας Σχολικής Επιτροπής του Δ. Αγράφων κ. Γόγολος Δημήτριος
* Ο Πρόεδρος Β/θμιας Σχολικής Επιτροπής του Δ. Αγράφων κ. Καρδαμπίκης Κων/νος
* Ο Πρόεδρος Συλλόγου Α/θμιας Εκπαίδευσης κ. Σιδέρης Μοτσιόλας.


Σκοπός της συνάντησης ήταν αφ’ ενός μεν η μεταξύ τους γνωριμία και αφ’ ετέρου η καταγραφή των απαραίτητων αναγκών κάθε σχολικής μονάδας και οι τυχόν ελλείψεις σε εκπαιδευτικό προσωπικό έτσι ώστε ο Δήμαρχος Αγράφων κ. Θ. Μπαμπαλής, να έχει μια ολοκληρωμένη άποψη για την υφιστάμενη κατάσταση.
Το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα ο Δήμαρχος Αγράφων πρόκειται να συναντηθεί με τον Υπουργό Παιδείας προκειμένου να του παραθέσει τα προβλήματα που επικρατούν στο τομέα της παιδείας και να αναζητήσει – διεκδικήσει λύσεις …
Στο τέλος της εβδομάδας θα συνεδριάσουν οι σχολικές επιτροπές και προτεραιότητά τους είναι η δρομολόγηση όλων εκείνων των απαιτούμενων κατά νόμο ενεργειών για την ορθή διαχείριση και εύρυθμη λειτουργία των σχολικών επιτροπών του Δήμου Αγράφων.
Δελτίο τύπου