Τετάρτη 19 Φεβρουαρίου 2014

Το Εθνικό Κέντρο Βιώσιμης και Αειφόρου Ανάπτυξης (Ε.Κ.Β.Α.Α.-Ι.Γ.Μ.Ε.Μ.) και ο Δήμος Καρπενησίου σας προσκαλούν στην Ημερίδα με τίτλο:
Πρόσκληση


Το Εθνικό Κέντρο Βιώσιμης και Αειφόρου Ανάπτυξης (Ε.Κ.Β.Α.Α.-Ι.Γ.Μ.Ε.Μ.) και ο Δήμος Καρπενησίου σας προσκαλούν στην Ημερίδα με τίτλο:


«INspired GEOdata CLOUD Services: Διαχείριση φυσικών κινδύνων. Εφαρμογή στις κατολισθήσεις που έχουν εκδηλωθεί στο Δήμο Καρπενησίου.»


Ημερομηνία και ώρα

Τρίτη 25 Φεβρουαρίου 2014, 11:00 – 13:00

Τόπος διεξαγωγής

Δημαρχείο Καρπενησίου


Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στην Ιστοσελίδα:
http://www.ingeoclouds.eu


               

Πρόγραμμα Ημερίδας

10:30 – 11:00           Προσέλευση, εγγραφές.

11:00 – 11:30           Έναρξη ημερίδας. Προσφωνήσεις. Χαιρετισμοί.

11:30 – 12:00           Αρτέμιος Ατζέμογλου (PhD γεωλόγος, ΕΚΒΑΑ/ΙΓΜΕΜ):
-           Γενική παρουσίαση του προγράμματος INGEOCLOUDS
-           «INGEOCLOUDS & Διαχείριση υπόγειων υδροφορέων: Διαχείριση Υπόγειων Υδατικών Πόρων σε Κοκκώδεις – Πορώδεις Υδροφορείς Περιπτώσεις από τον Ελληνικό Χώρο»
-           «INGEOCLOUDS & Διαχείριση φυσικών κινδύνων: Δημιουργία Χαρτών Αισθητότητας (Shakemaps)»

12:00 – 12:20           Εμμανουήλ Αποστολίδης (Τεχνικός Γεωλόγος, ΕΚΒΑΑ/ΙΓΜΕΜ):
«Κατολισθητικά φαινόμενα στο Δήμο Καρπενησίου της Π.Ε. Ευρυτανίας»

12:20 – 12:40           Ναταλία Σπανού (M.Sc. Τεχνικός Γεωλόγος, ΕΚΒΑΑ/ΙΓΜΕΜ)
«INGEOCLOUDS & Διαχείριση φυσικών κινδύνων: Εφαρμογή στις κατολισθήσεις»

12:40 – 13:00           Συζήτηση