Τρίτη 21 Ιανουαρίου 2014

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ κ. ΜΠΟΥΡΑΝΤΑ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                               
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ                             Λαμία 20-01-2014
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ                                         Αρ. Πρωτ. 6819/64
Υψηλάντη 1
35100 Λαμία                                              
Τηλ. 22310-52992                                      
FAX:22310-32957                                         
ΠΡΟΣ: κ. Αθανάσιο Μπουραντά
          
ΚΟΙΝ. – κ.κ.  Αντιπεριφερειάρχες
 -  Περιφερειακούς  Συμβούλους Εύβοιας
 -  Γ.Δντή Αναπτ/κου Προγρ/σμού    
    Περιβάλλοντος και υποδομών     
    κ.Αν. Παπαναστασίου
 - Προϊσταμένους Υπηρεσιών Π.Ε. 
   Εύβοιας 


κ. Μπουραντά
Είναι γνωστό, ότι σας έχουν αφαιρεθεί με απόφασή μου όλες οι αρμοδιότητες αφού σύμφωνα με το Νόμο τις αρμοδιότητες των Αντιπεριφερειαρχών καθορίζει ο Περιφερειάρχης (αρθρ. 160 παρ. 3γ του Ν.3852/2010).

Επίσης είναι σαφές ότι η ερμηνεία του αρθρ. 160 παρ. 3α του ίδιου Νόμου που αναφέρει ότι « οι Αντιπεριφερειάρχες συντονίζουν και εποπτεύουν τις υπηρεσίες της Περιφέρειας που λειτουργούν στα όρια της Π.Ε. » δεν αφορά άσκηση αρμοδιοτήτων αλλά εποπτεία και συντονισμό της υπηρεσίας όπως π.χ.  τήρηση ωραρίου υπηρεσιών, καθαριότητα κτιρίων ή  λειτουργία ανελκυστήρων.
Κατόπιν τούτου είναι σαφές ότι δεν θα κληθείτε στην Εκτελεστική Επιτροπή αφού στην Εκτελεστική Επιτροπή συζητούνται θέματα που έχουν να κάνουν με άσκηση αρμοδιοτήτων τις οποίες προφανώς δεν έχετε .
Τέλος αν επιλέγετε την δικαστική οδό για την επίλυση πολιτικών θεμάτων είναι αυτονόητο ότι έχετε όλο το δικαίωμα να το κάνετε.

           
        Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣΚΛΕΑΡΧΟΣ ΠΕΡΓΑΝΤΑΣ