Παρασκευή 27 Σεπτεμβρίου 2013

Σας προσκαλούμε στην 11η (τακτική) συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                            Λαμία ,  23 Σεπτεμβρίου,  2013
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ                                                 Αρ.πρωτ.: Οικ.538
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ  
ΆΡΘΡΟ 165 ΤΟΥ Ν.3852/2010                                        
                                                                                            ΠΡΟΣ : 1.Tον κ.Περιφερειάρχη                                            
Συνεδρίαση 11η
          ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ


Σας προσκαλούμε στην 11η (τακτική)  συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας, που θα πραγματοποιηθεί στις  30 Σεπτεμβρίου  2013, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11.30 π.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας (Αινιάνων 8), με τα ακόλουθα  θέματα της Ημερήσιας Διάταξης:


ΘΕΜΑ 1ο:  Συζήτηση – Ενημέρωση για τα προβλήματα που αφορούν τους εργαζόμενους στα εργοστάσια LAFARGE (Τσιμέντα Χαλκίδας), ΙΝΤΕΡΚΕΜ, ΜΗΧΑΝΙΚΗ, ΣΕΛΜΑΝ, ΝΕΟΣΕΤ και ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΙΚΗ.

ΘΕΜΑ 2ο:  Έγκριση 9ης Τροποποίησης Προϋπολογισμού έτους 2013, της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:  Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος της Δ/νσης Οικονομικού Π.Σ.Ε.  κ. Βασίλειος Κύρκος.

ΘΕΜΑ 3ο:   Ορθή Επανάληψη – διόρθωση της αριθμ.163/2013 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου (Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης β’ τριμήνου έτους 2013 της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας).
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:  Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος της Δ/νσης Οικονομικού Π.Σ.Ε.  κ. Βασίλειος Κύρκος.

ΘΕΜΑ 4ο:  Τοποθέτηση πωλητών Λαϊκών Αγορών Π.Ε.Φθιώτιδας σε κενές ή νέες θέσεις στις Λαϊκές Αγορές Δήμου Αμφίκλειας – Ελάτειας.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Ανάπτυξης  Π.Ε.Φθιώτιδας  κ.Κων/νος Τσακωνίτης.

ΘΕΜΑ 5ο:  Τοποθέτηση πωλητών Λαϊκών Αγορών Π.Ε.Φθιώτιδας σε κενές ή νέες θέσεις στις Λαϊκές Αγορές Δήμου Δομοκού.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:  Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Ανάπτυξης  Π.Ε.Φθιώτιδας  κ.Κων/νος Τσακωνίτης.

ΘΕΜΑ 6ο:  Ορισμός εκπροσώπων Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας σε Επιτροπές αρμοδιότητας Λιμενικών Αρχών.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: O Προϊστάμενος της Γενικής Δ/νσης Εσωτερικής Λειτουργίας  Π.Σ.Ε. κ.Ιωάννης Καρνάβας.


ΘΕΜΑ 7ο: Έγκριση πρόσληψης προσωπικού ορισμένου χρόνου, δίμηνης διάρκειας, για αντιμετώπιση κατεπειγουσών, εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών της Π.Ε.Βοιωτίας.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:  O Αντιπεριφερειάρχης Π.Σ.Ε/Π.Ε.Βοιωτίας  κ.Γεώργιος Μουλκιώτης.

ΘΕΜΑ 8ο:   Έγκριση Προγράμματος Καταπολέμησης Κουνουπιών έτους 2014.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:  Ο Προϊστάμενος της Γενικής Δ/νσης Περιφερειακής Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής  Π.Σ.Ε.  κ. Σταύρος Τσελάς.

ΘΕΜΑ 9ο:   Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και του Ελληνικού Κέντρου Θαλασσίων Ερευνών για το έργο «Παρακολούθηση της ποιότητας των παράκτιων θαλάσσιων υδάτων σε περιοχές με υδατοκαλλιεργητική δραστηριότητα της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Προϊστάμενος της Γενικής Δ/νσης Περιφερειακής Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής  Π.Σ.Ε.  κ. Σταύρος Τσελάς.

ΘΕΜΑ 10ο:  Πρόγραμμα Τουριστικής Προβολής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας έτους 2013-2014.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:  Η Αντιπεριφερειάρχης Π.Σ.Ε. κ. Φανή Παπαθωμά.

ΘΕΜΑ 11ο: Μεταφορά Μαθητών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας για το σχολικό έτος 2013-14.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:  Η Προϊσταμένη της Δ/νσης Δια βίου Μάθησης, Απασχόλησης Εμπορίου και Τουρισμού Π.Σ.Ε.κ.Ευθυμία Μόσχου.

ΘΕΜΑ 12ο: Έγκριση δαπάνης – δέσμευσης πίστωσης, για τη μεταφορά μαθητών δημοσίων σχολείων των σχολικών ετών 2013-2014 και 2014-2015 της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:  Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος της Δ/νσης Οικονομικού Π.Σ.Ε.  κ. Βασίλειος Κύρκος.

ΘΕΜΑ 13ο: Έγκριση 3ης Τροποποίησης Περιφερειακού  Προγράμματος από  πιστώσεις Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (Κ.Α.Π) έτους 2013.
(Αφορά όλες τις Περιφερειακές Ενότητες Φθιώτιδας, Βοιωτίας, Φωκίδας, Ευρυτανίας, Εύβοιας)
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:  Ο  Προϊστάμενος της Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Π.Σ.Ε. κ. Αντώνιος Αντωνόπουλος.

ΘΕΜΑ 14ο:  Έγκριση 1ης Τροποποίησης Περιφερειακού  Προγράμματος από  πιστώσεις Τόκων έτους 2013». (Αφορά όλες τις Περιφερειακές Ενότητες).
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:  Ο  Προϊστάμενος της Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Π.Σ.Ε. κ. Αντώνιος Αντωνόπουλος.

ΘΕΜΑ 15ο: Έγκριση 2ης Τροποποίησης χρηματοδότησης Έργων των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (Κ.Α.Π.) της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας από το Π.Δ.Ε. (ΣΑΕΠ 066).
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:   Ο  Προϊστάμενος της Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Π.Σ.Ε. κ. Αντώνιος Αντωνόπουλος.

ΘΕΜΑ 16ο:  Έγκριση 2ης Τροποποίησης του Περιφερειακού Προγράμματος από πιστώσεις Ιδίων Πόρων έτους 2013,  Π.Ε. Εύβοιας & Π.Ε. Φωκίδας.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:  Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Π.Σ.Ε. κ. Αντώνιος Αντωνόπουλος.

ΘΕΜΑ 17ο:  Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης για την υλοποίηση του έργου: «Ποσοτικοποίηση των αναγκών και των προτεραιοτήτων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας για ύπαρξη ικανού εργατικού δυναμικού στην ενεργειακή αποδοτικότητα και τις ΑΠΕ έως το 2020 σύμφωνα με το πρόγραμμα «Ευφυής Ενέργεια για την Ευρώπη – BUILD-UP SKILLS – Πυλώνας ΙΙ» και ορισμός δύο εκπροσώπων με τους αναπληρωτές τους στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:  Ο  Προϊστάμενος της Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Π.Σ.Ε. κ. Αντώνιος Αντωνόπουλος.

ΘΕΜΑ 18ο:  Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης για την υλοποίηση του έργου: «Χωρικές Ανισότητες στο Δυτικό Τμήμα της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και Προτάσεις Συνοχής και Σύγκλισης» και ορισμός δύο εκπροσώπων με τους αναπληρωτές τους στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:  Ο  Προϊστάμενος της Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Π.Σ.Ε. κ. Αντώνιος Αντωνόπουλος.

ΘΕΜΑ 19ο:  Έγκριση τροποποίησης της Προγραμματικής Σύμβασης για την υλοποίηση του έργου: Κολυμβητική πισίνα ΤΕΙ Λαμίας>>.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:  Ο  Προϊστάμενος της Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Π.Σ.Ε. κ. Αντώνιος Αντωνόπουλος.

ΘΕΜΑ 20ο:  Έγκριση τροποποίησης πιστώσεων έργων των  Συλλογικών Αποφάσεων  ΣΑΝΑ 011/8,  ΣΑΝΑ 045/8,   ΣΑΕΠ 056/8 και ΣΑΕΠ 056/2 της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας του Προγράμματος  Δημοσίων Επενδύσεων 2013.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:  Ο  Προϊστάμενος της Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Π.Σ.Ε. κ. Αντώνιος Αντωνόπουλος.

ΘΕΜΑ 21ο:  Έγκριση τροποποίησης πιστώσεων έργων/ μελετών των Συλλογικών Αποφάσεων ΣΑΕ 540, ΣΑΜ 540 (Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Ν. Φθιώτιδας/ Έργα- Μελέτες),  ΣΑΕ 009 και ΣΑΜ 009 (Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Αιγιαλείας-Φωκίδας/Έργα- Μελέτες), της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων 2013».
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:  Ο  Προϊστάμενος της Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Π.Σ.Ε. κ. Αντώνιος Αντωνόπουλος.

ΘΕΜΑ 22ο:  Έγκριση Τροποποίησης πιστώσεων έργων της Συλλογικής Απόφασης ΣΑΕΠ066, της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, του Προγράμματος  Δημοσίων Επενδύσεων 2013».
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:  Ο  Προϊστάμενος της Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Π.Σ.Ε. κ. Αντώνιος Αντωνόπουλος.

ΘΕΜΑ 23ο:  «Έγκριση τροποποίησης της Συλλογικής Απόφασης Μελετών ΣΑΜΠ066, της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, του Προγράμματος  Δημοσίων Επενδύσεων 2013».
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:  Ο  Προϊστάμενος της Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Π.Σ.Ε. κ. Αντώνιος Αντωνόπουλος.

ΘΕΜΑ 24ο:  Τροποποίηση της υπ΄αρ.89/2013 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας που αφορά την Προγραμματική Σύμβαση της Πράξης : «Ανακατασκευή παλαιάς πτέρυγας ιδρύματος κοινωνικής πρόνοιας Ευρυτανίας και προμήθεια εξοπλισμού». 
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:  Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Τεχνικών ‘Εργων Π.Ε.Ευρυτανίας κ.Τάκης Γεώργιος.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
                                                                                                             ΑΝΕΣΤΗΣ ΠΙΣΧΙΝΑΣ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

1.      κ.κ. Βουλευτές Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας
2.      Γενική  Γραμματέα  Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στ. Ελλάδας
3.      Εκτελεστικό Γραμματέα Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας
4.      Περιφερειακό Συμπαραστάτη του Πολίτη και της Επιχείρησης
5.      Γενικούς  Δ/ντές Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας (Με την παράκληση να ενημερώσουν τους Προϊσταμένους των Δ/νσεων αρμοδιότητας τους)
6.      Noμική Υπηρεσία  Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας
7.      Δήμους Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας
8.      Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης (Μ.Μ.Ε.) Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας