Παρασκευή 27 Σεπτεμβρίου 2013

πρόσληψη έξι (6) ΥΕ εργατών διάρκειας πέντε (5) μηνών στο Δήμο Αγράφων

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
                                                         
               
Σας ενημερώνουμε ότι ξεκίνησε το Πρόγραμμα Κοινωφελούς εργασίας στο Δήμο Αγράφων για την πρόσληψη έξι (6) ΥΕ εργατών διάρκειας πέντε (5) μηνών.
Η υποβολή των αιτήσεων ξεκίνησε στις 26-9-2013 και λήγει στις 11-10-2013 και ώρα 12 το μεσημέρι, και γίνεται μόνο με ηλεκτρονικό τρόπο στον δικτυακό τόπο του Ο.Α.Ε.Δ. www.oaed.gr – e- Υπηρεσίες – Πρόγραμμα Κοινωφελούς Χαρακτήρα – Ηλεκτρονική Υποβολή Αίτησης ή στο πλησιέστερο   Κ.Ε.Π. εάν ο εγγεγραμμένος άνεργος δεν έχει πρόσβαση στο διαδίκτυο.

Δικαίωμα υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής στη διαδικασία κατάρτισης του Πίνακα Κατάταξης Ανέργων για την προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα έχουν μόνο οι εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του Ο.Α.Ε.Δ., οι οποίοι ανήκουν σε μία τουλάχιστον από τις παρακάτω κατηγορίες:
1.      εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, μέλη οικογενειών στις οποίες δεν εργάζεται κανείς και οι σύζυγοι αυτών είναι εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ.
2.      εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, μέλη μονογονεϊκών οικογενειών, στις οποίες δεν εργάζεται κανείς
3.      εγγεγραμμένοι νέοι άνεργοι (18 έως 29 ετών) στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ
4.      εγγεγραμμένοι μακροχρόνια άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ
5.      άνεργοι πτυχιούχοι ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων πανεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του Ο.Α.Ε.Δ.
Υποχρέωση προσκόμισης των σχετικών δικαιολογητικών στα ΚΠΑ2 μέχρι την λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων, έχουν α) οι άνεργοι αρχηγοί μονογονεϊκών οικογενειών, β) οι άνεργοι πτυχιούχοι ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων πανεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα που δεν ανήκουν σε μία τουλάχιστον από τις υπόλοιπες κατηγορίες και γ) οι άνεργοι όλων των ανωτέρω κατηγοριών οι οποίοι έχουν εξαρτώμενα ανήλικα τέκνα.

Η αναπληρώτρια ΔήμαρχοςΦεγγούλη Βασιλική