Κυριακή 29 Σεπτεμβρίου 2013

Και με τη “βούλα” Δήμαρχος Αγράφων η Βάσω ΦεγγούληΜΕΤΑ ΤΗΝ (1499/177836) ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ κ. ΓΕΡΑΚΟΥΔΗ

Ανέλαβε και επισήμως τα καθήκοντά της ως Δήμαρχος Αγράφων, η μέχρι πρότινος Αντιδήμαρχος Βάσω Φεγγούλη. Παρά τον εσκεμμένο θόρυβο που δημιούργησαν κάποιοι και παρά την προσπάθεια που έγινε να προκληθεί εκ του μηδενός θέμα, από τους μόνιμους εκφραστές της παραπληροφόρησης, η Γενική Γραμματέας της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας, κ. Καλλιόπη Γερακούδη, λαμβάνοντας υπόψη, μεταξύ άλλων, την αριθμ.20-93/15-09-2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αγράφων 
 περί εκλογής αναπληρωτή Δημάρχου με την οποία αποφασίσθηκε, ο ορισμός της κας Φεγγούλη Βασιλικής, ύστερα από διαδικασία εκλογής μεταξύ τριών (3) αντιδημάρχων που έθεσαν υποψηφιότητα, ως αναπληρώτριας Δημάρχου του Δήμου Αγράφων, έως τη λήξη της πειθαρχικής ποινής της αργίας των τεσσάρων μηνών του Δημάρχου κ. Τάτση Δημητρίου, με αναπληρώτρια αυτής, σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας της, την κα Κοφίνη Αναστασία και την αριθμ.13209/15-09-2013 δήλωση ανάληψης καθηκόντων αναπληρωτή Δημάρχου της κας Φεγγούλη Βασιλικής, δυνάμει της ανωτέρω αριθμ.20-93/15-09-2013 απόφασης του οικείου Δημοτικού Συμβουλίου Αγράφων,
υπέγραψε την περασμένη Δευτέρα 23 Σεπτεμβρίου 2013, την Διαπιστευτική Πράξη, σύμφωνα με την οποία η κα Φεγγούλη Βασιλική, αντιδήμαρχος, θα ασκεί τα καθήκοντα του Δημάρχου Δήμου Αγράφων, από 15/09/2013, ημερομηνία δήλωσης ανάληψης καθηκόντων, έως τη λήξη της επιβληθείσας πειθαρχικής ποινής της αργίας των τεσσάρων (4) μηνών του Δημάρχου κ. Τάτση Δημητρίου, με αναπληρώτρια αυτής, σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας της, την κα Κοφίνη Αναστασία, επίσης αντιδήμαρχο του Δήμου Αγράφων, βάσει της αριθμ.20-93/15-09-2013 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αγράφων.
Το θέμα είναι τι θα γίνει από δω και πέρα στον Δήμο Αγράφων, καθότι τα προβλήματα είναι τεράστια και η κατάσταση γενικά πολύ δύσκολη. Η νέα Δήμαρχος θα πρέπει να κινηθεί μεθοδικά και με πλήρη σοβαρότητα, προκειμένου να δώσει λύση στο μείζον θέμα της αποπληρωμής μέρους των χρεών του Δήμου προς εργολήπτες και άλλους οφειλέτες και να δημιουργήσει όλες εκείνες τις προϋποθέσεις για ένα καλύτερο αύριο στον Δήμο.
Κυρίαρχος στόχος, όπως τόνισε στην εφημερίδα μας, η κ. Φεγγούλη, είναι η συνεργασία με όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους για να προχωρήσει ο Δήμος, «γιατί στον Δήμο Αγράφων», επανέλαβε, «δεν περισσεύει κανένας»
Τα πρώτα δείγματα γραφής της κ. Φεγγούλη θα μπορούσαμε να τα χαρακτηρίσουμε ικανοποιητικά, καθότι η νεαρή Δήμαρχος, βρίσκεται σε καθημερινή βάση στο Γραφείο της, ενώ πραγματοποίησε και επισκέψεις σε χωριά με στελέχη της Τεχνικής Υπηρεσίας για την αντιμετώπιση διαφόρων προβλημάτων.
Οι εξελίξεις τρέχουν και στις επόμενες μέρες, που αναμένεται το πρώτο Δημοτικό Συμβούλιο υπό την κ. Φεγγούλη, σίγουρα θα περιμένουμε νεότερα τόσο για τις πληρωμές όσο και για άλλα μείζονα ζητήματα.