Τρίτη 11 Ιουνίου 2013

Σας γνωρίζουμε ότι, σχετικά με το θέμα « Τοποθέτηση δύο Αιολικών Πάρκων στη Δημοτική Ενότητα Φουρνά του Δήμου Καρπενησίου (στις θέσεις Σπανός και Γάβραινα της κοινότητας Βράχας)ΕΝΩΣΗ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΕΥΡΥΤΑΝΙΣΣΩΝ                                       Αθήνα,10-06-2013
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ                       Α.Π.: 18              
ΣΤΑΓΕΙΡΩΝ 21 Τ.Κ. 11522 – ΑΘΗΝΑ
Mail.aggelikiskotida@gmail.com
Τηλ. 6980764652      
     

ΠΡΟΣ
                                                                       1. Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας(ΡΑΕ)
                                                                         Πειραιώς 132 – 11854 ΑΘΗΝΑ
                                                                     2. Γενική Γραμματέα Αποκεντρωμένης
     Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας
          Κα Καλλιόπη Γερακούρη.
Κοινοποίηση:
      1.Πρόεδρο Επιτροπής Περιβάλλοντος
           Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας
            Κ. Ηλία    Σανιδά
                                                    2.Αντιπεριφερειάρχη  Π.Ε.Ευρυτανίας
                                                        κ.Βασίλη Καραμπά
     3. Δήμαρχο Καρπενησίου
     κ. Κων/νο Μπακογιάννη
                                                             4. Περιφερειακό Σύμβουλο
     Π.Ε. Ευρυτανίας Π. Στερεάς Ελλάδας
     &της   επιτροπής περιβάλλοντος
     κ. Λάμπρο Τσιτσάνη.
 5   Σύλλογο Βράχας
 6. Μ.Μ.Ε
     
 Αξιότιμοι κ.κ.

       

  Σας γνωρίζουμε ότι, σχετικά με το θέμα « Τοποθέτηση δύο Αιολικών Πάρκων στη Δημοτική Ενότητα Φουρνά του Δήμου Καρπενησίου (στις θέσεις Σπανός και Γάβραινα της κοινότητας Βράχας) » και προκειμένου η Ενωσή μας να τοποθετηθεί (πρακτικό υπ΄αριθμ. 17/17.05.2013  Δ.Σ.) παρακαλούμε να μας γνωστοποιήσετε στοιχεία   να  μας αποστείλετε  σχετικά φωτοαντίγραφα) για τα έξης :

·         Για τις Οικονομοτεχνικές Μελέτες των επενδυτικών προγραμμάτων των εταιρειών των προαναφερόμενων Αιολικών Πάρκων – εφόσον υπάρχουν στη διάθεσή σας – προκειμένου να διαπιστωθούν τα μεγέθη των, κατά το νόμο, παροχών και εσόδων των κοινοτήτων στις οποίες πρόκειται να εγκατασταθούν.

·         Για τις Περιβαλλοντικές Μελέτες τους, σχετικές με τη μεταφορά, εγκατάσταση και λειτουργία των συνολικά 18 Ανεμογεννητριών, για  τη σύνταξη των οποίων είναι υπόχρεοι οι επενδυτές.·         Για τον αριθμό των μονάδων εργασίας που θα απασχοληθούν μετά την έναρξη λειτουργίας των εν λόγω Αιολικών Πάρκων.

·         Για το αριθμό και τη δυναμικότητα Αιολικών Πάρκων σε περιοχές του Δήμου Καρπενησίου, που έχουν αδειοδοτηθεί από τη Ρ.Α.Ε. (άδειες σε ισχύ) αλλά δεν έχουν τεθεί σε λειτουργία, για οποιονδήποτε λόγο.


·         Για το αριθμό και τη δυναμικότητα Αιολικών Πάρκων σε περιοχές του Δήμου Καρπενησίου, που έχουν τεθεί ήδη σε λειτουργία.


Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για την κατανόηση και ανταπόκρισή σας στο αίτημά μας.
Με εκτίμηση
                    Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                    Η ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
                
                 ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΚΟΤΙΔΑ                                            ΕΛΕΝΗ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ