Τρίτη 11 Ιουνίου 2013

ΑΒΡΑΙΝΑ ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΑΕ και ΣΠΑΝΟΣ ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΑΕ 21 και 33 MWΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΕΥΡΥΤΑΝΙΣΣΩΝ                                       Αθήνα,10-06-2013
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ                       Α.Π.: 189             
ΣΤΑΓΕΙΡΩΝ 21 Τ.Κ. 11522 – ΑΘΗΝΑ
Mail.aggelikiskotida@gmail.com
Τηλ. 6980764652     
      
ΠΡΟΣ. Περιφερειάρχη  Στερέας Ελλάδας
Κ.Κλέαρχο Περγαντά
                                                                                 Κοινοποίηση ΜΜΕ
.
                           
                                                            


Αξιότιμοι κ.κ.
   Όπως ενημερωθήκαμε πρόσφατα από τον Τύπο, αναβλήθηκε η έγκριση της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) των δύο Αιολικών Πάρκων, των εταιρειών ΓΑΒΡΑΙΝΑ ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΑΕ και ΣΠΑΝΟΣ ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΑΕ      21 και 33 MW αντίστοιχα, που σκοπεύουν να εγκατασταθούν στα όρια της κοινότητας Βράχας του Δήμου Καρπενησίου.
   Εξ όσων γνωρίζουμε, οι υποθέσεις ήταν προς επανεξέταση των ήδη αρνητικών γνωμοδοτήσεων, οι οποίες είχαν καταγραφεί στο υπ.αριθμ 12  πρακτικό  σας         της 10ης Ιουλίου 2012.

   Με αυτά τα δεδομένα θεωρούμε αναγκαίο να σας γνωστοποιήσουμε τις ενστάσεις μας γι αυτές τις επενδύσεις.
   Παρά το γεγονός ότι η λειτουργία Αιολικών Πάρκων συνδράμει στην κάλυψη της ολοένα αυξανόμενης ζήτησης σε Ηλεκτρική Ενέργεια, δεν συμβάλει σχεδόν καθόλου στο μέγα θέμα της απασχόλησης.
   Η οικονομική κρίση έχει εκτινάξει την ανεργία στη χώρα, σε απίστευτα ποσοστά.  Η Ευρυτανία μαστίζεται από αυτό το θλιβερό φαινόμενο και μία αποτελεσματική αντιμετώπιση είναι η πραγματοποίηση επενδύσεων, αλλά όχι με αυτά τα χαρακτηριστικά. Το ποσοστό ανεργίας των μόνιμα ανέργων στην Κεντρική Στερεά και ειδικότερα στο Δήμο Καρπενησίου, με βάση τα δημοσιευμένα στοιχεία της EUROSTAT για το 2012, ανέρχεται στο 28% και το ποσοστό ανεργίας των νέων μέχρι 28 ετών ανέρχεται στο 59,1%.
   Ένα σύνηθες Αιολικό Πάρκο 25 MW (με προϋπολογισμό κατασκευής περίπου €35 εκατ.) μπορεί να αντλήσει επιχορήγηση €14 εκατ. για την κατασκευή του, αλλά θα απασχολήσει το πολύ 3 άτομα συνολικά σε μόνιμη βάση κατά τη λειτουργία του.
   Ο Δήμος Καρπενησίου έχει ανάγκη πολλών μικρού ή μέτριου μεγέθους επενδύσεων (€ 1 – 1,5 εκατ.) με στόχο την απορρόφηση εργατικού δυναμικού και όχι μεγάλων επενδύσεων τέτοιας μορφής, με τεράστια κερδοφορία για τους επενδυτές αλλά μηδαμινή συμβολή τους στην απασχόληση.
   Επίσης σας ενημερώνουμε για τον έντονο προβληματισμό μας σχετικά με τις περιβαλλοντικές μεταβολές και επιπτώσεις που θα επιφέρουν αυτές οι επενδύσεις στο παρθένο τοπίο της κοινότητας Βράχας στα όρια της οποίας πρόκειται να εγκατασταθούν τα εν λόγω Αιολικά Πάρκα, σε περίπτωση που εγκρίνετε τις ΜΠΕ.   
   Η κοινότητα Βράχας περιβάλλεται από βουνά κατάφυτα από δάση ελάτης, που σε συνδυασμό με τα ονομαστά και πανέμορφα φαράγγια που υπάρχουν, παρουσιάζουν μία φύση απείρου κάλλους, παρέχουν δε φυσικό καταφύγιο σε πολλά είδη άγριων πτηνών και ζώων, που κάποια εξ αυτών κινδύνευαν με εξαφάνιση.
   Θα πρέπει λοιπόν να αποφευχθεί οποιαδήποτε παρέμβαση στο παρθένο φυσικό περιβάλλον αυτής της κοινότητας. Άλλωστε, η επιτροπή που συνεδρίασε για την αρχική απόφαση έγκρισης της ΜΠΕ, είχε εντοπίσει εύστοχα τόσο τα χαρακτηριστικά της περιοχής όσο και τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις από την εγκατάσταση των δύο Αιολικών Πάρκων στην Δημοτική Ενότητα Φουρνάς του Δήμου Καρπενησίου.
   Παρακαλούμε να λάβετε υπόψη τις παρατηρήσεις και τους προβληματισμούς μας για τις επενδύσεις με αυτή τη μορφή στο Δήμο Καρπενησίου, καθώς και  τις ανησυχίες μας για την προστασία της τόσο όμορφης περιοχής.   
            
                                            Με εκτίμηση
                        Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                    Η ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
               
                 ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΚΟΤΙΔΑ                                            ΕΛΕΝΗ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ