Τετάρτη 15 Μαΐου 2013

«Αγροτική Ανάπτυξη στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας – Από το σήμερα …στο αύριο»


Την Τετάρτη 22 Μαΐου 2013
και ώρα 18:00
στο Περίπτερο Α΄- αίθουσα Πανελλήνιας Έκθεσης Λαμίας
Την ημερίδα διοργανώνει η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας
Ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας
Κλέαρχος Περγαντάς
Πρόγραμμα
18:00 - 18:30 18:30 - 18:50

Προσέλευση Συμμετεχόντων
Χαιρετισμοί
Δημήτρης Βουρδάνος
Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας
18:50 - 19:10
Οι ιδιαιτερότητες του συστήματος παραγωγής αγρο-διατροφικών προϊόντων στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας.
Εισηγητής: Δρ. Νίκος Διαμαντίδης,
Διευθυντής ELBEX Consultants
Τεχνικός Σύμβουλος Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας
19:10 - 19:30
Οι προοπτικές δημιουργίας στη Στερεά και Κεντρική Ελλάδα ενός αγροτοδιατροφικού cluster (συστάδων επιχειρήσεων στην τοπική οικονομία).
Εισηγητής : Κωνσταντίνος Χ. Οικονόμου,
Δρ. Πανεπιστημίου Κέιμπριτζ,
Τμ. Οικονομικών Επιστημών, Παν/μιο Αθηνών
19:30 - 19:50
Από το χωράφι …… στο ράφι των Αγροτών.
Εισηγητής: Γιάννης Σάρρος,
Μέλος του Φορέα Αγροτική Επιχειρηματικότητα και Δικτύωση
19:50 - 20:10
Συνεταιριστική Καινοτομία & Αγροτική Επιχειρηματικότητα.
Εισηγητής: Χρήστος Σταμάτης,
Διευθ. Σύμβουλος Συνεταιρισμού Στέβια Ελλάς 20:10 - 20:30
Αντιμετωπίζοντας τη Βρουκέλλωση συμβάλλουμε στην ανάπτυξη του κτηνοτροφικού τομέα της Περιφέρειας.
Εισηγητής : Αριστομένης Κατσιώλης
Κτηνίατρος Δ/νσης Υγείας των Ζώων
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
20:30 – 21:00
Ερωτήσεις – Συζήτηση