Τρίτη 23 Απριλίου 2013

ΚΟΣΤΟΣ ΤΕΥΧΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Κ.Ο.                               
        

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΕΡΩΤΗΣΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ
ΤΩΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΕΡΕΝΣ ΚΟΥΙΚ
ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΕΥΧΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

Εξηγήσεις για την υπερκοστολόγηση των τευχών δημοπράτησης από ορισμένες υπηρεσίες στους ενδιαφερόμενους εργολήπτες, που συν τοις άλλοις προμηθεύονται αντίγραφα αυτών ιδίαις δαπάναις και φροντίδα, ζητά από τον Υπουργό Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας  Κωστή Χατζηδάκη ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος των ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ Τέρενς Κουίκ.


Όπως αποκαλύπτει ο Επικεφαλής της Συντονιστικής Επιτροπής των ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ Φθιώτιδας Νίκος Καλτσάς, που είναι και Γενικός  Γραμματέας Π.Ε.Σ.Ε.Δ.Ε., «τα  παραπάνω έγγραφα, σε συνδυασμό με πληθώρα καταγγελιών εργολάβων Δ.Ε., επιβεβαιώνουν πλήρως ότι σε πολλούς Δήμους και Περιφέρειες της χώρας η κείμενη νομοθεσία δεν εφαρμόζεται, ενώ το «μαύρο χρήμα» και οι αδιαφανείς όσο και εκβιαστικές πρακτικές πολλών δημόσιων λειτουργών καλά κρατούν».


«Γιατί δεν εκδίδεται για την αγορά τευχών το ανάλογο παραστατικό (τιμολόγιο ή απόδειξη);» ερωτά τον αρμόδιο Υπουργό ο Τέρενς Κουίκ και ζητά την ανάρτησή τους στην ηλεκτρονική σελίδα που διαθέτει ο κάθε Δήμος ή Περιφέρεια στο διαδίκτυο.

Ακολουθεί το κείμενο της Ερώτησης.

ΤΕΡΕΝΣ - ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΙΚ
ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ - ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ
ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ

ΘΕΜΑ: ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΑΙ ΚΟΣΤΟΣ ΤΕΥΧΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

Κύριε Υπουργέ,

Όπως είναι γνωστό, πριν από κάθε διεξαγωγή δημοπρασίας, γίνεται η χορήγηση τευχών δημοπράτησης στους ενδιαφερόμενους εργολήπτες.

Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με τη νομοθεσία το αντίτιμο διάθεσης των τευχών δημοπράτησης θα πρέπει να ανταποκρίνεται στην πραγματική δαπάνη αναπαραγωγής αυτών των τευχών.

Όπως ορίζεται και στη Διακήρυξη Ανοιχτής Δημοπρασίας Τύπου Β’ (άρθρο 2 παρ. 2.2), οι ενδιαφερόμενοι εργολήπτες μπορούν να λάβουν αντίγραφα των προαναφερομένων τευχών ιδίαις δαπάναις και φροντίδα.

Σας επισημαίνω επίσης ότι όλα τα ανωτέρω έχουν θεσμοθετηθεί με:

α.Το έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων – Δ/νση Νομοθετικού Συντ/σμου και Κωδ/σης (Δ 17) με αριθμό εγκυκλίου 10/30-05-2008, με θέμα «ΔΑΠΑΝΗ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΕΥΧΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ ΚΑΤΑ Ν. 3316/05» και

β.Το έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων – Δ/νση Νομοθετικού Συντ/σμου και Κωδ/σης (Δ 17) με αριθμό εγκυκλίου 26 και ΑΔΑ: 45ΒΣ1-Ψ3Ξ, με θέμα «ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΕΥΧΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ».

Όπως αποκαλύπτει ο Επικεφαλής της Συντονιστικής Επιτροπής των ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ Φθιώτιδας Νίκος Καλτσάς, που είναι και Γενικός  Γραμματέας Π.Ε.Σ.Ε.Δ.Ε., «τα  παραπάνω έγγραφα, σε συνδυασμό με πληθώρα καταγγελιών εργολάβων Δ.Ε., επιβεβαιώνουν πλήρως ότι σε πολλούς Δήμους και Περιφέρειες της χώρας η κείμενη νομοθεσία δεν εφαρμόζεται, ενώ το «μαύρο χρήμα» και οι αδιαφανείς όσο και εκβιαστικές πρακτικές πολλών δημόσιων λειτουργών καλά κρατούν».

Επειδή έχει παρατηρηθεί επανειλημμένα το φαινόμενο της ΥΠΕΡΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗΣ  των τευχών δημοπράτησης από ορισμένες Υπηρεσίες, ερωτάσθε κ. Υπουργέ:

1.Γιατί δεν ακολουθείται η κείμενη νομοθεσία όσο αφορά το κόστος των τευχών;

2.Γιατί οι υπηρεσιακοί παράγοντες των Ο.Τ.Α. δεν τηρούν απαρέγκλιτα το Άρθρο2 παρ.2.2 της Διακήρυξης, όταν κάποιος ενδιαφερόμενος  εργολήπτης θελήσει να αναλάβει ο ίδιος τη διαδικασία αναπαραγωγής των τευχών με δική του ευθύνη και κόστος;

3. Γιατί δεν γίνεται διάθεση των τευχών σε ηλεκτρονική μορφή από την Υπηρεσία;
4. Γιατί δεν αναρτώνται τα τεύχη δημοπράτησης (διακήρυξη, τεχνική έκθεση, προϋπολογισμός, έντυπο προσφοράς κ.α.) στην ηλεκτρονική σελίδα που διαθέτει ο κάθε Δήμος ή Περιφέρεια στο διαδίκτυο;
5. Γιατί δεν εκδίδουν για την αγορά τευχών το ανάλογο παραστατικό (τιμολόγιο ή απόδειξη);

Ο Ερωτών Βουλευτής

Τέρενς-Νικόλαος Κουίκ