Τρίτη 23 Απριλίου 2013

Έντονους πολιτικούς προβληματισμούς και κρίσιμα ζητήματα κυρίως σε σχέση με τον τρόπο της σημερινής διαχείρισης του ΕΣΠΑ, την ανάγκη αναθεώρησής του τη νέα προγραμματική περίοδο 2014-2020,

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ
ΥΨΗΛΑΝΤΗ 1
35100 ΛΑΜΙΑ                                                                    

Λαμία 23-4-2013

                                                                             
ΠΡΟΣ: Μ.Μ.Ε.

Έντονους πολιτικούς προβληματισμούς και κρίσιμα ζητήματα κυρίως σε σχέση με τον τρόπο της σημερινής διαχείρισης του ΕΣΠΑ, την ανάγκη αναθεώρησής του τη νέα προγραμματική περίοδο 2014-2020, και την ενίσχυση της Στερεάς Ελλάδας με περισσότερα κονδύλια, ανέδειξε ο Περιφερειάρχης Κλέαρχος Περγαντάς στο Αναπτυξιακό Συνέδριο της Περιφέρειας.Πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 23 Απριλίου στα Καμένα Βούρλα το Αναπτυξιακό Συνέδριο της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, που διοργανώθηκε στο πλαίσιο προετοιμασίας και διαβούλευσης για το σχεδιασμό της προγραμματικής περιόδου 2014 – 2020, παρουσία του Υφυπουργού Ανάπτυξης κ. Σκορδά και των Γενικών Γραμματέων Δημοσίων Επενδύσεων – ΕΣΠΑ & Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων ΥΠΑΝ κ.κ. Γιαννούση και Σελέκου, και με ομιλητές στελέχη κεντρικών Διαχειριστικών Αρχών, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και ειδικών εμπειρογνωμώνων.


Ευρύτατη ήταν η ανταπόκριση στην πρόσκληση του Περιφερειάρχη Κλέαρχου Περγαντά, αφού στο Συνέδριο παρευρέθηκαν και συμμετείχαν Βουλευτές και πολιτικά στελέχη της Στερεάς Ελλάδας, ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου, Αντιπεριφερειάρχες, επικεφαλής των περιφερειακών παρατάξεων, περιφερειακοί σύμβουλοι, Δήμαρχοι και εκπρόσωποι Δήμων και φορέων της πρωτοβάθμιας Αυτοδιοίκησης, Πρόεδροι και εκπρόσωποι επιμελητηρίων και πολλών θεσμικών, παραγωγικών και κοινωνικών φορέων.

Στόχος του Συνεδρίου ήταν η ενημέρωση και συζήτηση μεταξύ των φορέων της Στερεάς Ελλάδας, για τα δεδομένα σχεδιασμού της περιόδου 2014-2020, ως κορύφωση μιας πολύμηνης διαδικασίας διαβούλευσης, με σκοπό την εκπόνηση του νέου Προγράμματος της Περιφέρειας.

Έντονους πολιτικούς προβληματισμούς και κρίσιμα ζητήματα κυρίως σε σχέση με τον τρόπο της σημερινής διαχείρισης του ΕΣΠΑ και την ανάγκη αναθεώρησής του τη νέα προγραμματική περίοδο 2014-2020, έβαλε ο Περιφερειάρχης Κλέαρχος Περγαντάς κατά τη διάρκεια της τοποθέτησής του.

Σε ένα οξύμωρο φαινόμενο αναφέρθηκε κατ΄αρχήν ο κ. Περγαντάς, και συγκεκριμένα στην – από τη μια πλευρά  - πλήρη ενεργοποίηση και επιτυχημένη υλοποίηση του Περιφερειακού Προγράμματος της Στερεάς Ελλάδας, με ποσοστό απορρόφησης 73 % και στην – από την άλλη πλευρά – συγκεντρωτική και γενικά αναποτελεσματική διαχείριση του ΕΣΠΑ από τα Υπουργεία. Μια κρατική διαχείριση που αφενός στερεί πολύτιμους πόρους από τις Περιφέρειες και αφετέρου υλοποιείται ερήμην των προτεραιοτήτων και των αναγκών της.

Στη συνέχεια ο Περιφερειάρχης επικέντρωσε, με τεκμηριωμένα στοιχεία στις συστημικές αδυναμίες της τωρινής διαχείρισης του ΕΣΠΑ και στην επιτακτική ανάγκη να αλλάξει και να βελτιωθεί το ισχύον πλαίσιο. Μια ανάγκη που γίνεται ακόμα πιο επιτακτική υπό τις σημερινές συνθήκες της αυτοδιοικητικής μεταρρύθμισης και της λειτουργίας των αιρετών Περιφερειών.

Έμφαση στις μεγάλες διεκδικήσεις της Στερεάς Ελλάδας, που η υλοποίησή τους υστερεί από τα Υπουργεία, έδωσε ο κ. Περγαντάς και συγκεκριμένα :
-          Στο ανολοκλήρωτο τμήμα του ΠΑΘΕ στο πέταλο του Μαλλιακού
-          Στον Ε65 που παρακάμπτει τη Στερεά Ελλάδα
-          Στην υστέρηση του εθνικού οδικού δικτύου όπως στους άξονες Θερμοπύλες – Αντίρριο, Ελευσίνα – Θήβα, Λαμία – Καρπενήσι  Αγρίνιο και τους άξονες της Εύβοιας που θα πρέπει να ενταχθούν στα διευρωπαϊκά δίκτυα.

Επιπλέον, ο κ. Περγαντάς επεσήμανε, αναλυτικά με στοιχεία, τα κρίσιμα ζητήματα της νέας προγραμματικής περιόδου 2014-2020 και ειδικά τα θέματα κατανομής των κονδυλίων, που προς το παρόν αδικούν κατάφωρα τη Στερεά Ελλάδα. Καταλήγοντας δε, εξέφρασε θέσεις και προτάσεις αυτοδιοικητικές με πολιτικό περιεχόμενο, που η Περιφέρεια διεκδικεί προκειμένου να ωφεληθεί περισσότερο ο τόπος και η κοινωνία. Οι θέσεις αυτές στη διαδικασία σχεδιασμού της νέας προγραμματικής περιόδου 2014 – 2020 συνοψίζονται :
Α. Στην εκπόνηση πολυταμειακών – ολοκληρωμένων περιφερειακών προγραμμάτων και παράλληλα περιορισμένων κεντρικών προγραμμάτων που θα αφορούν αμιγώς παρεμβάσεις εθνικού ενδιαφέροντος.
Β. Στον ενισχυμένο και ουσιαστικό ρόλο και λόγο των Περιφερειών στη χάραξη πολιτικής, στη διαμόρφωση κριτηρίων και στην κατανομή πόρων. Να ενισχυθούν οι Περιφέρειες εκτός Αττικής και ειδικότερα αυτές που πλήττονται περισσότερο από την ύφεση, όπως η Στερεά Ελλάδα.
Γ. Στην απλοποίηση των διαδικασιών και στην ενδυνάμωση των μηχανισμών στήριξης στη διαχείριση της περιόδου 2014-2020.

Σε κορυφαία πολιτική διαδικασία εξελίχθηκε το Αναπτυξιακό Συνέδριο Στερεάς Ελλάδας, με πλήθος παρεμβάσεων από τους προσκεκλημένους και παρευρισκόμενους, καθώς και με τοποθετήσεις της πολιτικής ηγεσίας η οποία αναγνώρισε τα ζητήματα που ανέδειξε ο κ. Περγαντάς.

Η μεγάλη και έντονη παρουσία των φορέων της Στερεάς Ελλάδας στο Αναπτυξιακό Συνέδριο, καθώς και οι ενδιαφέρουσες τοποθετήσεις και εισηγήσεις, κράτησαν αμείωτο το ενδιαφέρον των συμμετεχόντων σ΄όλη τη διάρκεια του προγράμματος εργασιών.
Κοινός παρανομαστής του διαλόγου ήταν πως η σκληρή δουλειά που έχουμε μπροστά μας για την περίοδο 2014-2020, χρειάζεται τη συνεργασία και τις δημιουργικές ιδέες όλων, έτσι ώστε με τα νέα κονδύλια να δώσουμε μεγαλύτερη αξία στον τόπο μας.