Πέμπτη 21 Φεβρουαρίου 2013

ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΓΟΡΑ ΤΙΤΛΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΕΡΩΤΗΣΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ
ΤΩΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΕΡΕΝΣ ΚΟΥΙΚ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΓΟΡΑ ΤΙΤΛΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ
ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ


Ενημέρωση για το ακριβές ποσό της επαναγοράς των τιτλοποιημένων στεγαστικών δανείων του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, ζητά με Ερώτησή του προς τον Υπουργό Οικονομικών Γιάννη Στουρνάρα, ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος των ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ Τέρενς Κουίκ.


Όπως επισημαίνει και ο Πολιτευτής των ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ Ελλήνων στην Ξάνθη Χαράλαμπος Ευστρατίου, στις πληροφορίες του οποίου βασίστηκε η Ερώτηση του Τέρενς Κουίκ, «στο πλαίσιο τιτλοποίησης στεγαστικών δανείων του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων (Τ.Π.Δ.), θα απαιτηθεί η επαναγορά τιτλοποιημένων δανείων και η αντικατάσταση τους με άλλα σύμφωνα με τους όρους της από 29/08/2006 Σύμβασης Πώλησης Δανείων».
«Πόσο κόστισε στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων η επαναγορά των τιτλοποιημένων  στεγαστικών δανείων του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων (Τ.Π.Δ.) και με τι αξίας τιτλοποιημένων δανείων έγινε η αντικατάσταση των αρχικών τιτλοποιημένων στεγαστικών δανείων που είχαν μεταβιβαστεί από το Τ.Π.Δ. στην εταιρεία Ειδικού Σκοπού Grifonas Finance No 1 Plc  και την έκδοση από την εν λόγω εταιρία τίτλων κυρίας οφειλής συνολικού ύψους € 950.000.000;» ερωτά τον αρμόδιο Υπουργό ο Τέρενς Κουίκ και ζητά να ενημερωθεί σχετικά με το σύνολο των υποχρεώσεων που έχει το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων για την επαναγορά τιτλοποιημένων στεγαστικών δανείων».
Ακολουθεί το κείμενο της Ερώτησης.
ΤΕΡΕΝΣ - ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΙΚ
ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ - ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ
ΕΡΩΤΗΣΗ
ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΙΩΑΝΝΗ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑ
ΘΕΜΑ: ΕΠΑΝΑΓΟΡΑ ΤΙΤΛΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
Κύριε Υπουργέ,
Μετά από παρέμβαση του Πολιτευτή των ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ Ελλήνων στην Ξάνθη Χαράλαμπου Ευστρατίου και σύμφωνα με το απόσπασμα πρακτικών της 3429 συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων της 12ης Ιανουαρίου του παρελθόντος έτους, φέρεται ότι στο πλαίσιο τιτλοποίησης στεγαστικών δανείων του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων (Τ.Π.Δ.), η οποία ολοκληρώθηκε στις 29/08/2006 με τη μεταβίβαση τους από το Τ.Π.Δ. στην εταιρία τίτλων κύριας οφειλής συνολικού ύψους € 950.000.000 που εισήχθησαν στο Χρηματιστήριο Ιρλανδίας, θα απαιτηθεί η επαναγορά τιτλοποιημένων δανείων και η αντικατάσταση τους με άλλα σύμφωνα με τους όρους της από 29/08/2006 Σύμβασης Πώλησης Δανείων .
Λόγω της πολύ μεγάλης μεταβλητότητας που χαρακτήρισε τόσο τις πρωτογενείς όσο και τις δευτερογενείς αγορές τίτλων σταθερού εισοδήματος αλλά και την αποτίμηση σύνθετων χρηματοοικονομικών προϊόντων όπως αυτά των τιτλοποιημένων στεγαστικών δανείων και ειδικότερα στην περίπτωση μας των ελληνικών τίτλων εξαιτίας της δημοσιονομικής κρίσης και της κρίσης χρέους που πλήττει την χώρα μας, ερωτάσθε κ. Υπουργέ:
1.Πόσο κόστισε στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων η επαναγορά των τιτλοποιημένων  στεγαστικών δανείων του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων (Τ.Π.Δ.) και με τι αξίας τιτλοποιημένων δανείων έγινε η αντικατάσταση των αρχικών τιτλοποιημένων στεγαστικών δανείων που είχαν μεταβιβαστεί από το Τ.Π.Δ. στην εταιρεία Ειδικού Σκοπού Grifonas Finance No 1 Plc  και την έκδοση από την εν λόγω εταιρία τίτλων κυρίας οφειλής συνολικού ύψους € 950.000.000;
2.Σε τι αξία κυμαίνονται οι τιτλοποιήσεις στεγαστικών δανείων που έχουν εκδοθεί από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και αν έχουν αγοραστεί από τρίτους αντισυμβαλλόμενους;
3.Ποιο είναι το σύνολο των υποχρεώσεων που έχει το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων για την επαναγορά τιτλοποιημένων στεγαστικών δανείων;

Ο ερωτών Βουλευτής
  
Τέρενς Νικόλαος Κουίκ