Πέμπτη 22 Νοεμβρίου 2012

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΕιδική Συνεδρίαση 11η
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                            Λαμία ,  22 Νοεμβρίου,  2012
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ                                                
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΆΡΘΡΟ 165 ΤΟΥ Ν.3852/2010                                         
                                                                                           
.                                                                                    
                                                   
Παρακαλούμε να προσέλθετε στην 11η ειδική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας, που θα πραγματοποιηθεί στις  26 Νοεμβρίου  2012, ημέρα Δευτέρα  και           ώρα 11.30 π.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας (Αινιάνων 8), προκειμένου να συζητήσουμε το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

 
ΘΕΜΑ 1ο:  Επιπτώσεις Εφαρμογής του Ν.4093/2012 στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας. Διαθεσιμότητα, Απολύσεις, Επίτροπος, Περικοπή Πόρων κ.α.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:   Ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας κ. Κλέαρχος Περγαντάς.  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
                                                                                          ΤΙΜΠΛΑΛΕΞΗΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ