Πέμπτη 22 Νοεμβρίου 2012

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣυνεδρίαση 12ηΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                            Λαμία ,  22 Νοεμβρίου,  2012
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ                                                
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΆΡΘΡΟ 165 ΤΟΥ Ν.3852/2010                                         
                                                                                           
.                                                                                    
                                                          

         

Παρακαλούμε να προσέλθετε στην 12η τακτική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας, που θα πραγματοποιηθεί στις  26 Νοεμβρίου  2012, ημέρα Δευτέρα  και           ώρα 13.30 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας (Αινιάνων 8), με τα ακόλουθα  θέματα της Ημερήσιας Διάταξης:

ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση Πρακτικών Περιφερειακού Συμβουλίου 1/30-01-2012, 2/30-01-2012, 3/29-02-2012, 4/28-03-2012, 5/30-05-2012.


ΘΕΜΑ 2ο: Μεταφορά μαθητών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας για το σχολικό έτος 2012-13.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Η Προϊσταμένη της Γενικής Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Σ.Ε. κ. Οικονόμου Ευγενία.  

ΘΕΜΑ 3ο: Αποδοχή της δωρεάν παραχώρησης ακινήτου του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Προϊστάμενος της Γενικής Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Σ.Ε. κ.Τσελάς Σταύρος.

ΘΕΜΑ 4ο: Μεταβίβαση επαγγελματικής άδειας πωλητή λαϊκών αγορών σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ.Ε του Π.Δ. 51/2006 όπως ισχύει.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: : Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε.Εύβοιας κ.Γιαννάκος Δημήτριος.   

ΘΕΜΑ  5ο   : Μεταβίβαση επαγγελματικής άδειας λαϊκών αγορών Π.Ε. Φθιώτιδας.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:  Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε.Φθιώτιδας κ.Τσακωνίτης Κ.

ΘΕΜΑ 6ο: Τροποποίηση απόφασης υπ.αρ.25 Πρακτικού 2 του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας για τον ορισμό εκπροσώπων Π.Ε.Φωκίδας στο Συντονιστικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας (Σ.Ν.Ο.)
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:   Η Αντιπεριφερειάρχης κ.Γαζή Παναγιώτα.

ΘΕΜΑ 7ο: Έγκριση Υποβολής Ενδιαφέροντος στο ΜΕΤΡΟ 41 «Στρατηγική Τοπικής Ανάπτυξης» του τοπικού προγράμματος Leader.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:   Η Αντιπεριφερειάρχης κ.Γαζή Παναγιώτα.

ΘΕΜΑ 8ο: Έγκριση και Παραλαβή της μελέτης του έργου : « Γεωτεχνική μελέτη επέκτασης Αλιευτικών Καταφυγίων Καραβόμυλου – Γλύφας και Δήμου Καμένων Βούρλων» αναδόχου Δ.Γαζέλα.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Η Προϊσταμένη της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φθιώτιδας κ.Τσιβελέκη Ευθυμία.

ΘΕΜΑ  9ο: Οριστική Παραλαβή της μελέτης με τίτλο «Στατική Μελέτη Ενίσχυσης του Φέροντα Οργανισμού των κτιρίων του 1ου και 2ου ΤΕΕ – ΙΕΚ Θήβας και Συμπληρωματική Μελέτη Ενίσχυσης του Φέροντα Οργανισμού των κτιρίων του 1ου και 2ου ΤΕΕ – ΙΕΚ Θήβας.
 ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Βοιωτίας κ.Μαριγούδης Αθ.

ΘΕΜΑ  10ο: Έγκριση 1ης Τροποποίησης του Προϋπολογισμού έτους 2012 της Πανελλήνιας Έκθεσης Λαμίας.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Η Προϊσταμένη της Γενικής Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Σ.Ε. κ. Οικονόμου Ευγενία.  

ΘΕΜΑ  11ο: Έγκριση Προϋπολογισμού έτους 2013 της  Πανελλήνιας Έκθεσης Λαμίας.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ :  Η Προϊσταμένη της Γενικής Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Σ.Ε. κ. Οικονόμου Ευγενία.  

ΘΕΜΑ 12ο:  Έγκριση της 7ης τροποποίησης Περιφερειακού Προγράμματος Δημοσίων επενδύσεων από πιστώσεις ΚΑΠ 2012 (Εύβοιας, Φθιώτιδας, Φωκίδας).
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης αναπτυξιακού Προγραμματισμού Π.Σ.Ε. κ. Αντωνόπουλος Αντώνης.  

ΘΕΜΑ 13ο: Έγκριση τροποποίησης πιστώσεων μελετών και έργων των συλλογικών αποφάσεων ΣΑΜΠ 056/3 και ΣΑΕΠ 056/3 της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων 2012.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης αναπτυξιακού Προγραμματισμού Π.Σ.Ε. κ. Αντωνόπουλος Αντώνης.  

ΘΕΜΑ 14ο: Έγκριση τροποποίησης πιστώσεων μελετών της συλλογικής απόφασης ΣΑΜΠ 066 της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων 2012.
 ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης αναπτυξιακού Προγραμματισμού Π.Σ.Ε. κ. Αντωνόπουλος Αντώνης.  

ΘΕΜΑ 15ο: Έγκριση τροποποίησης προϋπολογισμών και πιστώσεων μελετών και έργων των συλλογικών αποφάσεων ΣΑΕΠ 066, ΣΑΜ 540 και ΣΑΕ 540 της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων 2012.  
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:  Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης αναπτυξιακού Προγραμματισμού Π.Σ.Ε. κ. Αντωνόπουλος Αντώνης.  

ΘΕΜΑ 16ο: Έγκριση της 4ης Τροποποίησης Περιφερειακού Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων από πιστώσεις Ιδίων Πόρων έτους 2012 (Π.Ε. Ευβοίας).
 ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης αναπτυξιακού Προγραμματισμού Π.Σ.Ε. κ. Αντωνόπουλος Αντώνης.  

ΘΕΜΑ 17ο: Έγκριση 10ης Τροποποίησης Προϋπολογισμού έτους 2012 Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.
 ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Οικονομικού Π.Σ.Ε. κ. Καρπέτας Ευάγγελος.
  

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
                                                                                          ΤΙΜΠΛΑΛΕΞΗΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ