Πέμπτη 27 Σεπτεμβρίου 2012

ΘΕΜΑ : «ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2012-2014»


ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΘΕΜΑ : «ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2012-2014»

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ
ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΚΛΕΑΡΧΟΥ ΠΕΡΓΑΝΤΑ

Λαμία, 27 Σεπτεμβρίου 2012


Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι Περιφερειακοί Σύμβουλοι

Πρώτο και πολύ σημαντικό θέμα της σημερινής μας συνεδρίασης είναι....
η συζήτηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας για την τριετία 2012 – 2014. Συγκεκριμένα, η συζήτηση της Β΄Φάσης του Επιχειρησιακού Προγράμματος, αφού στο τέλος του 2011 εδώ στο Περιφερειακό Συμβούλιο εγκρίναμε την Α΄Φάση του, δηλαδή τον Στρατηγικό Σχεδιασμό.


Έχετε ήδη στα χέρια σας την εισήγηση και μάλιστα οι επικεφαλής των συνδυασμών έχουν πάρει από τις αρχές Σεπτεμβρίου το Σχέδιο του Επιχειρησιακού για παρατηρήσεις και προτάσεις. Επομένως, δεν θα κουράσω με επανάληψη όσων γράφονται ήδη στην εισήγηση και στην αναλυτική εισαγωγή που έγινε για την υποβοήθηση της ροής του κειμένου.

Θα επισημάνω, όμως, ορισμένα βασικά χαρακτηριστικά, τόσο του ίδιου του Επιχειρησιακού Προγράμματος, όσο και της διαδικασίας που ακολουθήσαμε για την εκπόνησή του.

Ø      Το πρώτο χαρακτηριστικό είναι ότι η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας έχει πρόγραμμα ολοκληρωμένο, ένα πρόγραμμα που διαφέρει από άλλα αναπτυξιακά προγράμματα, όπως π.χ. το ΕΣΠΑ. Κι αυτό γιατί η καινοτομία των Επιχειρησιακών προγραμμάτων, συνίσταται στο ότι περιλαμβάνουν δράσεις τόσο για την προώθηση της ανάπτυξης της Περιφέρειας στους τομείς δραστηριοποίησής της, όπως μεταφορές, περιβάλλον, τουρισμός – πολιτισμός, υγεία-πρόνοια, οικονομία παραγωγικών τομέων, όσο και για την εσωτερική της ανάπτυξη, ως Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης, δηλαδή των Υπηρεσιών και των Νομικών της Προσώπων.

Ø      Δεύτερο χαρακτηριστικό είναι ότι η εκπόνηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος γίνεται με την εμπλοκή των αρμόδιων πολιτικών και υπηρεσιακών στελεχών και οργάνων : το Περιφερειακό Συμβούλιο, την Εκτελεστική Επιτροπή, τη Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, τις Διευθύνσεις των Υπηρεσιών, τα Νομικά Πρόσωπα και τα Διοικητικά τους Συμβούλια.

Ø      Τρίτο χαρακτηριστικό και βασική φιλοσοφία των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων είναι η εισαγωγή μόνιμων διαδικασιών προγραμματισμού, παρακολούθησης και αξιολόγησης της δράσης της Περιφέρειας.

Εμείς λοιπόν στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, εκπονήσαμε ένα Επιχειρησιακό Πρόγραμμα θεμελιώνοντας το περιεχόμενό του και στα τρία παραπάνω δομικά χαρακτηριστικά.

Για πρώτη φορά λοιπόν, καταρτίστηκε ένα πλήρες Πρόγραμμα. Καταγράφηκαν όλες οι επιδιώξεις της Περιφέρειας, με συγκεκριμένο, σαφή και αναλυτικό τρόπο. Το Επιχειρησιακό αποτέλεσε την κατάλληλη ευκαιρία για να διατυπώσουμε ρητά, όχι μόνο ποιος είναι ο προσανατολισμός της Στερεάς Ελλάδας, αλλά και να εξειδικεύσουμε μέσα από ποιες δράσεις επιδιώκουμε την επίτευξή του. Το Επιχειρησιακό είναι, επομένως, ένας συνολικός προγραμματισμός :
ü      για το τι υλοποιούμε και σκοπεύουμε να υλοποιήσουμε εμείς ως Περιφέρεια.
ü      για το τι διεκδικούμε από άλλους φορείς
ü      για τις δράσεις με τις οποίες στηρίζουμε χρηματοδοτικά και λειτουργικά την πρωτοβάθμια Αυτοδιοίκηση
ü      για το τι μπορούμε να προγραμματίσουμε αξιοποιώντας την τρέχουσα και την επερχόμενη, από το 2014, συγχρηματοδοτούμενες περιόδους.

Με αυτή τη φιλοσοφία, επιδιώξαμε, το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας 2012 -2014 να αποτελεί έναν Οδηγό Προγραμματισμού, που θα είναι η βάση  και για άλλα προγραμματικά κείμενα, όπως της  Ε΄περιόδου 2014-2020.

Η σύμπτωση αυτών των δύο διαδικασιών, δηλαδή της εκπόνησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος και του σχεδιασμού και κατάρτισης του Αναπτυξιακού Προγραμματισμού 2012 – 2014, οδήγησε στο να κάνουμε ένα διευρυμένο και παράλληλα συνεκτικό κείμενο δράσεων για την πορεία του τόπου μας τα επόμενα χρόνια.

Κάναμε λοιπόν τη συνειδητή επιλογή  να εκπονήσουμε έναν Επιχειρησιακό Προγραμματισμό που διασυνδέει το σήμερα με το αύριο. Να ξεπεράσουμε τους αυστηρούς δημοσιονομικούς όρους, που περιορίζουν τις δραστηριότητες της Αυτοδιοίκησης, εξισορροπώντας τους σημερινούς  περιορισμούς με τις αυριανές δυνατότητες που ανοίγονται στην Ε΄Προγραμματική Περίοδο.

Την Ε΄προγραμματική περίοδο, σύμφωνα το περιεχόμενο της 1ης εγκυκλίου, έχουμε ως δεδομένο μια αφετηρία προγραμματισμού με ίσως πιο ευνοϊκούς όρους. Τονίζω, κι αυτό θα το ξαναπούμε, στη σημερινή μας συζήτηση, μιας και στα θέματα περιλαμβάνεται η ενημέρωση για την Ε΄Προγραμματική περίοδο, ότι οι εξελίξεις διαφαίνονται σε ίσως θετικότερη κατεύνθυνση για τη Στερεά Ελλάδα. Κι αυτό γιατί πλέον καθιερώθηκε η ενδιάμεση κατηγορία Περιφερειών, με κατά κεφαλήν ΑΕΠ μεταξύ του 75 % και του 90 % & του Ευρωπαϊκού μέσου όρου, στην οποία συμπεριλαμβάνεται η Στερεά Ελλάδα. Επομένως η Περιφέρειά μας, αντιμετωπίζεται με πιο ρεαλιστικές παραμέτρους, δηλαδή τις παραμέτρους της κρίσιμης οικονομικής συγκυρίας, που κατευθύνουν στην ανάγκη μεγαλύτερης ενίσχυσης.

Αξιοποιώντας λοιπόν τις τρέχουσες χρηματοδοτικές ευκαιρίες του ΕΣΠΑ, αλλά και της νέας περιόδου, που ξεκινά να σχεδιάζεται από τώρα και να υλοποιείται μεσοπρόθεσμα, δομήσαμε ένα Επιχειρησιακό Πρόγραμμα, που καταγράφει και εξειδικεύει τόσο τη σημερινή μας θέση, όσο και τις επιδιώξεις μας.

Στο σημείο αυτό, θέλω να τονίσω κάτι πολύ σημαντικό που γράφεται και στην εισήγηση. Θέλω να επισημάνω ότι το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα δεν είναι στατικό, αλλά δυναμικό κείμενο, που εξειδικεύεται κάθε χρόνο σε ετήσιο πρόγραμμα έργων και έχει τη δυνατότητα τροποποιήσεων όποτε εμείς ως Περιφερειακό Συμβούλιο κρίνουμε αναγκαίο.
Επομένως υπάρχει πάντα η δυνατότητα της προσαρμογής του Επιχειρησιακού Προγραμματισμού, με βάση τις ανάγκες, τις απαιτήσεις και τις δυνατότητες που διαμορφώνονται κατά περίπτωση.


Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι Περιφερειακοί Σύμβουλοι,

Το θέμα που συζητούμε, η παρουσίαση και η έγκριση του Επιχειρησιακού Προγράμματος της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας για την περίοδο 2012 -2014, είναι εξαιρετικά σημαντικό για δύο λόγους :

Ø      Ο πρώτος λόγος είναι αυτός, που μόλις αναφέρθηκα, δηλαδή η σημασία του ως ολοκληρωμένου προγραμματικού κειμένου, με μεσοπρόθεσμο χαρακτήρα.

Ø      Ο δεύτερος λόγος είναι ότι το περιεχόμενο του Επιχειρησιακού Προγράμματος κατοχυρώνει τη διαφάνεια της λειτουργίας μας και τη συνέπειά μας στις αρχές του δημοκρατικού προγραμματισμού. Γνωστοποιεί σε όλους, θεσμικούς, παραγωγικούς, κοινωνικούς, συλλογικούς φορείς και στους πολίτες την τωρινή και την μεσοπρόθεσμη δραστηριότητά μας. Γνωστοποιεί, τελικά, τα έργα μας, τις διεκδικήσεις μας, τις προθέσεις μας.  

Παράλληλα, το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα περιλαμβάνει, πέρα από την κεντρική του δομή, το «παράρτημα» με τα έργα και δράσεις που υλοποιούνται στην Περιφέρειά μας από άλλους φορείς στο πλαίσιο των Τομεακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ και του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης, έτσι ώστε να γνωρίζουμε και να γνωρίζουν όλοι τι γίνεται στη Στερεά Ελλάδα.

Έτσι συγκεντρώνονται σε ένα ενιαίο κείμενο, οι πληροφορίες, που είναι αναγκαίες και χρήσιμες για την ενημέρωσή μας, για τον προγραμματισμό μας και για την περαιτέρω πορεία της δουλειάς μας.

Η διαμόρφωση όλου του Επιχειρησιακού Προγράμματος, είναι καρπός μιας πολύμηνης και επίπονης προσπάθειας. Μιας προσπάθειας που συγκέντρωσε, επεξεργάστηκε και κωδικοποίησε πολύ μεγάλο όγκο πληροφοριών. Ήταν σε πολύ μεγάλο βαθμό μια πρωτογενής συλλογή στοιχείων, στην κατεύθυνση της ολοκληρωμένης προσέγγισης του προγραμματισμού της Περιφέρειας.

Οι δύο φάσεις εκπόνησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος έγιναν με ανοιχτή διαδικασία. Μια διαδικασία που υπερέβη τις υποχρεώσεις δημοσιοποίησης και διαβούλευσης που προβλέπονται από το θεσμικό πλαίσιο. Συγκεκριμένα :

Ø      Επιδιώξαμε την ουσιαστική συμμετοχή των φορέων και πριν την εκπόνηση της Α΄Φάσης, απευθυνθήκαμε για συνεργασία σε 61 φορείς της Περιφέρειας. Σε όλους τους Δήμους, τα Επιμελητήρια, τα Εργατικά Κέντρα, τα Τριτοβάθμια Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, τους δημόσιους φορείς, έτσι ώστε να λάβουμε υπόψη και τις δικές τους απόψεις πάνω στο Στρατηγικό Σχεδιασμό της Περιφέρειας.

Ø      Δημοσιοποιήσαμε το κείμενο της Α΄φάσης στους Βουλευτές της Περιφέρειας και στους επικεφαλής των Περιφερειακών παρατάξεων προ της έγκρισής του από το Περιφερειακό Συμβούλιο, και μετά την έγκρισή του, ανακοινώσαμε την έναρξη της δημόσιας διαβούλευσής του για τους φορείς και τους πολίτες.

Ø      Στο στάδιο ολοκλήρωσης της Β΄Φάσης και πριν την εισαγωγή του ως θέμα συζήτησης στην Εκτελεστική Επιτροπή και στο Περιφερειακό Συμβούλιο, αποστείλαμε το Σχέδιο του Επιχειρησιακού & Οικονομικού Προγραμματισμού για τυχόν παρατηρήσεις και προτάσεις στους Βουλευτές της Περιφέρειας, στους επικεφαλής των παρατάξεων του Περιφερειακού Συμβουλίου, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων (ΠΕΔ), καθώς και στα Εμποροβιομηχανικά, Τεχνικά και Οικονομικά Επιμελητήρια της Στερεάς Ελλάδας.

Επομένως, με βάση το εύρος των ανοιχτών διαδικασιών και του όγκου των πληροφοριών που επιλέξαμε να περιλαμβάνει το Επιχειρησιακό πρόγραμμα, καθώς και τους χρονικούς περιορισμούς εκπόνησης κάθε Φάσης του, έχει γίνει μια δύσκολη, σύνθετη και αξιέπαινη δουλειά.

Στο σημείο αυτό θα ήθελα να ευχαριστήσω :

ü      Τους θεσμικούς, παραγωγικούς, κοινωνικούς, συλλογικούς φορείς και πολίτες, που με τις προτάσεις τους συνέβαλαν στον εμπλουτισμό και στην πληρότητα του Επιχειρησιακού Προγράμματος.
ü      Τα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής και έναν – έναν τους Αντιπεριφερειάρχες που συντόνισαν όλη την προσπάθεια, συμμετείχαν καθοριστικά και δούλεψαν με συνέπεια σε όλα τα στάδια κατάρτισης του κειμένου.
ü      Τα υπηρεσιακά στελέχη της Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού για την σύνταξη και την επιμέλεια του κειμένου, καθώς και τον σύμβουλο – εξωτερικό συνεργάτη για την τεχνική και συμβουλευτική υποστήριξη, που ήταν άκρως απαιτητή σε αυτή την ευρεία και σύνθετη διαδικασία.
ü      Τους Διευθυντές και τα στελέχη των Υπηρεσιών, της Διαχειριστικής Αρχής και των Νομικών Προσώπων της Περιφέρειας, καθώς και τα Διοικητικά Συμβούλια των Νομικών Προσώπων, που συμμετείχαν, ανταποκρίθηκαν, συνεργάστηκαν και συνέβαλαν καθοριστικά στην εισροή στοιχείων και προτάσεων.

Προσδοκούμε ότι το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της Περιφέρειας θα μας εκφράζει όλους και θα δημοσιοποιηθεί ως αποτέλεσμα συλλογικής δουλειάς και έγκρισης από το Περιφερειακό Συμβούλιο.
Ελπίζουμε δε, ότι θα αποτελέσει ένα βασικό και αξιόπιστο προγραμματικό «εργαλείο», που θα αξιοποιηθεί τόσο από εμάς, όσο και από άλλους φορείς, με κυρίαρχο στόχο την υλοποίηση, τη δρομολόγηση και τη διεκδίκηση δράσεων προς όφελος της Στερεάς Ελλάδας και της κοινωνίας.